.:Vigrid Forsiden:.

Tyskland - Artikler:


Det okkuperte Tyskland
- er til å le seg ihjel av

Tyskland er okkupert
- Putin maner til Frihet


Tyskland - Kommentarer:


Polen kopierer sin rolle fra 1930-årene

Nord Stream gassrørledning direkte mellom Russland og Tyskland
Polsk hatkampanje mot Merkel, Tyskland og tyskerne

Mens Tsjekkoslovakia i 1930-årene spilte på lag med Sovjetunionen og stilte sitt område til disposisjon som "Hangarskip" midt i Europa for den sovjetiske flystyrke spilte Polen et råttent spill som lakei for den internasjonale vestlige jødedommen. Tyskland nøytraliserte Tsjekkoslovakia på en fredelig måte og innførte en ny sosial gullalder der. Med backing av England og Frankrike og bak dem Jew$A provoserte Polen Tyskland til mottiltak for å sikre tyske borgeres liv i de gamle tyske områdene Polen stjal i 1919.

Når Russland og Tyskland i dag starter en gassrørledning utenom Polen vekker Polen det gamle hatet til live igjen. Over ser vi til høyre traseen for rørledningen og til venstre polske medias fremstilling av Merkel med brunskjorte og Hitlerbart.

Polsk sammenligning med Molotov-Ribbentrop-pakten

Bildet over til høyre viser Stalin som trykker den tyske utenriksminister Ribbentrop i hånden i forbindelse med undertegningen av Molotov-Ribbentrop-pakten i 1939. Til venstre ser vi Putin som trykker den tyske minister Schrøder i hånden (billedlig) i forbindelse med undertegningen av Nord Stream gassrørledningen mellom de to land.

Vår tolking av problemet er at det ikke lenger er plass til snever nasjonal sjåvinisme i Europa. Den har ført oss over kanten av fysisk utryddelse gjennom tredveårskrigen fra 1914 til 1945 og verdensjødedommens påfølgende dominans over oss.

Vårt forslag til løsning: Russland tas opp i EU og folkene nord for Alpene blander seg til et folk med et felles språk (tysk/engelsk) basert på vår nordeuropeiske genetiske egenart og kultur. Hvert enkelt folk beholder sitt eget kulturspråk til internt bruk. Alternativet til en slik total samling er å gå under hver for oss.