Norges Regionale Folkeparti
Nordisk Samfunn og Politisk Parti - Den Nordiske Idé i Praksis
----- ¤¤¤ -----


Norges Regionale Folkeparti
Nordisk Samfunn og Politisk Parti
Den Nordiske Idé i Praksis


Mål og Kontakt
Vikingpartiet - Introduksjon
Norges Regioner
Norge vil være en Republikk
Norges plass i Verden
Et nytt Skattesystem
Oslo er en Svindel I
Oslo er en Svindel II
Oslo er en Svindel III
Oslo - et Økonomisk Synkehull
Oslo hater Norge

Oslo hater Norge - og Deg!

Oslo er Hatets Hovedstad

Feite-Erna og de andre Nazistene som styrer Norge som lakeier på vegne av den internasjonale jødedominerte storfinansen hater alt og alle. Noen annen konklusjon kan vi ikke komme til når vi ser handlingene dere. På det internasjonale plan deltar Feite-Erna og Slakter-Jens i NAZI-alliansens kontinuerlige og ustoppelige sivilisasjonskriger mot alt og alle som ikke vil underlegge seg anglozionistenes eneherredømme. Atomkrig ingen hindring for de vet når den kommer og har sine tilfluktsteder i orden. Resten av den europeiske befolkning er jo kun slaver som kan ofres.

Slik er det i Norge også når vi ser politikken deres. Mens Slakter-Jens sitter i Bryssel og planlegger atomkrig i Europa og folkemord på russerne sitter Feite-Erna på den feite ræva si og administrerer historiens største tyveri i Norge. Ja, noe annet ord for det som skjer enn Tyveri finner vi ikke. Ifølge artikkelen vi linker over skal det graves ned hundrevis av milliarder i synkehullet Oslo, på toppen av de tusenvis av milliarder som allerede er gravd ned i Oslogjørmen. Og hvorfor det? Holde deg fast norske regionsborger:

Årsaken til pengetyveriet er at Hatets norske Hovedstad, Oslo, vil komme til å vokse enormt i årene som kommer!!! Tre utropstegn, for den etnisk norke befolkningen er aldrende og synkende med flere dødsfall enn fødsler. Hvor skal den enorme befolkningsøkningen i Hatets By komme fra? Null problem for de antihvite makthaverne som har som jobb å dekomponere norsk kultur og raseblande det etniske norske folk til utryddelse.

Økningen skal selvsagt de rasefremmede invadørene stå for. Masseinvasjon av svartskaller i alle former og fasonger kal strømme inn over det norske folk og sikre at Oslo vokser og at eiendomsbaronene fortsatt kan håve inn enorme formuer uten å løfte finger. Og for at de raasefremmede invadørene skal komme hit og ikke til Berlin eller andre steder må det investeres. Investeres i gjørme-Oslo og investeres i Hat og investeres i antinorsk utryddelse.

Med andre ord: Investeres i Folkemord og Borgerkrig!!!

Regions-Norge må lage Revolusjon!!! - Oslo må demonteres!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)


Oslo er et Økonomisk Synkehull for Regions-Norge

Regionenes verdiskaping graves ned i Oslo-gjørmen
Bildet: Vi kan jo drømme om det:)

I den øverste linken treffer vi Feite-Erna og andre av dem vi kaller anti-"Robin Hood"-erne siden de stjeler fra de fattige og beriker de rike. I denne sammenhengen gjennom å tappe de norske regionene, hvor verdiskapingen i landet gjøres, for å overføre pengene til Oslo hvor verdiene brukes til å grave gjørmehull i bakken slik at Osloborgerne slipper å gå fra A til B.

Det er ikke småpenger det dreier seg om heller, men utallige milliarder i en endeløs strøm som likevel aldri klarer å gjøre Oslo til et trivelig sted. Tvertimot. Pengeoverføringene skaper det motsatte: Nemlig en sentrumsbetinget verdiøkningsspiral som suger til seg flere folk og mere penger. I takt med pengeoverføringene som gir øket verdi på eiendom, som jo er begrenset, blir alle eiendomsbesittere rikere og spiralen er i gang. Den feeder seg selv og er evigvarende inntil noen lager en revolusjon og gjør regionene selvstyrende og demonterer det økonomiske synkehullet Oslo.

Bildet over fant jeg på bloggen til en som tydeligvis har forstått dette med Oslos negative rolle for Norge. Teksten hans under bildet var: "Man kan jo alltids drømme". Med den hybride krigspolitikken NAZI-politikerne i Oslo fører overfor Russland kan drømmen raskt bli sann. Vi får jo håpe at godsakene er adressert til NAZI-politikerne og NAZI-media som har lagt opp til det.

