.:Vigrid Forsiden:.

Jeg har en plan for å ødelegge Amerika
av Richard D. Lamm

Tidligere guvernør i Colorado USA,Richard D. Lamm(bildet til høyre), forteller her at dersom han hadde hatt lyst til å ødelegge USA så ville han gjort nøyaktig det som i dag gjøres både der, og her i Europa. Nemlig ved å gjennomføre en politikk som er totalt i strid med en etnisk bærekraftig utvikling. Han ville så ha gjort det totalt tabu å påpeke at denne politikken er en oppskrift for nasjonsødeleggelse.

Og så gir vi ordet til X-guvernør Lamm:

Jeg har en hemmelig plan for å ødelegge Amerika. Hvis du mener, som så mange andre, at Amerika er for selvsikkert, for selvtilfreds, for rikt, ja så la oss ødelegge Amerika. Det er ikke så vanskelig. Historien viser at nasjoner er skrøpeligere enn innbyggerne deres tror. Ingen store nasjoner i historien har overlevd i det lange løp.

Arnold Toynbee, bildet til venstre har observert at alle store sivilisasjoner går under og en "obduksjon" av historien deres viser at alle store nasjoner begår selvmord. (Til høyre er bildet av en forkortet utgave av hovedverket hans i 10 bind ved navnet: A study of History).

Her er planen min i åtte punkter:

1. Amerika må gjøres flerspråklig

Først må vi gjøre USA til en flerspråklig nasjon. Historien viser, etter mitt syn, at ingen nasjon kan overleve den indre spenningen, konfliktene og motsetningene som følger av to eller flere konkurrerende språk og kulturer. Det er en velsignelse for et individ å være flerspråklig; det er en forbannelse for et samfunn å være det! En akademiker, jøden Seymor Martin Lipset, sa det på denne måten:

"Historien til flerspråklige og flerkulturelle samfunn som ikke assimilerer minoritetene er historier om uroligheter, gnisninger og tragedier. Kanada, Belgia, Malaysia, Libanon - alle disse landene står overfor kriser som går på den nasjonale eksistens løs på grunn av minoriteter som kjemper for selvstyre eller selvstendighet.

Pakistan og Kypros har skilt lag. Nigeria undertrykte et etnisk opprør. Frankrike har problemer med baskerne, bretonerne og korsikanerne.

2. Oppfinne begrepet flerkultur

Jeg vil så oppfinne uttrykket "flerkultur" og oppfordre innvandrerne til å bevare sin egen kultur. Jeg ville laget en erklæring som sa at alle kulturer er like og at det ikke eksisterer betydningsfulle forskjeller mellom ulike kulturer.

Jeg ville laget en erklæring som slo fast at svartes og latinoers mangelfulle fullførelse av grunnleggende skolegang var et result av "fordommer" og "diskriminering" fra majoritetens side. Alle andre forklaringer skal ignoreres og utelukkes fullstendig.

(USA forfaller. I Byer som Detroit, Washington, New York og Baltimore (for å nevne noen) er hele bydeler nærmest jevnet med jorden. Spøkelsesbyer omgitt av storbyer. Her har såkalt "white flight" funnet sted. Dette er et begrep som ble brukt til å forklare et fenomen som er kjent i USA: Når fargede flytter inn i en bydel så flytter de hvite vekk i stor skala. Bydelene forfaller og kriminaliteten øker etter hvert som bydelenes etniske karakter endres. Til slutt ser det ut som en krigssone der ingen bedrifter vil/tør holde til og der ingen andre enn "black trash" vil bo).

3. Hylle mangfold kontra samhold

Vi kan gjøre USA om til et "latino Quebec" uten de helt store anstrengelser. Måten å gjøre det på er å hylle mangfold fremfor samhold. Som Benjamin Schwarz sa i "The Atlantic Monthly" nylig:

"Den tilsynelatende suksessen til vårt eget multietniske og multikulturelle eksperiment kan ha blitt oppnådd, ikke som følge toleranse, men heller på grunn av hegemoni. Uten den dominansen som en gang dikterte etnosentrisitet, og hva det ville si å være en amerikaner, så sitter vi igjen uten annet å holde oss sammen enn toleranse og mangfold".

Jeg vil oppfordre alle immigranter til å beholde sitt eget språk og sin egen kultur. Jeg vil bytte ut metaforen om USA som en smeltedigel og helle sammenligne oss med en salatbolle. Det er viktig å sørge for at vi har forskjellige kulturelle sub-grupperinger boende i Amerika som forsterker forskjellene sine i stedet for amerikanere som vektlegger likheter.

