.:Vigrid Forsiden:.

Kroatisk Frihetskjemper og Krigshelt tar en "Sokrates" og en "Göring"
30. november 2017

Den Kroatiske General Slobodan Praljak tømmer Giftbegeret

Historien skaper sine forbilder og helter på mange områder og mange felter. Den kroatiske general Slobodan Praljak vil gå over i den evige armés rekker som en av vår tids europeiske frihetskjempere og helter fra slagfeltene i Vest-Balkan. Teksten på bildet over: "Helt og ikke Kriminell".

Filosofen Sokrates tømte også Giftbegeret

For omtrent 2.400 år siden ble Sokrates dømt til døden for å ha tapt den verbale kampen med datidens makthavere i Athen. Sokrates kunne ha flyktet og reddet seg unna å tømme giftbegeret som dommen skulle fullbyrdes med. Sokrates var på den tiden en mann rundt de 70, altså samme alder som Praljak, og valgte å tømme begeret. Med det utviste han et mannsmot som ga han evig ry.

Praljak tapte også kampen mot nåtidens makthavere og fremfor fengsel i de siste årene av den lange fengselstraffen valgte altså Praljak den ærefulle heltemåten, Fridød, å forlate sitt jordiske liv på. Samme måten på omtrent samme alder som Sokrates og skrev seg med det inn i Heltenes evige ærestavle. Praljak hadde allerede sittet fengslet i 13 år og ville snart sluppet ut. Så det var Ære som var begrunnelsen.

Frihetskjemper og Feltmarskalk Hermann Gõring tømte også "Giftbegeret"

Det tyske flygeresset fra den 1. verdenskrig, Hermann Gõring, avanserte senere til Riksmarskalk under den 2. verdenskrig. Som ledd i den totale krigen mot det tyske folk stoppet ikke de alliertes massemyrderier mot tyskerne da Tyskland la ned våpnene den 8. mai 1945. De tyske topplederne ble til overmål stilt for et alliert militærtribunal og dømt til døden ved henging. Men kvelden før straffen skulle fullbyrdes, 15. oktober 1946, lurte Gôring bødlene sine og tømte sitt "Giftbeger" i form av en giftpille han tygget. Han også foretrakk Fridøden liksom hans militære kollega Praljak gjorde 71 år senere.

Praljak har, liksom sine to nevnte foregangsmenn, utvist et personlig mot og vist sine bødler "Fingeren" ved sin Fridød. Vi, patriotiske europeere, ærer han for det.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)