Regions-Norge må lage Revolusjon!!! - Oslo må demonteres!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)


Kjemperan på gang i Oslo

Statlig byggeboom i Oslo

Landets maktelite har Oslo som sitt sentrum og vindu mot verden. Her har eiendomsbaronene blant dem investert i oppkjøp av grunn og med den eiendomsmassen som motor og sentrum serieraner de det norske folk i en historisk sett uhørt ransbølge. Siden den samme makteliten kontroller hele konsensuspartiet er det ingen politiske talerør av betydning for ransofrene. Hvem ransofrene er? I større eller mindre grad alle som selv ikke er eiendomsbaroner i Oslo.

Aftenposten har i sin artikkel vi linker til over beskrevet en del større offentlige prosjekter som skal ferdigstilles i løpet av de nærmeste årene. Det er ingen tvil om at disse satsingene i Oslo vil være prestisjefylte og bidra til å gjøre Oslo til en større turistmagnet enn byen er i dag og vil kaste glans over landet rundt om i verden slik at eiendomsbaronene og øvrige mangemillionærer kan sole seg i denne glansen på party's i New York, London, Tel Aviv, Paris og andre tilsvarende svindelforetak når de er ute på skryteturene sine.

I slike skryteparty's kan svindlerne overgå hverandre med gode historier om hvordan de svindler saueflokken og gi hverandre nyttige tips om hvordan de skal forsterke svindelen og samtidig få den ranete saueflokken til å glede seg over flåingen av dem. Det hele er svært enkelt og er basert på et par geniale triks:

Triks 1: Man skattlegger lønnsinntekt progressivt, men lar resten av skatteinngangen uthules med lover som gjør at formuesbesitterne og eiendomsbaronene og deres multinasjonale firmaer kan snike seg unna. Og det skjer.

Triks 2: Man eier og kontrollerer et altomfattende konsensusparti som bare i navnet gir valgalternativer. Lydige politikere gis fete jobber internasjonalt som belønning for snill oppførsel. Rugger man båten setter media, som de samme kretsene eier, igang en svertekampanje som degraderer og dreper sosialt alle som opponerer. Noen gange drepes de fysisk også.

Triks 3: Skatteinngangen brukes til å utvikle Sentrum, som eiendomsbaronene eier. Alle byene som er nevnt over faller i den kategorien.

Triks 4: Og det er det mest geniale og oppfinnsomme: Man utvikler reklame- og PR-kampanjer med mottoer som "Sentum i mitt hjerte" og "Jeg elsker Sentrum". Ja, man bygger en hel industri rundt markedsføringen av Sentrum som det beste og godeste og fineste og så videre som alle skal elske og være stolte av og reise til og reklamere for. Ordet "Sentrum" kan skiftes ut med den byen du selv velger. New York er den byen som har drevet dette lengst og mange millioner vanlige ransofre går rundt med "I Love NY"-reklame på klærne og capsene sine. Her i Norge er avisen Aftenposten den drivende kraften for denne reklameringen for Oslo. Ikke uten grunn, vil jeg tro. Og heller ikke uten langsiktig solid profitt heller, vil jeg også tro.

Denne storsvindelen har pågått i mange år og ikke bare i Norge, men er underliggende i de fleste europeiske land. Det er en av hovedårsakene til den enormt økende forskjellen på hvordan rikdom er blitt sentralisert på stadig færre hender. Og vil fortsette slik inntil noe drastisk gjøres. Det drastiske som må gjøres er Vikingpartiet det eneste norske politiske partiet som vil gjennomføre:

#1. All skatt på arbeidsinntekt oppheves.

#2. Eiendom beskattes utifra sin verdi.

#3. Øvrig pengebehov det offentlige måtte ha trekkes inn som avgift på forbruk.

#4. Landet må deles i fire regioner med indre selvstyre slik at behovet for en eneste sentrumskjerne faller bort og fordeles på regionene som nok vil vite å fordele fellesinntektene bedre.

Så enkelt kan det faktisk gjøres og mener du det samme så meld deg til tjeneste i Vikingpartiet.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)


Oslo's byutvikling er finanselitens ran av folket

Stjernearkitekt: - Barcode er feilslått byutvikling

I gamle dager, mens det var bankrøvere med masker og revolvere eller maskinpistoler som ranet til seg penger fordi de ikke ville arbeide i eget ansikts sved, lærte man seg fort at det var mye smartere å eie en bank hvis man ville rane folkets sparepenger enn å risikere livet i skuddveksling med lovens lange arm. Man kan rane til seg mye mere og er attpåtil beskyttet av den samme loven som skyter vanlige bankranere.

