.:Vigrid Forsiden:.

Vigrid Seremonier


Barnedåp
- Barn gjøres skiri


Dåp
- Gjøre skiri


Konfirmasjon
- Stemningsfullt i Drammen


Vielse
- På bygdeborgen over E18 i Lier


Vigrid Seremonier - Kommentarer:


En unge dame og en ung mann gjort skiri i Asker

På det sentrale høydeplatået ved og rundt Asker kirke må det i vår førkristne fortid ha vært et av vårt folks mest storslagne samlingssteder og et religiøst senter hvor mektige folk holdt ting og ble gravlagt. Til tross for den kristne kirkes rasering og ødeleggelse av våre helligdommer er det fremdeles mektige rester igjen i utkanten av området. I ytre randen av området ligger ennå en av landets store gårder i kongefamiliens eie, Skaugum, under fjellryggen med samme navn.

Utenfor dette området igjen ligger det flere rester etter festningsanlegg for å forsvare de som bodde her. På Skaugumåsen er en og på andre siden av Semsvannet en til mens den høye "sukkertoppen" har navn etter varslingssystemet man brukte for å varsle ufred: Vardåsen.

I det mest sentral av dette praktfulle området hedret vi vårt folk og våre forfedre og deres religion og kultur som også er vår egen genetiske blodsarv ved å gjøre en vakker ung kvinne og en ung mann skiri i henholdsvis Frøya's og Thor's navn. For hver seremoni vokser Odins kraft og gjør vårt folk sterkere slik at vi til slutt ved egen hjelp kan sikre vår eksistensrett som folk. Når er det din tur og tre inn i dine forfedres stolte kulturs rekker?

Odin er stor og i hans navn skal vi seire!


To skiriseremonier på Brastadfeltet i LierVårt langstrakte land er fullt av minner etter våre forfedre og deres liv som skapere og overlevere av våre gener og vår totale nordiske kultur. Blodet vårt synger en evig sang om folkets utvikling fra slektsledd til slektsledd. 1.000 års undertrykkelse av den sorte åndspesten har ikke fjernet ryggmargens nedarvete reflekser. I moderne kamp kaller Valhall og Folkvang våre soldater til Odins og Frøyas langbord.

Stadig flere unge kvinner og menn ønsker å få rett til tittelen Menneske = Mann + skiri. I dag har vi nettopp gjennomført to skiriseremonier hvor to unge menn tok opp igjen fedrenes og mødrenes arv på Brastadfeltet på Lieråsen. Her ligger det et felt med såkalte steinrøyser fra bronsealderen med god utsikt over nederste del av Lierdalen og innerste del av Drammensfjorden. Slike røyser demonstrerer et rikt samfunn med en høyt utviklet forståelse av livet og dets vandringer gjennom slektsleddene. Man var ikke bare et atomisert individ, men et ledd i en lang kjede som hang flettet inn i hverandre. I dag er den kjeden i ferd med å bli brutt på flere måter og Frøya og Thor ser med stor velvilje og glede på hver ny kvinne eller mann av Frøyas og Manns ætt som igjen velger riktig og smir nye ledd i folkets evige kjede.

Odin er stor og i hans navn skal vi seire!


To unge kvinner og to unge menn gjort skiri på Raknehaugen på Romerike

Våre Guder og Gudinner, våre forfedre og formødre hadde all grunn til å glede seg denne tidlige kveldstimen på Nord-Europas største Tinghaug, Raknehaugen på Romerike. Luften var varm og solen skinte mens to unge kvinner og to unge menn i tur og orden ble gjort skiri i henholdsvis Frøya's og Thor's navn.

Raknehaugen ligger rett sør for Gardermoen hovedflyplass som akkurat i dag hadde besøk av verdens største sivile passasjerfly, Lufthansa's Airbus A380, som vi selvsagt tok i øyesyn. Hvis vårt folk hadde brukt like mye energi og ressurser på i sikre sin egen eksistens som vi er flinke til å bygge flotte tekniske vidundere hadde vi kunnet se fremtiden lyst i møte.

Det kan imidlertid vi som tilhører den stadig økende skaren som velger å knytte livene våre opp til vår egen genetiske arv, religion og kultur i ære av våre forfedre- og mødre. Har du lyst til å bli med du også mens det ennå er tid så ta kontakt.

I Odins navn skal vi sikre vårt folks eksistens!
Vigrid startintro - videosnutt

Videosnutten til venstre gir en kort intro i starten av Vigrid. Det er min selvkomponerte videosnutt nr to og det er jamen moro å få det til. Jeg tror jeg skal holde meg på det nivået en god stund fremover og lære Movie Maker bedre å kjenne før jeg går på større oppgaver. Morsomt å være pensjonist:).


Ung mann i tyveårene gjort skiri på Hunn-feltet i Fredrikstad

Mellom Skjeberg og Fredrikstad krysser vei nr 110 seg frem mellom gårder, moderne boligfelt og eldgamle fortidsminner i slik mengde at veien offisielt er døpt og skiltet som Oldtidsveien. Neste gang du kjører forbi på vei til Sverige for Harryhandel eller andre ærend så ta deg et par timer og besøk noen av herlighetene. Ja, for herligheter er det.

Denne milde forvinterkvelden besøkte vi Hunn-feltet i Skjærvika og gjorde en ung mann skiri inne i en av de flott steinsirklene. Det sentrale Hunn-feltet strekker seg oppover en skråning fullsatt med steinsirkler av forskjellig størrelse og mektighet. Det er kort vei fra egen parkeringsplass og lett tilgjengelig til fots.

Her bodde våre forfedre og her holdt de sine religiøse seremonier hvor vi som var av Mann's ætt ble gjort skiri og fikk tittelen "menneske". Den gang som i dag. Idag følger vi i deres fotspor og vekker vår gamle kultur og ritualer til live igjen. Vi kan ikke se noen bedre måte å hedre vår evige slekt på og det strevet de har gjennomlevd for at vi skal ha et liv og en egen kultur vi er ett med og som har utspring i våre egne gener og nedarvete erfaringer. Si fra når du føler at din tur er kommet til å manifestere din plass i våre nordiske generasjoners livsløp.


To unge menn gjort skiri i Stavanger

Vi lar bildet over tale sitt eget visuelle språk til oss og i all sin mektighet minne oss om at et folks historie må beskyttes og sikres gjennom sverdenes kraftfulle tale. Det er gått over 1000 år siden slaget i Hafrsfjord sto og bar bud om den kommende rikssamlingen hvor vi som folk kunne sikre vår eksistens og la slekter følge slekters gang.

Solid støtt ned i det norske grunnfjellet står de tre sverdene og minner oss om at kun ved evig kamp kan vi sikre vårt folks eksistens. Et folks krigerske dyd sammen med moderne våpen og vilje og evne til å bruke dem er den eneste sikkerheten og beskyttelsen vi har. Dette budskapet har vår profesjonelle fotograf klart å formidle i bildet over.

I dette billedlige og tidløse budskapet smelter vi mennesker inn i evigheten ved foten av sverdene hvor vi gjorde to av områdets unge menn skiri med hjelp av en lokal ung dame som seremonipike.


VigridTV - Nordisk Religion

Vigrid Starten