.:Vigrid Forsiden:.

President F. D. Roosevelt: Krigshisser - Massemorder- Frimurer - Jødelakei

På bildet (fra november 1935) over ser vi president F. D. Roosevelt som høygradsfrimurer sammen med losjen sin. Roosevelt er mannen som sitter i midten foran. At Roosevelt var frimurer og gjorde det han kunne for å oppfylle frimurernes primære oppgave forbauser oss ikke. Den oppgaven består i å skape de forholdene som skal til for å gjenoppbygge det jødiske kong Salomos tempel i Jerusalem hvorfra den nye jødiske verdenskeiseren skal regjere alle verdens folk etter eget forgodtbefinnende. Det er derfor bare naturlig at høygradsfrimureren Roosevelt omga seg med jødiske ministre og rådgivere i nøkkelposisjoner. Jøden Bernhard Baruch kaltes "USA's ukronete Keiser" mens den jødiske finansminister, Henry Morgenthau, hadde som jobb av sin krets å formulere og selge inn deres plan om å utrydde det tyske folk som folk og nasjon for evig tid. Planen kalles Morgenthau-planen.

President Roosevelt var mannen som sørget for storkrigen både i Stillehavet mellom Japan og de hvite kolonimaktene samtidig som han skapte forutsetningene for storkrigen i Europa hvor målet var å knuse jødenes alvorligste motstander i historien: Tyskland under Hitler. Roosevelt lyktes med politikken sin og i dag er både Japan og Tyskland lydige lakeier for anglozionistene og deltar i de verdensomspennende krigene deres. Over er et bilde fra det japanske angrepet på Pearl Harbour i desember 1941 som ble påtvunget dem av Roosevelt som følge av USA's politikk for innringing og struping av tilførsler til Japan. Den samme taktikken bruker forøvrig USA overfor Iran i dag.

Det fremgår tydelig på bildet over fra en radiotale Roosevelt holdt at mannen er meget syk og svakelig, hvilket han også var. Roosevlt var invalid og satt alltid i rullestol på bilder og var selvsagt godt sminket for at ingen skulle legge vekt på at han var en krøpling og i tillegg hadde andre sykdommer. Denne syke mannen var fullstendig i lommene på sine jødiske rådgivere og var null match for Churchill og Stalin på deres konferanser. Churchill derimot var den dummeste og mest naive av dem og forsto ikke før etter krigen at USA aldri hadde hjulper Storbritannia for hjelpens skyld, men for å overta verdensriket deres som ellers ville gått i oppløsning uansett.

De anglozionistiske regimene under Roosevelt og Churchill gikk sammen om verdens største Holocaust og konsentrerte folkemord med sin teppebombing av de tyske byene for å drepe flest mulig sivile tyskere. Når bombene hadde gjort sitt og tyske kvinner og barn flyktet fra flammehavet gikk de angloamerikanske jagerflyene over til lavangrep med maskingevær mot sivilbefolkningen og ellers alt som rørte seg. Roosevelt fortjener etter min oppfatning å bli omtalt som verdens gjennom alle tider største massemorder utifra den politikken USA førte under hans regime og fortsatte etterpå. Den dag i dag. Bildet over er et maleri av kunstneren Smagon som skildrer hvordan et amerikansk kampfly skyter etter den unge moren som flykter med de istykkersskutte barnene sine i armene fra det brennende Dresden. Verdens største enkeltstående massemord.