Men siden en dyktig bankier tross alt må arbeide og være flink, i alle fall i startfasen, lærte de mest avanserte finanseierne at enda smartere var det å etablere beskatning av folks inntekter som man så plasserte i byer, hvor bankierene eide grunnen, og deretter behøvde man snaut nok arbeide mer. Formuen kunne settes inn i og forvaltes av såkalte fonds som ikke betalte skatt og lønnet bankierenes familie og venner og etter noen tiår så var samfunnet tilpasset denne moderne rans- og tyverimodellen. Svindel, ran og tyveri opp og svindel, ran og tyveri i mente. Intet annet var det og intet annet er det.

I selve sentrum for svindelen står begrepene sentralisering og byutvikling. Jo mere man sentraliserer og jo mere man byutvikler for skattebetalernes regning desto størrre blir formuesutviklingen på all eiendom innenfor det sentraliserte byutviklede omrrådet. Regningen sendes til den arbeidende delen av folket som betaler via sin skatt på inntekt som er gjort progressiv for at de øverste lagene av almuen ikke skal kunne stige for fort opp og bli eiendomsbesittere på bekostning av etterkommerne etter eiendomsbesitterne som var først ute.

Progressiv beskatning har vært fremstilt som at de som tjener mest betaler mest for myndighetenes tjenester og virker som utjevnende, men det er en bløff for å roe almuen og intet annet. Hensikten med den progressive beskatningen er kun ment å hindre dyktige folk uten eiendomsformue å klatre opp til å bli eiendomsbesittere. Det er slik at privilegier vannes ut når det blir flere som nyter godt av dem. Og det siste finanseliten og eiendomsbaronene ønsker er utvanning av formuer og privilegier.

Barcode - Her blir folkets skatter begravet i Oslo's leiregrunn

Hele svindelen er i Norge og Oslo's tilfelle vanvidd på toppen av ran; Oslo sentrum er bygget på leire. Det er den dyreste byggegrunnen i hele landet. Dette er det siste stedet man skulle begravet landets skatteinntekter selv om man aksepterte ranet som de rikes rett til å melke folket som slaver. Oslo's byutvikling er derfor idioti i potens og hele svindelopplegget må stoppes og det raskt.

Denne storsvindelen har pågått i mange år og ikke bare i Norge, men er underliggende i de fleste europeiske land. Det er en av hovedårsakene til den enormt økende forskjellen på hvordan rikdom er blitt sentralisert på stadig færre hender. Og vil fortsette slik inntil noe drastisk gjøres. Det drastiske som må gjøres er Vikingpartiet det eneste norske politiske partiet som vil gjennomføre:

#1. All skatt på arbeidsinntekt oppheves.

#2. Eiendom beskattes utifra sin verdi.

#3. Øvrig pengebehov det offentlige måtte ha trekkes inn som avgift på forbruk.

#4. Landet må deles i fire regioner med indre selvstyre slik at behovet for en eneste sentrumskjerne faller bort og fordeles på regionene som nok vil vite å fordele fellesinntektene bedre.

Så enkelt kan det faktisk gjøres og mener du det samme så meld deg til tjeneste i Vikingpartiet.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)


Norges befolkning rundstjeles av Osloeliten

Oslo er en parasitt på resten av landet

Oslo er landets administrative senter og handelssentrum. Som sådan har det bygget seg opp til å bli landets økonomiske tyngdepunkt hvor en stor del av verdiskapingen i resten av landet til slutt samler seg og igjen gir grunnlag for videre vekst. Oslo har dermed med tiden fått omtrent samme funksjon som de såkalte "sorte hull" i Universet på det økonomiske området.

På toppen av denne økonomiske spiralutviklingen sitter landets ledende finanselite og eier det meste, om ikke all, byggegrunn i Oslo og tilsvarende for bygningsmassen. Jo mere det skapes av verdier i Norge desto mere vil strømme til hovedstaden og gi ny kraft til spiraleffekten og ny rikdom til dem som eier grunn og bygningsmasse i Oslo. Og dette uten at de løfter lillefingeren for det. Det eneste denne supereierklassen må gjøre er å sørge for at byråkratene deres, som de betaler med folkets skattepenger og ikke sine egne, fortsetter byutviklingen og trekker enda flere folk inn til hovedstadsregionen.