4. Skape en ny underklasse

Etter å ha gjort alt dette så vil jeg sørget for at den raskest voksende delen av befolkningen er den med lavest utdannelse - jeg vil skape en ny underklasse som ikke er assimiliert, som ikke har utdannelse og som utøver motstand mot vår eksisterende befolkning. Jeg ønsker at under halvparten av de som tilhører denne nye underklassen kommer seg igjennom skolesystemet.

5. Sette minoriteter opp mot majoriteten

Jeg vil så få de store organisasjonene og bedriftene til å støtte disse tiltakene med store pengesummer. Jeg vil investere i etnisk identitet og jeg vil grunnlegge en kult av offerdyrkelse. Jeg vil få alle minoritetene til å tro at deres mangel på suksess var flertallets skyld - jeg vil starte en klageindustri som gir majoriteten skyld for alle nederlagene til minoritetsbefolkningen.

6. Oppmuntre til doble statsborgerskap

Jeg vil gi adgang til doble statsborgerskap og promotere delt lojalitet. Jeg vil "feire mangfoldet". "Mangfold" er et fabelaktig forførende ord. Det er et ord som oppfordrer til forskjeller fremfor likhet. Mennesker i mangfoldige samfunn er som regel opptatte av å hate hverandre - dvs. når de ikke dreper hverandre.

Den historiske presedens er at mangfoldige samfunn ikke er fredelige og stabile. Folk undervurderer det samholdet som kreves for å holde en nasjon samlet og det kan vi utnytte. Se bare på de gamle grekerne. Dorf's "World History" forteller oss:

"Grekerne anså seg selv for å tilhøre en felles rase; de hadde felles språk og litteratur og de tilba de samme gudene. Alle grekere tok del i de olympiske leker for å ære Zevs og alle grekere anså Apollos tempel i Delfi for å være hellig. En felles fiende: Persia, truet deres frihet. Allikevel var alle disse båndene ikke sterke nok til å holde grekerne sammen og det på grunn av to faktorer: lokalpatriotisme og geografiske forhold som nørte oppunder politiske strider.

(Frankrike står med jevne mellomrom i flammer som følge av etniske konflikter. Dette sparker ben under den politisk korrekte ideen om at alle er like og at alle konflikter i et samfunn utelukkende er forårsaket av ulik klassetilhørighet, som er grunnideen i marxismen og kommunismen. For å forhindre at befolkningen skal se at keiseren ikke har noen klær så legges automatisk politisk korrekte bortforklaringer som dette til grunn i den offentlige debatten. Ingen annen, og mer troverdig, forklaring aksepteres).

Hvis vi kan vektlegge "pluribus" istedenfor "unum" så kan vi balkanisere Amerika like lett som Kosovo (dette henspiller på det latinske slagordet "E pluribus unum" på amerikanske dollarsedler og mynter som betyr "en skapt av mange"; et ordtak som beskrivelse av USA om at mange europeiske folkeslag kom sammen for å skape èn felles nasjon).

7. Utøve meningskontroll gjennom demoniseringsord

Jeg vil så så gjøre alle disse temaene udiskutable - jeg vil gjøre de til tabuer. Jeg vil finne et ord som ligner på ordet "kjetter" fra det 16.århundret - et ord som stoppet all diskusjon og paralyserte rasjonell tankegang. Ord som "rasist", ("nazist", "HoloCa$h-benekter) og "fremmedfrykt" er ord som knebler all debatt og smadrer fornuftige argumenter.

Etter å ha gjort Amerika til et flerspråklig land, etter å ha etablert flerkultur, etter å ha fått de store bedriftene til å finansiere doktrinen om offerdyrkelse så vil jeg gjøre det praktisk talt umulig å håndheve immigrasjonslovene våre. Jeg vil skape et mantra: "fordi innvandring har vært bra for Amerika tidligere, ja så må det alltid være bra".

Jeg vil fremstille alle individuelle immigranter som symaptiske og ignorere den kummulative effekten innvandringen samlet sett har.

8. Boykotte de klarsynte

Til slutt vil jeg sensurere Victor Davis Hansons bok "Mexifornia" - denne boken er farlig - den avslører planen min om å ødelegge Amerika. Så vær så snill, hvis du mener at Amerika fortjener å bli tilintetgjort, vær så snill, ikke kjøp denne boken. Denne fyren har avslørt planen min.