.:Hovedsiden:.

Bakgrunn for hatpropagandaen mot tyskerne

Bildet over er fra de alliertes voldtektsorgie i Metgethen i Preussen

I januar 1944 brøt de allierte styrkene, den røde armé, over grensen til tysk område i Preussen og gjorde det klart hvordan det kom til å gå med den tyske sivilbefolkningen. De tyske styrkene klarte å gjenerobre et par av områdene kommunistene hadde herjet og fikk se grusomhetene som de dokumenterte og gjorde kjent. Kommunistene skrøt av herjingen sin og den jødiske sjefspropagandisten Ilja Ehrenburg hisset kommunistene til å gjenta samme atferd med alle tyske kvinner, barn, menn uansett alder.

Dette skapte forferdelse i Vest-Europa siden det beviste at Hitler hadde rett og at Tysklands kamp var en kamp for de europeiske folks frihet. Gode råd var dyre. Hva skulle England gjøre, som jo hadde startet den europeiske delen av den 2. verdenskrig med sin krigserklæring overfor Tyskland den 3. september 1939?

Bildet over er fra nabolandsbyen Nemmersdorf i Preussen

Siden angrep er det beste forsvar sendte det engelske informasjonsdepartementet et brev i februar 1944 til de ledende menn i den engelske kirken og kringkasteren BBC. Her er brevet på engelsk med min frie overssettelse av de uthevete setningene under:

"Sir,

I am directed by the Ministry to send you the following circular letter:

It is often the duty of the good citizens and of the pious Christians to turn a blind eye on the peculiarities of those associated with us.

But the time comes when such peculiarities, while still denied in public, must be taken into account when action by us is called for.

We know the methods of rule employed by the Bolshevik dictator in Russia itself from, for example, the writing and speeches of the Prime Minister himself during the last twenty years. We know how the Red Army behaved in Poland in 1920 and in Finland, Estonia, Latvia, Galicia and Bessarabia only recently.

We must, therefore, take into account how the Red Army will certainly behave when it overruns Central Europe. Unless precautions are taken, the obviously inevitable horrors which will result will throw an undue strain on public opinion in this country.

We cannot reform the Bolsheviks but we can do our best to save them -- and ourselves -- from the consequences of their acts. The disclosures of the past quarter of a century will render mere denials unconvincing. The only alternative to denial is to distract public attention from the whole subject.

1. Experience has shown that the best distraction is atrocity propaganda directed against the enemy. Unfortunately the public is no longer so susceptible as in the days of the "Corpse Factory," and the "Mutilated Belgian Babies," and the "Crucified Canadians."

2. Your cooperation is therefore earnestly sought to distract public attention from the doings of the Red Army by your wholehearted support of various charges against the Germans and Japanese which have been and will be put into circulation by the Ministry.

Your expression of belief in such may convince others.

I am, Sir, Your obedient servant,

(signed) H. HEWET, ASSISTANT SECRETARY

The Ministry can enter into no correspondence of any kind with regard to this communication which should only be disclosed to responsible persons."

Her kommer min oversettelse til fritt norsk av de to markerte momentene:

1. Erfaring har vist at den beste måten å avlede oppmerksomheten (fra egne handlinger) er å føre propagandakampanjer mot fienden ved å beskylde han for grusomheter.

2. Deres samarbeide er derfor på det mest inntrengende ønsket til å avlede den offentlige oppmerksomhet fra handlingene til den Røde Armé ved hjelp av Deres helhjertede støtte til forskjellige beskyldninger mot tyskerne og japanerne som har vært og vil bli satt i sirkulasjon av Ministeriet.

Ministeriet det her er snakk om er det engelske Informasjonsministeriet.

Slik ble det som etter krigen skulle bli til hat- og løgnpropagandaen HoloCa$h og alle de andre løgnene mot Tyskland.

Her er bildet over i stort format som kan leses

Boken over hvor brevet er hentet fra ble utgitt i 1958 med tittelen: "Allied Wartime Diplomacy: A Pattern in Poland" av Edward J. Rozek, 1. utgave sidene 209/210

Bare for å bringe litt balanse i forholdet. Dette er det hele sett fra engelsk side og de snakker ensidig om kommunistenes grusomheter. At englenderne og amerikanerne førte en minst like, kanskje mere, brutal krig ser hyklerne glatt over. Her er et eksempel fra Dresden:

Over er et likbål etter at angloamerikanerne hadde brannbombet byen i et ekte Holocaust

Både angloamerikanerne og sovjeterne førte en uhyre brutal krig i motsetning til tyskerne som holdt seg til krigslovene. Siden England, USA og Israel bygger hele sin etterkrigspolitikk på seieren i den 2. verdenskrig er det tvingende nødvendig for dem å opprettholde HoloCa$h-løgnen og utøve terror mot alle som tviler.