Artikkelen over fra Aftenposten forteller oss om utviklingen av en ny bydel i Oslo som skal romme 100.000 nye innbyggere. Et betimelig spørsmål vil være hvem disse 100.000 nye Osloboerne er og hvor de skal komme fra? Det faktiske forhold er jo at den etnisk norske befolkningen er synkende. Altså må denne enorme økningen importeres utenifra. Fra land som Somalia, Pakistan, Syria og tilsvarende. Men hvem skal på den andre siden finansiere denne utbyggingen? Selvsagt helt vanlige skattebetalende nordmenn hva enten de bor i Oslo eller i andre deler av landet.

Det pussige er at vanlige folk i landet utenom Osloregionen ikke reagerer på denne ekstreme urettferdigheten. De betaler for at 100.000 ikke-etniske nordmenn skal komme til dekket bord i et paradis på jorden mens den økonomiske profitten av det hele for det meste går rett i lommen på dem som eier gård og grunn i Oslo, men aldri har bidratt med en krone til verdiskapingen.

22% verdistigning i Oslo 2015 - 2018

La oss ta et konkret eksempel. En gårdeier i Oslo arvet for mange år siden en bygård som i dag er verdt 50 millioner. I en småby langt ute på landet sitter en annen gårdeier og eier en tilsvarende gård til en verdi av 10 millioner. Begge gårdene ble bygget for samme pris for mange år siden og forskjellen i verdi er prisstigning som følge av spiralen i Oslo. I linken over ser vi at det forventes en prisstigning i Oslo de neste 3 år på 22% (La oss si 20% for enkelthetens skyld).

Tilsvarende prisstigning for den gården vi nevnte på landet kan vi regne som 10% og da er vi optimistiske. Hvis disse to gårdene selges i 2018 vil eieren av Oslogården sitte igjen med en prisstigningsgevinst på 10 millioner kroner i disse tre årene mens gårdeieren på landet vil ha en gevinst på 1 million. Forskjellen er tre millioner pr år til Osloeierens fordel. Og uten at vedkommende har løftet lillefingeren sin for det. Og merk dere; Dette er reelle penger han kan forbruke ved salg eller bruke underveis ved å øke lånet på gården og ta økningen som et billig forbrukslån.

Denne storsvindelen har pågått i mange år og ikke bare i Norge, men er underliggende i de fleste europeiske land. Det er en av hovedårsakene til den enormt økende forskjellen på hvordan rikdom er blitt sentralisert på stadig færre hender. Og vil fortsette slik inntil noe drastisk gjøres. Det drastiske som må gjøres er Vikingpartiet det eneste norske politiske partiet som vil gjennomføre:

#1. All skatt på arbeidsinntekt oppheves.

#2. Eiendom beskattes utifra sin verdi.

#3. Øvrig pengebehov det offentlige måtte ha trekkes inn som avgift på forbruk.

Så enkelt kan det faktisk gjøres og mener du det samme så meld deg til tjeneste i Vikingpartiet.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)


Den Dobbelte Forbannelse: Evig Vekst - Evig Sentralisering

Andromeda og Melkeveien kolliderer

Jordkloden er den fysiske plassen vi jordboere har å tumle oss på. I alle fall har det vært slik opp til i dag og vil fortsette å være slik en god del år fremover. Selv om vi ikke kan utelukke at dette vil forandre seg og at vi i en fjernere fremtid vil kunne kolonisere planeter utenfor vårt solsystem og gjerne også i andre galakser. Om fire til fem milliarder år starter vår Melkevei en kollisjon med vår nærmeste nabo, Andromeda-galaksen, som takket være sin overlegne størrelse vil sluke Melkeveien og forme den inn i seg selv før den som en ny galakse driver videre i Universet. Klarer vi å utnytte en slik mulighet for stadig videre ekspansjon ut i et univers uten grenser for vekst så er kanskje ikke dagens rentepengesystem, sentralisering og skattetyveri av befolkningen så dumt.

Men så lenge vi inntil videre må avfinne oss med jordens fysiske begrensing er det ikke bare dumt, men svært ødeleggende for en positiv utvikling av oss som folk. Dagens politiske system i Norge og våre handelspartnere i det anglozionistiske Imperiet er basert på to priviligerte gamle klasser: Den jordeiende adel og den pengeeiende finansklassen. Den siste består hovedsakelig av jødiske finansoligarker og har gjort det siden Romerrikets utbredelse i resten av Europa mens jordeierne lenge var ikke-jøder, men siden har jødene bevisst infiltrert den klassen genetisk.

