.:Hovedsiden:.

Reichsautobahn

Hitler tar det første spadestikket på den nye Autobahnen ved Frankfurt den 23. september 1939. I all ettertid vil dette bildet være symbolsk for Hitler's rolle som den store reformator og moderniserer av Europa. Hitler sitt spadestikk på Autobahnen mellom Frankfurt og Darmstadt var ikke bare den første starten på Autobahn i Tyskland, men det første spadestikk på motorveier i hele verden. Så forut for sin tid var faktisk Hitler og "hans" NSDAP. Nøyaktig på dagen tre år senere var de første 1.000 km Autobahn ferdig.

Tyskerne var selvsagt stolte av sin Autobahn og la stor vekt på at den skulle gli smidig og uttrykksfullt inn i landskapet og på en måte forskjønne og fremheve det. Broen over er Saale-broen ved Hirschberg. Bildet ble brukt som reklameplakat med tekst på flere språk for å få flere turister inn til landet.

På dette bildet åpner Adolf Hitler den første strekningen av Autobahnen som er ferdig mellom Frankfurt og Darmstadt den 19. mai 1935. Fotografiet er tatt av Heinrich Hoffmann. Som vi kan se er Hitler oppreist i en åpen bil. Hitler var elsket av det tyske folk og beundret av resten av verden, med unntak av jødene og andre hatefulle zionister. Ingen statsleder tør i dag å være så åpen for sitt eget folk i de vestlige land.

Her er et kunstnerisk blikk på en Autobahnstrekning nær den sydtyske byen Bayreuth.

Slike kryss er vi idag vant til å se, men den gang det ble bygget var det en nyskapning.

Toppmoderne betongdekke legges ved hjelp av maskiner etter de mest moderne metoder. På det meste var 300.000 personer beskjeftiget med byggingen av Autobahnen. Det hadde en stor effekt på å få ned arbeidsløsheten i Tyskland. Ikke så mye egentlig direkte, men kanksje vel så mye på grunn av at her fikk alle tyskere se at nå var det satsing på gang og som vi alle vet: positive holdninger smitter.

Nok et inntrykk av den nye tid.

Her er en artig skisse over utviklingen av bredde på de tyske Autobahn. Hitler og hans NSDAP var mere opptatt av sikkerhet i 1939 enn man er i Norge idag. Bred standard i Norge er i dag 3,50 meter feltbredde mens Tyskland i 1939 hadde 3,75 meter.

Forløperen til "Hitler's" Autobahner var tegnet under Weimar-republikken, men aldri satt ut i livet fordi man var underlagt det internasjonale jødiske finanskleptokratiet og det ødeleggende Versaillesdiktatet. Forutsetningen for den enorme suksessen Tyskland kunne oppvise under Hitler hadde sin bakgrunn i at han tok Tyskland ut av jødenes finansslaveri og trykket egne penger i den tyske stats regi og at han la Versaillesdiktatet dødt. Tyskland måtte betale dyrt for det siden for de jødiske finansoligarkene tok en fryktelig hevn ved å fremtvinge den andre verdenskrig og Tysklands ødeleggelse for alltid.

En ting er å bygge veier, men noen må jo ha biler slik at veiene kan brukes; og biler var det ikke mange av i Tyskland på den tiden. Men Hitler kjente Henry Ford og hadde sett hva han hadde fått til med sine masseproduserte og billige Ford-biler. Han gjorde noe lignende og fikk konstruert en ekte Folkevogn som skulle være billig og driftsikker. Over er en brosjyre slik Hitler og hans NSDAP - nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti så for seg hvordan befolkningen skulle ha det.

Bildet over er fra et terningsspill beregnet på fra to til åtte spillere som kunne konkurrere på opptil åtte forskjellige Autobahnstrekninger.

Verden av i dag trenger flere statsmenn som Adolf Hitler.