.:Vigrid Forsiden:.

Det Jernharde Evangelium av Skjebne og Gull
"Fra Might is Right" av Ragnar Redbeard

"Ubarmhjertig og endeløs er kampen for tilværelsen. Langsom, grusom,hard og forferdelig er Gudenes vei". Guder, jeg sier Guder! Ikke en Gud, men mange. Den som sier "det er bare en Gud" taler om ting han ikke vet.

Ikke døde er Gudene fra Oldtiden! Ikke død er den Høyeste fra Oldtiden! Nei, ikke døde er de: bare sover, hviler, slumrer rolig gjennom natten.

Men, iaktta, daggry kommer. Underlige lys stråler gjennom verden. Golgatas formørkelse svinner over. Midnattsmørket vender til grålysning. De vonde skyggene forkortes - avgudenes skygger. Avgudene av Solyma.

Fra århundrers hvile, forfrisket, våkner Gudene, og fra hjertet av underbevisstheten til meg de har hvisket. Jeg er deres utpekte fortolker - deres utvalgte annonsør. Herav har de gitt meg gull og venner og styrke, initiativ og mot, til å spre det strålende bud om makt og frigjøring.

Min tunge kjenner ikke usannhet. Når jeg sier ting er slik, så er det slik. Høyt ærende har jeg for denne grunn å være et vitne til det Guddommelige. Gudene taler gjennom meg. Mitt hjerte har de berørt med hardhet og begavet min penn med styrken til å uttrykke. Mine forfedres ånd lever i meg, og ved deres befaling har min tunge løsnet.

Hør ikke, jeg sier: hør ikke på de Orientalske løgnene til en listig og fremmed rase. Glem aldri forbildene fra gamle tider de som skapte deg. Bli ikke slavebundet av blødende Messiaser og gagnløse frelsere. Bli ikke naglet fast av trosbekjennelser som er villfarende og moraler som er intetsigende.

Anstreng deg, jeg sier, anstreng deg med all din styrke. Vær du tapper, voldsom, stolt og dristig. Ta sjangser og frykt ikke. Legg dine hender oppå store besittelser og bemektige deg det mektigste sete. Få deg gull, for gull er symbolet på frelse, beviset på stordåd. Verden er for den dristige, jeg sier, verden er for den dristige.

"Fred på jorden" er ikke av Gudene. Det er trosbekjennelsen og håpet til de elendige. I det er det intet fornemhet. Det er det troløse budskap til herren over all vondskap - prinsen over fred - en avguderisk og unatrlig tro.

Slik har jeg talt: slik taler også Gudene. De israelittiske avguder faller, de sanne Guder våkner. I torneslitte panner er ingen evolusjon. Frelse er overlevelse, og overlevelse er sverdet - sverdet av stål - det sanne kors - korset av de edle raser. I kun det er forsoningen.

Slik har jeg talt: slik kunngjør jeg. Han som har ører la ham høre. Min religion er religionen av kamp og skjebne. Min tro er troen av fortidens helter, mine gaver er gavene av gull og makt, og alle mine veier er strid.

Han som har øyne å se med, la ham åpne dem, la ham skue utover nasjonene. Han som har hjerne til å forstå, la ham tenke, for bak hver stadfesting fra meg holder jeg tilbake tusen grunner.

Jeg løfter korset av stål! Kunngjøreren av det Guddommelige er jeg! Den sanne religion proklamerer jeg - religionen av naturlig utvelgelse - den hellige forkynner av sikker frelse - det jernharde evangelium av skjebne og gull.

Prinsen av strid er jeg: ødelegelse og skapelse er i min lære, mine kapteiner skriker etter kamp, mine legioner brøler etter rikdommer, mine trompeter blåser utfordringen, over himmelhvelvingen flammer mine bannere: Gudene leder an.