.:Vigrid Forsiden:.

Fotofalsk: Fra tysk offiserspotens til henging av russerdame til Ridderkorsutdeling

Bildet over har jeg klippet til som et eksempel.

Bildet over er et ekte foto fra krigens dager. Jeg klippet ut en del av bildet for å vise hvor lett det er å forandre mening i et bilde ved hjelp av litt enkel doktorering med tilhørende teksting. Mitt forslag til bildetekst: "Tysk offiser skryter for sine mannskaper av sin enorme potens."

Nå har jo jeg sagt at dette er en spøk, så dermed tror ingen at det er en tysk offiser som skryter av potensen sin. Men hva hvis det var et bilde som ble offentliggjort slik i den offisielle sovjetiske propagandaen for å spre hat og ringeakt mot den tyske soldat som sa det? Og fremla det i Nürnbergprossessen? Da haddee nok mange trodd det og ogå i Norge hadde det blitt tatt med i historiebøker, Wikipedia og vist frem på HL-Senteret (Hat- og Løgn-senteret).

Vi er altså enige om at offiserens personlige potens har det null å gjøre med og at det er kanonløpet på en tysk Tigerpanzer vi ser. Her er bildet i en annen og faktisk offisiell sovjetisk versjon som er brukt mange steder som bevis på tysk grusomhet:

Heisann! Hvor kom denne damen fra??

Det er skjedd to forandringer med bildet. En dame er klar for henging fra det imponerende løpet til Tigerpanzerens kanon og den tyske offiseren ser ikke lenger stolt og bydende rett frm, men ned på damen som altså skal henges. Slik er det at hatpropagandistene til de allierte vil at ettertiden skal huske den tyske offiser og soldat. Som en arrogant damemorder. Merk også at det falske bildet er bevisst gjort utydelig.

Heisann! Hvor ble damen av?? Borte vekk!

Her har vi originalbildet hvor den tyske offiseren står oppe på fronten av Tigerpanzeren og leder en seremoni med soldater i stilling og en selvdrevet FLAK-vogn bortenfor som beskyttelse av seremonien mot fiendtllige fly. Så langt jeg kan bedømme er dette Gruppenführer Walter Krüger som foretar en utdeling av Ridderkorset den 20. april 1943. Krüger var på det tidspunktet leder av Waffen-SS 2. Panzergrenadier-Division "Das Reich". Divisjonen ble senere i 1943 omgjort til en ren panzerdivision.

Slik var det altså. En ærefull og hardt og fair kjempende tysk Waffen-SS divisjon med en tilsvarende stolt og modig kommandør som selv hadde Ridderkorset med sverd og eikeløv. Vi hylder de heltemodige offiserene og soldatene i denne første virkelige europeiske frihetshæren som Waffen-SS var og forakter like totalt alle løgnerne som sprer hatet sitt uhemmet videre lenge etter at krigen sluttet. Men for haterne gjorde den ikke det. Hatpropagandaen tar vekk oppmerksomheten fra deres egen feighet og folkemord.