.:Vigrid Forsiden:.Et Revolusjonært Budskap

Tybring-Gjedde er tøff i kjeften på FrP's landsmøte, men hverken han eller andre FrP'ere har anmledt voldsspillet NRK hadde om Siv Jensen. Jeg gjorde det. Jeg har også forsvart den samme Siv mot VG's karakterdrap på henne i "Sex og Singelliv"-serien deres. Tybring-Gjedde eller andre FrP-"menn" gjorde det ikke. Tybring-Gjedde avslutter filmsnutten med å omtale seg selv som revolusjonær. La oss nå se hvor revolusjonær han er i tiden fremover eller om han bare serverer vanlig politikeroppgulp.


Ola Borten Moe trekker inn Afghanistan i Tybring-Gjedde-utspillet

Norge som deltager i Jødenes "Clash of Civilizations"

"- Jeg tror det sitter mange rundt omkring i Norge og er bekymret for utviklingen av det norske fellesskapet. Det tror jeg ikke minst skyldes vår manglende evne og vilje som samfunn til å ta denne typen debatter", sier Borten Moe ifølge artikkelen i VG

Vi i Vigrid er ikke interessert i debatter, men å få sendt de rasefremmede ut igjen. Gjerne sammen med de nordmennene som ikke har baller nok til å forsvare eget folk.

Arbeiderpartiet med Jens Stoltenberg i spissen er ansvarlige for Norges deltagelse på to fronter i den pågående sivilisasjonskrigen hvor "den vestlige sivilisasjon" anført av USA fører et kristenzionistisk korstog mot Islam i første rekke og de andre kulturene mere indirekte. Stoltenberg er etter manges oppfatning, også min, ansvarlig for delateglese i forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og massedrap på folk som aldri har løftet våpen mot Norge eller noe annet NATO-land.

NATO's militære terrormaskin og dens nedslakting av sivile og målrettete likvidering av politiske motstandere er også hans og Det Norske Arbeiderpartiet ansvarlige for.

Rasekrig og Etnisk Rensing?

Varsler Tybring-Gjedde i FRP = ForRæderPartiet revolusjon og etnisk rensing?

Her er starten på kronikken: "Hva var galt med norsk kultur, siden Arbeiderpartiet vil erstatte den med flerkultur? Som er rotløshet satt i system og vil rive landet vårt i filler".

Min kommentar korrekt sitert i VG-intervjuet: "- Tybring-Gjedde har helt åpenbart en rasist inni seg, men han tør dessverre ikke å slippe han helt ut. Jeg mener han burde tørre å snakke åpent om at vi deltar i en rasekrig, men han er mye tydeligere enn representanter for de etablerte partiene pleier å være. Det fortjener han honnør for", sier Tvedt.

Tybring-Gjedde sitter på Stortinget for FRP og har skrevet en kronikk i Aftenposten som VG har tatt tak i og laget noen artikler om. I den som er linket her er et lite innspill fra meg etter et telefonintervju om saken. Jeg har et par kommentarer til Tybring-Gjedde og hans utspill:

Etter min oppfatning går Tybring-Gjedde i Aftenposten-kronikken så langt som en politiker som vil beholde jobben kan gå. For det gir jeg ham min fulle støtte. Det er modig gjort og så langt står han oppreist i stormen som måtte følge.

Når det er sagt oppfatter jeg fokuset på kultur som vikarierende og uansett feil. Problemet er ikke kultur i seg selv, men kultur som uttrykk for en rases egenskaper og hvordan den vil ordne sitt samfunn. Kultur er med andre ord intet grunnelement, slik rase er det, men en følge av rase.

Når FRP går til felts mot flerkultur er dette dermed idioti hvis det da ikke er kamuflert rasisme. Det vi da står igjen med er spørsmålet: Er Tybring-Gjedde en rasist som forfølger et vikarierende mål? eller er han ganske enkelt en tulling som forfølger et mål som aldri kan nås fordi et raseblandet folk automatisk ikke vil opprettholde norsk kultur. Som er TG's mål å opprettholde.

Det grunnleggende element og det målet vi må ha er å opprettholde den nordiske rase. Automatisk vil nordisk sivilisasjon, kultur, religion og moral opprettholdes. Går rasen under i den pågående eksistenskampen og utryddelseskrigen som føres mot oss går alle de kulturelle verdiene FRP kjemper for tapt av seg selv.

Dermed blir FRP forkortelse for ForRæderPartiet siden det lurer folk vekk fra det eneste målet som kan redde oss: Sikre eksistensen til vårt folk(rase). Vigrid's kamp er kampen for de 14 Ord:

Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Hvite barn!


Forord til Selvmordsparadigmet

Ole Jørgen Anfindsen: "Min tese er at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord og at det som ødelegger sammenhengs- og bærekraften i våre samfunn, er en serie med forhold som har sine røtter i et intellektuelt paradigme som nekter å snakke sant om menneskets natur, og som derfor fører oss inn i skjønnmalende utopier på det ene området etter det andre. Satt på spissen kan man si at vi som samfunn primært er opptatt av hvilken politisk virkning ulike utsagn har, og i mindre grad opptatt av om utsagnene stemmer med virkeligheten. Vitenskapelig og faktisk korrekhet er altså byttet ut med politisk korrekthet".

Jeg kan ikke få sagt det bedre selv. Det bringer oss over til den verdensberømte Fjordman som skal ha skrevet Etterskriften i Anfindsens bok:


Fjordman - Ragnarok kommer

Preparing for Ragnarok

Fjordman har vært i vinden i mange år og er kjent for de fleste av oss som har forlatt den kollektive statsfeministiske livmorpsykosen folket som helhet og masse er hjernevasket til. Her er en artikkel i "Gates of Vienna"-bloggen som heter "Preparing for Ragnarok" som kan oversettes til "Gjør deg klar til Ragnarok". Jeg er fullstendig uenig i tittelen for Ragnarok har vært over oss lenge og er i sluttfasen hvor vi ligger fullstendig under for Ondskapens mørke krefter.

Her er et kort utdrag: "A racewar is foreseeable now in several european countries" - På norsk: "Vi kan forutse rasekriger i flere europeiske land". Han fordyper dette videre i artikkelen.


Ragnarok i Voluspå - vers 44 og 45

For dem som ikke kjenner Ragnarok så er det sluttkampen mellom de lyse, gode kreftene mot de onde, mørke kreftene. Den utkjempes på slagmarken Vigrid eller Vigrdsvolden; derav navnet Vigrid på vårt etnisk/religiøse nordiske samfunn.

44

Garm gjør kraftig
ved Gnipaheller,
lenken slitner,
løs farer ulven;
eldgamle frasagn
og framtid vet jeg,
ser Ragnarok komme
for kampguder.

45

Bror skal gi bror sin
banesår i kampen,
søskenbarn skal
slite blodsband;
hardt er det i heimen,
hór skal rå der,
økstid, sverdtid,
skjold blir splintret,
vindtid, vargtid,
før verden går under;
ingen skåner
en annens liv.

En glimrende beskrivelse av hva som har skjedd i den hvite verden i flere hundre år med en topp i den andre verdenskrig hvor de mørke kreftene fikk et avgjørende overtak de nå bruker til å utrydde oss. Tybring-Gjedde sa etter mitt syn noe lignende med andre ord og Fjordman tilsvarende. Her hos Vigrid sier vi det direkte.