.:Vigrid Forsiden:.

Rasekrig i midnattsol

Anti-Jihad har samlet en liten del av de voldshandlingene rasefremmede muslimske invadører har påført nordmenn. Anti-Jihad reiser blandt annet et svært interessant spørsmål: "Kan dop-, volds- og kriminalitetsbølgen som ruller over Norge kalles kriminalitet eller er det muslimsk terror på linje med den påståtte Al-Qaida sin"? Når vi nevner Al-Qaida med forbehold er det fordi vi vet at Al-Qaida ble stiftet med hjelp av CIA og deres israelske partnere for å bekjempe russerne samt skaffe et redskap for svarte operasjoner.

Men Anti-Jihad sitt spørsmål er der uansett og krever at vi tar stilling til det om vi skal forstå hva som foregår i det nordiske samfunnet vårt. Kosher norsk massemedia følger ordrene fra sine zionistiske Herrer og desinformerer mere enn de informerer. Hvis de i det hele tatt sier noe om gjerningsmenn som ikke er norske går det gjerne i "av utenlandsk opprinnelse".

Tror du da at vedkommende er svensk? Neida, vi vet at vedkommende med all sannsynlighet er en svartskalle. Vi vet også med stor sannsynlighet at vedkommende er en muslim. Og der har vi det igjen.

Hvis feige propagandister i media skulle fulgt samme type dekning som når hvite nordmenn gjør en forbrytelse skulle de muslimske svartskallene blitt omtalt som "brunsvarte muslimske terrorister". Løgnmedia ville også lagt ut om religiøs tilknytning og gitt deg full hatpakke.

De forbryterske ministrene som gjør rase- og religionskrigen i Norge mulig gjennom forræderiet mot det norske folk skulle selvsagt ha finansiert hatgrupper til å forfølge disse terrorbandene slik de gjør det mot etnisk norske miljøer som ønsker å stoppe folkemordet på oss.

Anti-Jihad kaller betegnende nok daværende justisminister Odd Einar Dørum for: "Voldtekts og Æredrapsminister". Vi går lenger og så på Dørum(som justisminister) som landets største terrorist og den største trusselen mot demokrati og rettsvesen overhodet. Anti-Jihad sier det slik:

ETTERSØKT

For medvirkning til ran (herunder barneran), overfall (herunder vold mot mindreårige), voldtekt (herunder gjengvoldtekt), knivstikking, mord (herunder rovmord og æresdrap), trusler, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, landsforræderi, terror og forbrytelser mot menneskeheten

Anti-Jihad nevner ikke de bakenforliggende sammenhengene hvor jøder som Benkow og Dørum spiller en sentral rolle sammen med sine kristne zionistlakeier Bondevik, Solberg, Hagen og mange flere. Dette skyldes at Anti-Jihad selv tilhører den jødisk/kristne zionistsiden. Anti-Jihad angriper derfor Islam som et ledd i zionistenes verdenskrig mot alle Herrefolkets fiender mens vi i Vigrid har tatt opp kampen mot alle fiender av det nordiske folk.

På samme måte må vi vurdere FRP(ForRæderPartiet) sitt utspill som du kan se på bildet over til venstre. Hagen og mange andre fra FRP på Stortinget som medlemmer i Israels Venner og Siv Jensen som Bilderberger er jødenes sterkeste støttespillere og har dermed bidratt aktivt til den rasefremmede invasjonen av Norge.

I forhold til følgene av jødens(Odd Einar Dørum er jøde) og hans anti-hvite rasistkolleger er selv summen av all kriminalitet og voldshandlinger begått av de svartbrune muslimske terroristene liten. Uten maktelitens forræderi hadde de jo aldri vært her. Og husk en ting: Ingen muslim har noen gang sittet på Stortinget og vedtatt den rasefremmede invasjonen av landet vårt.

Det skjedde mens den største gruppen på Stortinget het "Israels Venner" og var styrt av tidligere stortingspresident Jo Benkow. Jo Benkow er i likhet med sin kollega Dørum jøde. Så de som er ansvarlige for det pågående folkemordet på oss er jøder og deres zionistiske lakeier.

Muslimene gjør bare det rase, religion og fremmede situasjon får dem til å gjøre. Ja, for det er ingen tvil om at å slippe aggressive muslimer inn i et feministisk homsedyrkende nordisk "Kardemommebysamfunn" er ren idioti. I vårt tilfelle er det fra forræderne i makteliten en bevisst krigshandling mot nordmenn for å utrydde oss.

For dem som rammes av den muslimske terroren eller rasekrigen som vi heller kaller det spiller slike overordnete betraktninger liten rolle. Blir en som står deg nær drept av en brunsvart muslim eller du eller en bekjent blir voldtatt av en svartskalle eller du blir utsatt for den vanlige rasetrakasseringen de elsker å utsette hvite for så gir du blaffen i hvem som har hovedansvaret.

Det er forståelig og for å gjøre en ting klinkende klart: Når Vigrid har vunnet makten i Norge, og det vil vi, så er vi et nordisk samfunn. Helt og totalt. De ansvarlige politikerne vil ha fått sin straff innenfor rettssystemet etter at dødstraff er innført for forræderi mot folket.

Bildet til venstre er av en eldre mann i Bergen som ble overfalt og banket opp av en svartskalle som hadde fulgt etter ham hjem fra et supermarked og plutselig sto i stuen hans. Her er Anti-Jihads kommentar til det brutale overfallet: "Nok et overfall å stille Kjell Magne Bondevik og Odd Einar Dørum til ansvar for. De kunne like gjerne ha banket opp denne gamle mannen selv, de VET hva som skal til for å sette en stopper for slikt. De VET hva de gjør så tilgi dem ALDRI, verken i tid eller evighet, verken på jorden eller i det helvete de fortjener å brenne i".

Vi sier oss helt enig med Anti-Jihad i det fromme ønsket, men minner også antijihadistene på at det var den jødiske femtekolonne med kristne jødelakeier, andre zionister og frimurerne som åpnet grensene for den rasefremmede invasjonen. Enhver som støtter, jødedom, jødekristendom, zionisme eller frimureri er dermed selv også en femtekolonnist og forræder....