.:Vigrid Forsiden:.

Den Tyske Soldat - Den 2. Verdenskrigs Ridder

Den tyske soldatens tjenestebok

Den tyske soldaten har gjennom alle tider uten noen unntak vært den mest ridderlige og ærefulle soldaten på slagmarken. Og det enda mere tydelig under den 2. verdenskrig da motstanderne var forsumpet til leiesoldater og nyttige idioter for en internasjonal jødisk maktelite. Et av de håndfaste og skriftlige bevisene på det finner vi i de ti bud for den tyske soldat som var trykt i alle tyske soldaters tjenestebøker.

Den tyske soldatens 10 bud

1. Den tyske soldat kjemper ridderlig for sitt folks seier. Grusomheter og unyttige ødeleggelser er ham uverdig.

2. Den kjempende må være uniformert eller utstyrt med kjennetegn som er synlig på lang avstand. Det er forbudt å kjempe i sivile klær uten slike kjennetegn.

3. En motstander som overgir seg må ikke drepes. Dette gjelder også partisaner og spioner. Disse får sin rettmessige straff ved en domstol.

4. Krigsfanger må ikke mishandles eller forulempes. Våpen, planer og opptegnelser fratas dem, for øvrig skal de få beholde alle sine eiendeler.

5. Dum-dum-kuler er forbudt. Det er også forbudt å gjøre om vanlig ammunisjon til dum-dum-ammunisjon.

6. Røde Kors er ukrenkelig. Sårede motstandere skal ha en menneskelig behandling. Sanitetspersonell og feltgeistlige skal uhindret tillates å gi medisinsk behandling eller sjelesorg.

7. Sivilbefolkningen er ukrenkelig. Det er forbudt for soldaten å plyndre eller ødelegge. Historiske minnesmerker eller bygninger som tjener til gudstjenester, kunst, vitenskap eller velferd skal tas spesielt hensyn til. Natural- eller tjenesteyting fra befolkningen kan bare iverksettes etter ordre fra foresatte og mot erstatning.

8. Nøytralt område skal ikke trekkes inn i krigshandlinger hverken ved innmarsj, overflygninger eller beskytning.

9. Hvis en tysk soldat faller i fangenskap, skal han på spørsmål oppgi navn og tjenestegrad. Under ingen omstendighet skal det gis opplysninger om troppetilhørighet eller militære, politiske eller økonomiske forhold på tysk side. Soldaten skal ikke la seg forlede til dette hverken ved løfter eller trusler.

10. Ulydighet mot foresattes befal i tjenestesaker er straffbart. Fiendens forseelser mot fienden etter grunnsetningene 1-8 over skal meldes. Gjengjeldelser er bare tillatt etter befal fra høyere offiserer.

Den tyske soldatens 8 plikter

I tillegg til den tyske soldats ti bud var han også underlagt plikten til å pugge utenat og etterleve de 8 plikter som vist over.

Hvis det er noen som er flinke å oversette fra tysk til norsk er jeg takknemlig for hjelp til det. Jeg har ikke overskudd akkurat nå så ellers går det noen uker før jeg får gjort det. Og minnet om den tyske soldats ærerike og modige fremferd fortjener det. Eller rettere sagt så fortjener alle nålevende nordmenn som er hjernevasket med tyskerhat av zionistene som styrer landet det.