.:Hovedsiden:.

Pesthauch der Welt - Verdens Pestånde

Den tyske arbeiderlederen Robert Ley ga i 1944 ut et hefte med tittelen over som et ledd i folkeopplysningen om jødene. Tittelen henspeiler på jødene som Verdenspestens dårlige ånde som dreper og ødelegger alt den treffer. Heftet er lettlest og anskuelig med enkle tegninger. Vi anbefaler at noen anskaffer heftet eller finner teksten på nett og oversetter den til norsk. Innholdet er et viktig bidrag til å forstå den verden vi lever i.

Tittel: Pesthauch der Welt utgitt i Dresden av Franz Müller Verlag, 1944.

Bildetekst: "Verdens Pestånde" - den internasjonale jøden representerer verdenspesten som ødelegger og dreper alt den puster på.
Bildetekst: "Jøden lover deg Paradiset". Jødene er løgnere som forfører folk med løfter om paradiset, men sjekk haugen med hodeskaller som ligger på bakken bak han.
Bildetekst: "Kampen mellom det Gode og det Onde". Den Gode er en germansk/Gotisk Engel/Angler som slår det Onde ihjel. Hvem som representerer det Onde behøver vi sikkert ikke å fortelle deg.
Bildetekst: "Jøden er en dilettant/halvkunstner". Jødene dominerte overgangen fra figuratig til nonfigurativ kunst og perverte med den klassiske oppfatningen av kunst.
Bildetekst: "Jøden er en parasitt og snylter". Jødene er utvist fra de fleste europeiske land som parasitt, snylter og ødelegger.
Bildetekst: "Jødedom og Bolsjevisme". Bolsjevisme er et annet ord for kommunisme og tegningen illustrerer at jødene sto bak kommunismen og dens folkemord på hvite ikke-jøder.
Bildetekst: "Jøden som Humanoidheten's undertrykker". Jødene ligger henslengt på toppen av en enorm pengesekk og strør om seg med penger mens resten av Humanoidheten bærer sekken som undertrykte slaver. Vi har oversatt "der Menschheit" med Humanoidheten siden kun vi som er av Mann's ætt og er gjort skiri har rett til tittelen menneske.
Bildetekst: "Jødene skjules". Vi ser jødene som gjemmer seg bak en høygrads frimurer som sitter på en trone pyntet med to dødningehoder. Frimurerne er jødelakeier som skal bygge Salomos tempel for den fremtidige jødiske verdenskeiseren. Frimureriet er en dødskult og skal utryddes totalt når det Gode har seiret over dødskultens iboende totale ondskap.
Bildetekst: "Jøden har alltid visst å skjule seg bak forskjellige masker". Jøden er en mester i forkledning og late som han er noe annet enn han i virkeligheten er. Gjennom total mediakontroll hjernevasker han verden med et fullstendig falsk bilde.
Bildetekst: "Jødene smitter de renrasete folkene med sitt dårlige blod". Jødene gjør alt de kan for å stjele det nordiske folk sitt blod for å få våre positive egenskaper som så tjener jødenes interesser mot oss.
Bildetekst: "Europa forener seg i frihetskamp mot komjmunisme og jødedom". Ekeløv og solkors(hakekors) pryder de europeiske frihetskjemperne (Waffen-SS) sine skjold. Krigen er ikke over ennå. Der Waffen-SS slapp har Vigrid tatt over
Bildetekst: "Adel og kongehus er fanget i jødenes spindelvev". Gjennom sin pengegriskhet skaffet jødene seg kontroll over europeisk adel og kongehus.
Bildetekst: "Jøden bestikker og blir selv bestukket". Alt rundt jødene er korrupt og styres av pengegriskhet. Finanskrisen i 2008/2009 er bare et av mange eksempler. Det samme er alle milliardene som "forsvant" fra det norske Oljefondet som jødiske finanshus forvalter.
Bildetekst: "Selv den franske revolusjon viste det jødiske symbolet: Davidstjernen". Den franske revolusjon var dominert av jødisk ondskap og utøvde folkemord på den frankisk/germanske adelen.