Finansoligark

Uansett så gikk disse to klassene for lenge siden sammen om å tyne hovedmassen av folkene gjennom to forhold: Liten eller null skatt på kapitalgevinster og formue og tilsvarende på land. Hovedvekten ble lagt på beskatning av inntekt og etterhvert gjort progressiv for å hindre at for mange fløt opp fra middelklassen til den jord- og/eller kapitaleiende overklassen. I våre "demokratiske" stater oppnådde de full støtte for dette av flertallet siden de markedsførte den progressive beskatningen som overføring av penger fra øvre middelklasse til lavklassen. De selv gikk utenom siden de tjente mest på kapitalen uansett.

For at middelklassen, som holder smfunnshjulene i gang, ikke skulle gjøre revolt markedsførte de en økonomisk gevinst for dem i form av formuesoverføring fra skatteinngangen til selveiede boliger. Dermed var to fluer slått i en smekk: Lavklassen trodde de fikk penger fra middelklassen som igjen trodde de fikk del i landeiernes formuesøkning gjennom effekten ev sentralisering og verdistigning av land gjennom utvikling av skattebetalte goder i byene. Begge deler er av ubetydelig størrelse i forhold til de store land- og kapitaleiernes fordeler og førte til en degenerert lavklasse og en middelklasse i en skvis som nærmest har gjort den ufruktbar og truer hele klassens og samfunnets eksistens.

For middelklassens vedkommende var formuesoverføringen av skatteinngang til verdistigning på egen bolig i de første 25 årene etter 1945 så stor at den på 1970-tallet ble en trussel fra øvre middelklasse mot lavere land- og finansadel. Fra da av ble fordelen for middelklassen stadig mer innskrenket. Vær derfor aldri i tvil: Den nåværende land- og finansadelen har all reell makt i samfunnet og vil aldri dele den med noen. Tvertimot har utviklingen fra 1970-tallet vist en stadig større konsentrasjon av formue hos en stadig mindre del av øvre land- og finanseierklasse.

Dronning Euphemias gate i Oslo - Veivesenets beskrivelse

Dronning Euphemias gate i Oslo er et glimrende eksempel, sammen med Operahuset, Nasjonalmuseet og lignende, på at maktelitens prioriteringer gir verdiøkning sentralt på periferiens bekostning. De sentrale eiendommene eies stort sett av landets land- og finansklasse og her ser vi hvordan land- og finansadelen overfører penger fra skattebetalerne direkte til egne lommer gjennom verdistigning på eiendom i et område som stort sett er eiet av dem selv. Det er også et glimrende eksempel på hvordan regionenes verdiskaping overføres til og pløyes ned i Oslo's leiremasser.

For å rette opp denne katastrofale utviklingen er det noen forhold som peker seg klart ut (blant flere andre):

#1. Skatt på arbeide og da særlig progressiv beskatning. Vårt svar: All skatt på alt arbeide fjernes.

#2. Overføring av disse skattene fra den sunne og produktive delen av befolkningen over på den degenererte, sykelige, usunne og uproduktive delen av befolkningen. Vårt svar: All skatt på alt arbeide fjernes og dermed overføres ikke lenger frukten av middelklassens strev over på den uproduktive lavklassen.

#3. Overføring av verdiskapning på grunn av offentlige utbygninger og servicetilbud fra skatteinngangen til eiendomsbesitterne. Vårt svar: Land beskattes utifra sin verdi som en av de to inntektskildene samfunnet må ha. Offentlig verdiskapning som fører til utjent verdiskping føres dermed tilbake til samfunnet og innbyggerne som skapte den.

#4. Siden storparten av de offentlige utgifter dreier seg om tilrettelegging av handel og privat forbruk hentes de nødvendige midler inn fra avgift på forbruk. Vårt forslag: All omsetning avgiftsbelegges omtrent som ved dagens MVA for alle varer og tjenester av alle slag. Ingen gradering eller unntak.

#5. Det offentlige selv yter en omfattende service overfor befolkningen som har skapt en nasjon av klienter og ofre og deres betjenere som har en gjensidig fordel av evig utvikling av offer/klient - betjener-rolle. Vårt svar: Det offentlige har overhodet intet med å drive noen form for service eller næring, men overvåke betingelsene for de private bedriftene som produserer eller yter.

