.:Vigrid Forsiden:.

Vil Vi den Totale Krig?

----- Original Message -----
From: Herr Xxxxxxxxx
Sent: 08/12/12 01:12 AM
To: Tore W. Tvedt
Subject: Den Totale Krig

Ja, jeg skjønner. Du har et veldig praktisk syn på det hele. Du tenker som en krigs-strateg.

Jeg er mer filosofisk anlagt. Ingen motsetning mellom de to, egentlig.

Hører på Goebbels nå. Hmm, hvordan kan vel noen si "JA" til en total krig - som betyr så mye lidelse for så mange? Sliter med å forstå dette..

Hilsen Xxxxxxxxx

Hei Xxxxxxxxx

Enig i mailene dine. Krigsstrategi og krigsgrunnlagsfilosofi henger nøye sammen. Uten en riktig filosofisk forståelse av en situasjon i sin helhet kan man ikke lage en god krigsstrategi. Vigrid er den eneste i Norge, kanskje i hele det ufrie anglozionistiske Imperiets Gulagområde, som har begge deler.

Her er to av verdens verste massemordere under møtet i Casablanca hvor de vedtar Total Krig mot Tyskland.
Begrepet er kjent som "Unconditional Surrender" og førte til at millioner europeere ble drept og verdensdelen gjort til en slaveleir for de anglozionistiske kreftene med sentrum i London City og Wall Street.
Roosevelt til venstre var fysisk invalid og under fullstendig jødisk kontroll mens Churchill var en mentalt syk alkoholiker.
Disse to massemorderne er ansvarlige for Europas ødeleggelse.

Goebbels sin "Totale Krig" fra februar 1943 kan kun forstås på bakgrunn av at den var et svar på Roosevelt og Churchill's annonserte "Unconditional Surrender" fra Casablanca-møtet deres i januar. Det er det uforståelige blant vestlige siviliserte folk. Bak det igjen ligger Neandertal-jødenes hat mot oss alle. Samtidig falt Stalingrad på Østfronten hvor det jødestyrte bolsjevikregimet førte en total utryddelseskrig utenfor alle krigslover og det ble klart at Tyskland enten måtte vinne eller bli knust for evig og alltid. Og dermed hele den europeiske sivilisasjon. Valget var lett: "Vi vil den Totale Krig". Noe alternativ ga ikke den samlete jødiske angrepskrigsfronten det tyske folk og deres allierte.

Lidelsen for så mange blir idag båret av oss alle som ofre for det anglozionistiske Imperiets globale krig for total dominans og Gulagslaveri for alle oss andre ikke-jøder og ikke-frimurere.

Så vårt valg idag er det samme som Goebbels formulerte: "Vil du den Totale Utslettelse"? eller "Vil du den Totale Krig"? I det tilfellet svarer også jeg: "Ja, Vi Vil den Totale Krig. La det Nordiske Folket reise seg og Stormen Bryte Løs!"!

Med total nordisk krigshilsen
Tore W. Tvedt

PS. Lovlig og sivil, selvsagt:) DS.

Interessert i å være med? Ta kontakt med oss så vi kan vinne denne totale krigen som er påført oss:)