.:Vigrid Forsiden:.

Anglozionistenes opplegg for total hjernevasking og underkuelse av tyskerne

Rikskansler Otto von Bismarck

Den tyske rikskansler Otto von Bismarck var en av Europas største statsmenn noensinne og skapte en moderne tysk stat som en forening av flere av, men langtifra alle, de tyske folkelementene i det sentrale Europa.

Kart over Det Tyske Riket fra 1871 til 1918

Foreningen av de tyske småstatene under en sentral ledelse satte igang en modernisering gjennom industrialisering og kommunikasjonsutvikling, spesielt jernbanenettet, som savner sidestykke i Europas historie. I tillegg kommer de tyske beskyttelsesområdene i Afrika og noen mindre i Stillehavet som gjorde det nødvendig for Tyskland å bygge en havgående flåte for å trygge den økende handelsvirksomheten de bedrev over hele kloden.

De etablerte verdensrikene, England, Frankrike, USA, Russland og de andre mindre europeiske statene ble fra seg av misunnelse og klarte ikke konkurrere med tysk genialitet, oppfinnsomhet og evne til å omsette de to til overlegne produkter gjennom sitt talent for industriproduksjon og høye kvalitet. Allerede fra 1871 av og den tyske lynseieren over Frankrike startet de etablerte verdensmaktene sitt krigsspill mot Tyskland. Boerkrigen i Sør-Afrika var et forspill og en test på hva som ville komme.

Keiser Wilhelm II av Tyskland

Keiser Wilhelm II overtok keisermakten i Tyskland i 1888 på et tidspunkt hvor det nærmest var klart at verdensmaktene ville knuse Tyskland bare de fikk en god anledning til det. Etter flere nesteanledninger smalt skuddene i Sarajevo og krigen var et faktum i begynnelsen av august 1914. Alle de etablerte verdensmaktene slo seg sammen og knuste Tyskland til slutt. Gjennom handelsboikott, hvor nærmere en million tyskere led sultedøden, og trussel om ny krig måtte Tyskland akseptere Versaillesdiktatet av 1919 og dermed var grunnlaget lagt for den andre delen av 30-årskrigen med formål å redusere Tyskland til en overbefolket liten stat med en befolkning hjernevasket til selvhat og selvutslettelse.

Rikskansler Adolf Hitler

Mannen som forsøkte å rette opp all uretten og skape fred i Europa basert på folkenes frie rett til selvbestemmelse og forhandlete løsninger på de mellomnasjonale konfliktene det var mange av i Europa var Adolf Hitler. Hans dyktige manøvreringer og mange fredstilbud strandet på anglozionistenes hat og krigsvilje og etter en lang og hard kamp lå Tyskland militært knukket og i ruiner i mai 1945. Da startet den verste delen av krigen mot det tyske folk.

Landtyverier fra Tyskland etter 1918 og 1945

Landtyveriene som vist over reduserte faktisk Tyskland til en reststat uten evne til å utøve sin rolle som det ledende folk i Europa. Vi må også ta med at store landområder ikke er avmerket som landtyverier som Sudetenland og de tyskbosatte områdene i Romania, Serbia og Russland med til sammen flere millioner tyske innbyggere før 1918. De tyske beskyttelsesområdene i Afrika og Stillehavet ble også stjålet fra Tyskland. På alle andre områder ble det tyske folk også redusert med millioner som ble drept etter mai 1945, enten direkte eller gjennom sult. Til sammen flere millioner begge deler.

Som om dette ikke var nok satte anglozionistene inn sitt siste og mest effektive våpen for permanent utryddelse av det tyske folk: Re-Education. På godt norsk: Hjernevask.

Sefton Delmer sier det rett ut

På bildet over ser vi den engelske sjefshjernevasker, Sefton Delmer, og hva han fortalte den tyske eksperten på internasjonal rett, dr. Friedrich Grimm. Her er teksten fritt oversatt til norsk: "Vi vant krigen takket være vår skrekkpropaganda. Og det er først nå vi virkelig begynner med den. Vi skal fortsette denne svartmalingen, ja, vi skal øke den helt til ingen vil godta så mye som et positivt ord om tyskerne. Vi skal fortsette hatpropagandaen helt til all den mulige sympatien de fortsatt måtte ha i deler av verden er ødelagt og de selv vil være så forvirrede at de ikke lenger vet hva de driver med. Vi skal fortsette til dette er oppnådd og det er først når de ødelegger sitt eget land og sitt eget folk i iveren etter å tilfredsstille seierherrene at vi har nådd målet vårt om en fullstendig seier. Hjernevasking (Re-education) må bedrives med stor omsorg og pleies som en engelsk gressplen. Selv et eneste øyeblikk med uaktsomhet så gror ugresset opp igjen - dette ugresset som heter historisk sannhet som er umulig å utrydde helt."

Sefton Delmer (1904-1979), tidligere sjef for britenes "Svarte propaganda", gjengitt slik han fortalte det eter den tyske kapitulasjon i 1945 i en samtale med den tyske ekspert i internasjonal rett, dr. Friedrich Grimm.