.:Hovedsiden:.

Adolf Hitler og NSDAP var først ute med Anti-Røyke-kampanje

Adolf Hitler er uløselig knyttet til kampen for frihet og sunnhet for folkemassene i Europa i tiden mellom 1919 og 1945. Noe av det første Nasjonalsosialistene gjorde da de vant makten i Tyskland, ved demokratiske valg, var å forby dyreforsøk og å fremme folkehelsen. Et av tiltakene var en kraftig anti-røykekampanje som varte til de hatefulle motkreftene hadde knust den europeiske frihetskampen i våren 1945.

Over er en av de mest kjente plakatene fra kampanjen og vi ser med stor glede at sentralt i budskapet står det nordiske livstreet som også er Vigrid's livsbejaende synbol. Den germanske støvelen sparker ut røykevarene og på sigaren kan vi tydelig se at ansiktet har negroide trekk for å sette røykevanene i perspektiv som uverdig folk av nordisk herkomst.

Plakaten over gir klar beskjed om hvem som er sjefen: Med betegnelsen "Kjederøykeren" gir den oss beskjed om at det er sigaretten som spiser røykeren og ikke han som nyter den.

Kvinnen som Mor sto sentralt i den nasjonalsosialistiske tenking og samfunnssatsing. Det er kvinnene som bærer og oppdrar den neste generasjon og hennes helse var av grunnleggende betydning for det fremtidige folkets helse. Plakaten over henspiller på det og oppfordrer den tyske mor til å unngå alkohol og nikotin og heller drikke alkoholfri fruktdrikke fremfor alkoholholdig.

Bildet over viser den tyske folkevognen eller som teksten kaller den, KdF-wagen, som henviser til det tyske programmet for folkesunnhet "Kraft durch Freude" som var en stor suksess. Hvert år røykte det tyske folk opp verdier tilsvarende 2 millioner folkevogner. Det sier noe om omfanget av røykingens kollektive idioti.

På skyen står det "Tobakkskapitalen" og djevelen over symboliserer kapitalmakten som lar det regne med ødeleggelser over folket som følge av all røykingen. Her nevnes det fra venstre hva røykingen ødelegger: Folkets sunnhet, Arbeidskraften, Folkeformuen og Befolkningsutviklingen.

Nasjonalsosialisme er kjærlighet til Folket og dets Sunnhet!