.:Vigrid Forsiden:.

De 10 Utevettregler

Nasjonalstaten Norge er historie og kommer kanskje aldri igjen. Det er ikke alle nordmenn som har oppfattet at i den flerkulturelle multietniske dop- og voldsstaten som nå vokser fram er det livsviktig å tilhøre en etnisk gjeng eller et etnisk/religiøst samfunn.

Slik som Vigrid for folk av nordisk ætt, Det Mosaiske Trossamfunn for jøder eller muslimske eller kristne etnisk/religiøse sekter for dem som vil det. Eller rene gangstergjenger for de asosiale.

Individet vil av ren og skjær vilje til å overleve måtte underordne seg et etnisk/religiøst samfunn av samme slag som seg selv og underordne sine interesser i forhold til den etniske gruppen det tilhører.

De som har klart dette best i verden er jødene og i dag har de dominerende makt i verden. Vi ser det samme skje i alle deler av det internasjonale samfunnet. Også i Norge hvor de for et par år siden fikk overført 500 millioner kroner etter iherdig arbeide. Det skulle vært noe for Vigrid det.

Mange norske gutter og jenter forstår ikke at det er slik og faller derfor som lette ofre for de etnisk fremmede gruppene som ser på en slik livsførsel som en ren selvfølge og ikke kan tenke seg noe annet.

Kjære nordiske ungdom: Våkne opp!

Her er 10 Utevettregler som bør leses og gi grunnlag for litt seriøs refleksjon og handling.

1. Gå ikke ut på fest uten tilstrekkelig kamptrening.

2. Meld alltid fra hvor du går.

3. Vis respekt for gjenger og gjengvarslingene.

4. Lytt til erfarne kampfolk.

5. Vær rustet mot overfall selv på korte turer. Ta alltid med skytevåpen (forutsatt at du har bæretillatelse), kniv (lovlig type, selvsagt) og det utstyr moderne gjengkamp krever.

6. Husk mobiltelefon og gassboks (lovlig, selvsagt).

7. Gå aldri på fest alene. Aldri.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu når du er utenfor ditt eget samfunns område.

9. Spar på kreftene og tilkall øyeblikkelig forsterkninger fra egen gjeng.

10. Er du ikke medlem av et eget etnisk samfunn så bli det med en gang.

Vigrid ønsker alle av nordisk ætt velkommen, men husk at det stilles krav om rusfrihet hvis du har hatt et rusproblem. Du må også slippe Odin, Thor eller Frøya inn i hjertet ditt og delta i samfunnsbyggingen vår.

Odin er stor og vi er hans utvalgte folk!