Harmonisk middelklassefamilie er et av våre mål - I dag som den gang

Dette er et startforslag til styringsramme som selvsagt vil bli videre bearbeidet inntil den er ferdig til å gå til valg på i 2017. Politikken ligner på handel og over tid har den som handelen en tendens til å utvikle seg til monopoler. I politikken gjøres dette ved at man inngår et såkalt konsensusregime slik at vi fra 22. april 1938 har hatt et de facto konsensusdiktatur i Norge. Fra 1945 til 1960 gikk konsensuspartiene sammen om å knuse kommunismen og lyktes med det. Da Anders Langes parti så dagens lys i starten på 1970-tallet ble dette partiet knust og av restene fikk vi det kosher FRP som tilpasset seg konsensus. I dag har vi dermed et eneste stort og kosher konsensusparti utenom vår egen nystarting. Det skal bli spennende.

Interessert i å være med så meld deg til tjeneste.


Norges plass i Verden

En nyvurdering må til

Norge som nasjon består av fastlandet pluss Svalbard (inklusive Bjørnøya og Hopen) og Jan Mayen. Dette er nasjonalstaten Norge som ifølge Grunnloven er udelelig selv om det foreligger en internasjonal Svalbardtraktat som gir andre land spesielle rettigheter.

Biland i Sør-Atlanterhavet og Antarktis overføres til Argentina

I tillegg til Norge, som beskrevet over, er det tilknyttet tre områder til som har status som biland. Det vil si at de er under norsk overhøyhet uten å være en del av Norge og er ikke omfattet av Grunnlovens krav om udelelighet og kan derfor avhendes til et annet land om det vedtas av de styrende organer i Norge. Vi ser det som naturlig at disse områdene vederlagsfritt overføres til de landene som det er mest naturlig geografisk sett å overføre dem til. Argentina er vårt førstevalg. Norge har nok å konsentrere seg om lokalt i Nord-Europa og Arktis. Områdene det dreier seg om er Dronning Mauds land og Peter I's øy i Antarktis og Bouvetøya i Sør-Atlanteren.

NATO - North Atlantic Terrorist Organization

Da den 2. verdenskrig var over i 1945 lå Europas sterke sentrum, Tyskland, knust igjen på valplassen. Store deler av territoriet var stjålet av Tysklands østlige nabo, Polen, som takk for hjelpen til å starte den 2. verdenskrig. I 1949 ble NATO dannet som en bekreftelse på at Anglozionistene hadde vunnet krigen og i praksis okkupert Vest-Europa og innlemmet det nå i sitt Imperium som lakeistater. Kort etter dannet Sovjet-statene og deres okkuperte land Warsawapakten som en forsvarspakt mot NATO. Etter Sovjetsamveldet sitt sammenbrudd i 1989 ble Warsawapakten oppløst og NATO og USA ga det nye Russland muntlige garantier for at NATO ikke skulle ekspandere østover i Europa. Det eneste riktige på det tidspunktet ville vært å oppløse eller nedtone NATO's rolle i Europa.

Det skjedde ikke. Tvertimot så ranet NATO's bakmenn Russland for verdier slik at mange døde og folketallet sank med flere millioner. Da Putin reddet stumpene i 2002 og sakte siden har fått Russland på bena og fremstår som en ledende geopolitisk spiller har NATO og dens sivile europeiske filial, EU, under USA's ledelse ført en total assymetrisk krig mot Putin og Russland. Dette er det motsatte av fredsbevarende politikk og heter "Total assymetrisk Krig" mot Europas største land med Europa's største befolkning. Russland er i tillegg den eneste europeiske forsvareren av europeisk sivilisasjon og fornyer av menneskeverd og demokrati.

Konklusjon: Norge opphever sitt medlemskap i NATO og søker posisjon som uforpliktende partner. Deretter søker Norge partnerskap med Russland og deres eurasiske sikkerhetsallianse SCO - Shanghai Cooperation Organisation.

EU og TTIP

Det var en tragedie for Europa at ikke kontinentalmaktene i det sentrale Vest-Europa; Frankrike, BeNeLux og Tyskland i perioden mellom 1872 og 1914 gikk sammen i en europeisk føderasjon som etterhvert kunne inkludert alle andre kontinentale makter og blitt til en eurasisk føderasjon. Slik gikk det ikke og det ga det anglozionistiske Imperiet fritt spill med nasjonalisme, inklusive nasjonalsosialisme, og drev verdensdelen ut i to fullstendig ødeleggende verdenskriger. Da Vest-Europa endelig tok til vettet opprettet de en Union og ikke en løsere Føderasjon. Det verste var likevel at EU kun var et verktøy for det anglozionistiske Imperiet til å feste grepet om de europeiske nasjoner. I dag går anglozionistene videre med innføring av TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Med det blir overgang fra nasjonalstater via union til Corporasjon fullført. Dette ser vi ikke som det norske folks interesse.

