.:Hovedsiden:.

Det Upålitelige England - Das Perfide Albion

Det Upålitelige England - Das Perfide Albion : Uttrykket er egentlig fransk og viser til at England er den mest svikefulle av alle nasjoner og kun tenker på sitt eget egoistiske beste og av den grunn bryter alle avtaler og vennskap akkurat som det passer dem.
England Vasser i Blod : Dette er bildet på forsiden og viser den typiske engelske kolonioffiseren med et enormt bytte i armene mens han vasser i blod til anklene fra de folkene England har myrdet og gjort til slaver for å stjele rikdommene deres. De skotske klærne er for å skille briten fra alle andre folk.
England som Pestspreder : På bildet ser vi engelskmannen i form av døden selv som tvinger opium på andre folk. Teksten: "Her kommer den engelske forførersken som sprer pesten sin til de små kineserne, Asia og alle andre steder".
Giftsprederen England : På bildet ser vi engelskmannen gi den kinesiske keiseren ordre om å kjøpe masse opium. Teksten: "Jeg sier deg at du straks skal kjøpe denne giften her. Vi vil at dere skal forgifte dere voldsomt mye, for vi trenger masse te for å kunne fordøye biffen vår".

Bakgrunnen for den 1. opiumskrigen var at England fikk betalingsunderskudd med Kina fordi England kjøpte mye te i Kina, men hadde ingenting å selge for å veie opp kjøpet av te. England anla derfor store opiumsplantasjer i sør-Asia og forlangte deretter at kineserne skulle kjøpe denne opiumen. Kineserne nektet og England startet krig som de vant og kineserne ble opiumsslaver og mange millioner døde av forgiftningen. Dette var et av Englands mange folkemord.

Folkemord gjennom Hungersnød : Indisk valuta var basert på sølv og ble gjort verdiløs da England gikk over til gullstandard. I India svant kjøpekraften og det brøt ut hungersnød. Andre ganger under tørkeperioder konfiskerte England avlingene og solgte dem dyrt på verdensmarkedet. Igjen hungersnød blant inderne. Teksten: "Ikke kast vekk smulene, Kitty - de er bra nok for inderne".
Slik er Englenderne : Hungersnød i India; igjen. Teksten: "Slik er Englenderne.....".
England bør Dø : Dette bildet ble trykt i det franske satirebladet "Le Rire" - "Latteren" i 1899 under det voldsomme inntrykket av det engelske Holocaustet eller folkemordet på kvinner og barn under boerkrigen. Den engelske utryddelsen av boernes familier i konsentrasjonsleire og deres ellers brutale krigføring med den brente jords taktikk vekket avsky i hele verden. Også Europa og viste Englands sanne natur. Teksten: "Den dagen upålitelige Albion (England) dør vil være en gledens dag for oss alle".
Englands Grådighet : Nederlenderne som dyrket jorden i Sør-Afrika ble kalt Boere som betyr bønder og de ønsket å leve i pakt med naturen uten å la grådighet ødelegge for seg. England derimot er drevet av grådighet og da det ble funnet gull i boernes land gikk England til krig to ganger. Første gangen var klønete og mislyktes. Andre gangen, i 1899, slo derfor England til med all sin Imperiemakt. Teksten: "Gullgruvene ligger der borte!".
Engelsk sadisme mot kvinner og barn : Bildet viser hvordan Verdenssamfunnet oppfattet Englands mishandling av boernes kvinner og barn. Teksten til bildet er hentet fra en offisiell rapport av den engelske Lord Roberts til det engelske krigsministerium og viser til fulle engelsk løgnaktighet: "....Jeg vil fremheve den sagnomsuste ridderligheten til den engelske soldat. Daglig kan jeg overbevise meg om det gjennom mange rørende eksempler. Det er gripende å være vitne til med hvilken omtanke og omsorg boerkvinnene blir behandlet".
Det første planlagte Holocaust : Bildet viser en boerkvinne omgitt av døde og døende barn i en av de engelske utryddelsesleirene i verdens første Holocaust. Teksten til bildet er hentet fra en offisiell rapport om Boerkrigen til det engelske krigsministerium og viser til fulle engelsk løgnaktighet: "....Takket være den dyktige måten vi har organisert konsentrasjonsleirene våre på hersker det der overflod og sunnhet. Det er virkelig en fornøyelse å se hvordan barna springer omkring og leker troskyldig mellom teltene mens mødrene smilende ser på og dermed glemmer den triste situasjonen for et øyeblikk.......På grunn av forsiktighetsreglene vi har innført har dødeligheten til barna nå sunket til 380 av hver 1.000.".
Englands sanne ansikt : Bildet viser boere som prøver å komme ut av det helvete de engelske dødsleirene er og blir drept av det elektriske gjerdet mens engelske soldater står og ler mens de ser på. Teksten til bildet er hentet fra en offisiell rapport om Boerkrigen til det engelske krigsministerium og viser til fulle engelsk løgnaktighet: "....De tilfangetatte boerne er plassert i store innhegninger hvor de har funnet fred og ro de siste 18 månedene. Et elektrisk gjerde utgjør den sunneste og sikreste inngjerdingen. Det sikrer fangene fri utsikt og de nyter derfor av frihetens illusjon".
Englands Holocaust i Irland : Bildet viser en irsk kvinne bundet opp på et kors omgitt av døde og døende barn som symbol på Englands lange og planlagte Holocaust på det irske folk. Teksten til bildet: "Kjære Gud, som jeg har bønnfalt deg!.....Er du Englender?". Verre enn å være englender gikk det ikke. Satan er tydeligvis et for mildt uttrykk.
England misbruker Frankrike og Belgia : Bildet er hentet fra det tyske bladet "Jugend" i München og er tegnet av Julius Diez og viser England som en edderkopp som har fanget Frankrike og Belgia i garnet sitt og suger de tomme for blod. Meget treffende på Englands misbruk av de to landene i den 1. og 2. verdenskrig.