.:Vigrid Forsiden:.

Til Kamp mot Løgnbasert Hat i sin reneste form

David Olère: Krematorium III i virksomhet

Dette bildet henger i senter for den nye verdensreligionen HoloCa$h, Yad Vashem, i Jerusalem. Hit kommer alle verdens ledere og andre betydningsfulle personer og viser sin underdanighet overfor det jødiske Herrefolket.

David Olère: SS-Trollet i Birkenau

Grotesk fremstilling av en tysk SS-soldat som ledd i den jødiske hatpropagandaen mot det tyske folk og alt som tysk er. Bildet henger i "Museum of Jewish Heritage - A Living Memorial to the Holocaust, New York, New York".

David Olère: For at ingen skal glemme

Som tittelen på bildet sier er det laget for at ingen skal kunne glemme jødenes spesielle lidelse med den påståtte uteryddelsen av 6 millioner jøder med massegassing og brenning i Auschwitz som sentrum. Løgn begge deler og det meste av resten av HoloCa$h-propagandaen også. Bildet henger i "Museum of Jewish Heritage - A Living Memorial to the Holocaust, New York, New York".

Grotesk fremstilling av en tysk SS-soldat som ledd i den jødiske hatpropagandaen mot det tyske folk og alt som tysk er. Bildet henger i "Museum of Jewish Heritage - A Living Memorial to the Holocaust, New York, New York".

David Olère: For at ingen skal glemme

Flammene som spyr ut av pipen i krematoriebygget er ren fantasi og skal bygge oppunder myten om det jødiske brennoffer. Alt det andre som gjelder jødeløgnen om de 6 millioner er også latrinerykter, fantasier, forvrengninger og hatpropaganda basert på løgn og hatpropaganda for å berikes seg og skaffe seg alibi for egne folkemord.

Israel slakter palestinere i Gaza i 2009

HoloCa$h-løgnen brukes til mange formål for den internasjonale jødedommen og dens lakeier. Den er fundament for dannelsen av apartheidstaten Israel og gir de israelske jødene ryggdekning for fordrivelse av og nedslakting av palestinere.

Stoltenberg og Blattmann hyller HoloCa$h-løgnen

Ved at statsminister og AP-formann, Jens Stoltenberg, og leder av støttegruppen etter Utøya-massakren, Trond Blattmann, beæret jødenes HoloCa$h-feiring i år (2012) på HoloCa$hdagen den 27. januar hyller de det jeg kaller den moderne tids ondskapens kjerne: Løgnene mot det tyske folk før under og etter den 2. verdenskrig. De skulle skamme seg og øyeblikkelig ta et oppgjør med villfarelsen sin. Eller er de lammet av FOJ (Fear of the Jews)?

Jeg vil oppfordre alle gode mennesker til å hjelpe oss i å få slutt på all ondskap og folkemord og etniske rensing og skape en bedre verden basert på gjensidig respekt og toleranse.