Konklusjon: Norge trer ut av EØS-avtalen og inngår en vanlig handelsavtale med EU. Norge deltar ikke i Corporasjonasvtalen TTIP som vil oppheve den norske stats selvråderett i enda større grad enn EØS-avtalen gjør det.

FN - Forente Nasjoner

Norge forblir medlem av de Forente Nasjoner, men reduserer bidraget til organisasjonen til et rimelig nivå i forhold til dagens sløseri som kun har til formål å kjøpe lukrative stillinger i FN-byråkratiet for den norske politikereliten. FN's hovedkvarter flyttes ut av USA til et eget frikjøpt landområde i et land tilknyttet NAM (Non Aligned Movement). Som for eksempel i Libya. Hellas er et godt valg som "Demokratiets vugge", men da måtte landet først tre ut av NATO.

Sikkerhetsrådet skifter ut England, Frankrike og Tyskland og erstatter dem med en plass for EU. Land som India, Brasil og Indonesia bør komme inn som faste land.

BRICS - landene

BRICS er en løs formasjon av landene Brasil, Russland, India, Kina og Syd-Afrika med flere andre land som observatører. Landene arbeider for en flerpolar verdensorden i opposisjon til det anglozionistiske enpolare verdensoppfatning som herjer kloden vår i dag. Norge søker partnerskap med BRICS.

Norge og Norden

Norges strategiske geografiske, historiske, etniske og kulturelle plass i det sentrale nordavsnittet av Europa gir oss fire områder å forholde oss til og utvikle i samarbeide med våre gode naboland. Bildet over er det mest interessante for fremtiden med et regionalt grenseoverskridende samarbeide under navnet Nordkalotten. Norge, Sverige, Finnland og Russland besitter i dette området enorme ressurser og muligheter som bare så vidt er påbegynt å utvikle. Slår den globale oppvarmingen til vil det gi ytterligere vekstmuligheter.

Mot vest har Norge som en Nordsjø- og Atlant-nasjon alltid hatt livlig samkvem. Det samkvemet bør utvikles målrettet videre.

Øst- og Midt-Norge har Sverige og Danmark (Sør-Øst-Norge) som naturlige samarbeidspartnere. Gjennom utvikling av hurtige kommunikasjonslinjer, jernbane og motorveier, kan dette området fra Elverum via Vestre Gøtaland til Halland og Sjælland bli en ny stor og slagkraftig internordisk region. Det er ingen motsetning mellom dette regionale synet og at de andre nevnte landene har naturlige utviklingsveier i andre retninger. Det gjør det hele bare mere spennende og gir enda større muligheter for oss alle.

Interessert i å være med så meld deg til tjeneste.


Norge er en Republikk

Forsete velges hvert 10. år

Norge skal være en Republikk hvor folket velger en president for en 10-års periode. Etter nordisk skikk skal hans tittel være Forsete, altså den som fører ordet og har den bestemmende myndighet. Forsete's regjeringsbygg skal, igjen etter gammel nordisk skikk, hete Glitne. Bildet over viser Guden (Goteren) Forsete sitte i sin stol i hallen Glitne og gi lover, megle og dømme i konflikter. Det sies at alle som la fram sine konflikter for Forsete gikk derfra vel forlikte. Forsete skal ha den utøvende makten i en moderne republikk.

Her er fra den yngre Edda, Gylfaginning, om Forsete:

Glitne er den tiande,
av gullstolpar boren,
med sølv, er taket tekt;
der Forsete bur
dei fleste dagar
og stiller alle stridsmål.

"Vi - Folket" skal bestemme

I tillegg til den valgte Forsete (president) utnevnes en frittstående høyeste rettsinstans (RettsTing) med underliggende rettsinstanser.

Den lovgivende forsamling (LandsTing) på 150 lovgivere velges direkte av folket hvert 6. år.

I tillegg til det vanlige maktsystemet som nevnt over skal folket ha adgang, etter bestemte regler, til å kreve og få avholdt både rådgivende og bindende folkeavstemminger. Sveits er her et godt eksempel på direkte-demokrati-elementet.

Interessert i å være med så meld deg til tjeneste.


