.:Vigrid Forsiden:.

Tysklandsbrigaden - Norgeshistoriens største skamplett

Kunstneren Smagon gir oss et bilde av det engelsk/amerikanske folkemord på det tyske folk

Den norske deltagelsen i de allierte folkemordernes kollektive masseslakting og massevoldtekt av det tyske folk er den største skampletten i vår historie. Tysklands industri ble demontert og stjålet av de allierte folkemorderne, kullgruver ble fylt med vann for å hindre tyskerne i å kunne varme husene sine og kunstgjødsel ble forbudt å bruke for å redusere avlingene slik at flest mulig tyskere kunne sulte ihjel. I tillegg ble rundt 17,5 millioner tyskere fordrevet fra områdene sine og av dem ble rundt 2-5 millioner drept. Titusener av tyske vitenskapsmenn ble bortført av de allierte og alle tyske patenter ble stjålet sammen med andre ufattelige verdier.

Kunstneren Smagon gir oss igjen innblikk i folkemordet på det tyske folk. Denne gangen av sovjeterne

Millioner tyskere ble bortført av de allierte som slavearbeidere hvorav mange døde. Selve Tyskland lå i ruiner og de allierte folkemorderne som holdt landet okkupert nektet tyskerne å reformere valuta og næringsliv for å sikre gjennomføringen av folkemordet på det tyske folk. Risikoen for at tyskerne en dag ikke ville finne seg i denne grusomheten og utryddelsen av seg selv skapte frykt hos de allierte folkemorderne som innkalte flere lands væpnete styrker for å passe på at folkemordet på tyskerne kunne fortsette uhindret. Fra Norge ble det sendt en brigade på 5.000 folkemordhjelpere i form av norske leiesoldater i britisk tjeneste, ledet og utstyrt og underholdt av den engelske Rhinarmeen.

Kunstneren Smagon gir oss igjen innblikk i folkemordet på det tyske folk. Denne gangen av tsjekkerne.

Grusomhetene fra de allierte hadde ingen grenser overfor det tyske folk som ble slaktet overalt. Bildene over er kun et bitte lite eksempel på hva den norske Tysklandsbrigaden skulle delta i beskyttelsen av.

Her ligger tyske damer og barn. Befridd for all ære, gjengvoldtatt og deretter befridd for livet

Hele formålet med å manipulere frem den 2. verdenskrig var å ødelegge det tyske folk for alltid både ved å utrydde store deler av det, redusere arealet ved landtyverier og hjernevaske det til lydige zombieslaver for den internasjonale makteliten. Fra 1947 til 1953 deltok Tysklandsbrigaden i overvåkingen av at folkemorderne kunne plyndre og utrydde folket i fred. Simplere enn å delta i en slik masseslakting er det umulig å forestille seg at noe kan være. Det er skandaløst at det norske Forsvaret er basert på en videreutvikling av dette norske bidraget til folkemord og undertrykkelse.