Regioner med indre selvstyre i et føderativt Norge

Regiondeling av Norge

Norge var fra gammelt av delt i regioner som hadde egne Ting hvor man vedtok regionslover og meglet og avsa dom i konflikter. Man brakte sakene "til Tings". Vestlandet hadde sitt Gulating og Trøndelagen hadde sitt Frostating. For en del år tilbake, under en seremonitur, besøkte jeg Frostatinget med sitt minnesmerke. Det er en flott avrundet haug på gården Lagatun med en sentrumsmonolitt omkranset av 12 merkesteiner for hvert "fylke" underlagt Frostatingsloven. Jeg innviet stedet igjen i Forsetes navn.

På kartet over ser vi mitt utgangsforslag hvor Sørlandet (Agderfylkene) er en del av Vestlandsregionen og Nordland (storparten) går innunder Midt-Norge.

¤ Region Nord-Norge: Troms og Finnmark blir dermed en egen region som naturlig vil søke samarbeide sørover mot Finnland og østover mot Russlands Kolaregion.

¤ Region Midt-Norge: Midt-Norge vil naturlig søke samarbeide og tilknytning sørvestover og østover i Sverige hvor Härjedalen og Jämtland tidligere var en del av samme region. Naturlig vei til Bottenviken og gjerne over mot Finnland.

¤ Region Vestlandet: Fra grensen Møre og Romsdal til Telemark hvor grensen går ut i Skagerak ved Ryggjarbit som nevnes som grense mellom Vestland og Østland i gamle skrifter. Regionen vil helt naturlig og i tråd med tidligere ha sin front ut mot havet og landene bortenfor fra Island via Skottland og Nederland til Danmarks vestregion.

¤ Region Østlandet: De naturlige østlandsfylkene med sentrum rundt Foldinfjorden som ga Vest- og Østfold sine navn. Regionen var fra gammelt av en del av Viken som også inkluderte landet mellom Østfold, Vänern og Vestre Götaland til Kungelv hvor ruinene etter den gamle norske grensefestning, Bohus festning, ligger flott i terrenget godt synlig fra E6. Vel verdt et besøk. Unødvendig å si at jeg har vært der og innviet stedet i Thors navn igjen.

Bohus festningsruiner i Kungälv

Regionene skal ha indre selvsstyre og forvalte sine egne inntekter selv. Regionene har rett til å slutte allianser med ikke-norske regioner, ja, de oppmuntres faktisk til det, men da innenfor rammen av lovene som vil gjelde for det føderale Norge.

Norge vil altså være en føderasjon av ovennnevnte regioner. Føderasjonens makt og oppgaver skal være sterkt begrenset til Riksforsvar, pengesystem, og klare regionsovergripende prosjekter og virksomheter. Og dem skal det være få av. Hønefoss peker seg ut som den føderale hovedstad etter utbedring av kommunikasjoner.

Interessert i å være med så meld deg til tjeneste.


Vikingpartiet - Mål og Kontakt


Vikingpartiet er et politisk parti som har som målsetting å
utvikle Norge basert på de gamle nordiske prinsippene som blant annet
individuell frihet, samfunnsansvar, rettsstat, regionalt selvstyre og
Tinget som lovgivende myndighet.

Interessert i å være med?
Send meg en sms til 457 78 510 (Tore W. Tvedt) eller kontakt meg på Facebook:)


Vikingpartiet – Mjolnir gir Seier

Det er en skam at det ikke har vært et seriøst politisk parti som går til valg på et helt annet grunnlag enn dagens konsensuspartier.

Vår nye satsing har prosjektnavnet «Vikingpartiet» og bruker vår kjære Thorshammer, Mjolnir, som sin logo:

Til Kamp for vårt Nordiske Folk

Hensikten med å starte på denne måten er for å invitere flest mulig interesserte med fra startfasen. Domenenavnet er registrert og en egen nettside følger etter om en stund.

Satsingen er også ment som et Forum hvor vi kan treffes og utveksle erfaringer og ideer i det virkelige livet.

Har du lyst til å være med fra starten av kan du kontakte meg direkte på tlf 457 78 510 eller besøke meg på Facebook.

Benytt anledningen slik at vi kan få tingene oppe og gå før makteliten på vanlig måte kommer med sin vanlige blokkering eller avledning gjennom et tannløst alternativ for å splitte kreftene våre. Splitt og hersk er deres hovedstrategi.

Velkommen til de Norske Vikingers parti.

Tore W. TvedtVigrid