.:Vigrid Forsiden:.

Des Führer's Kampf in Norwegen

Tittel: Førerens Kamp i Norge

Felttoget i Norge fra 9. april til 10. juni 1940
Bildedokument av Heinrich Hoffmann

Overskrift: Den Dramatiske Begynnelsen
Tekst til Bildet: Tyske Landingsplasser

Tekst: I natten til den 8. april la englenderne ut minefelter i det nøytrale Norges farvann. Dette maktmisbruket førte til en dramatisk utvikling i Norden. På Førerens befaling tok sterke tyske styrker fra alle forsvarsgrener Danmark og Norge under beskyttelse av Tyskland. Samtidig fastslo diplomatiske dokumenter i København og Oslo at:...

Tekst til Bildet: Tyske krigsskip landsetter de første troppene

Tekst fortsettelse fra over: ...at vestlige statsledere mange ganger hadde truet med å okkupere bestemte deler av Norden plutselig. Riksregjeringen kan under ingen omstendigheter tolerere at Skandinavia gjøres om til en krigskueplas mot Tyskland. Først en drøy tid senere ble det bekreftet at våre tropper kun var 10 timer før ute enn englenderne.

Landingen
Tekst til Bildet: Tyske Jagere i Norske Fjorder

Tekst: Mens okkupasjonen av Danmark gikk fredelig for seg støtte tyske sjøstridskrefter med uforlignelig dristighet mot Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og helt fram til malmhavnen Narvik, som var hovedmålet for det engelske angrepet på Norge. Mens Churchill fremdeles ventet på nyheter fra den utsendte engelske flåten i London:...

Tekst til Bildet: Tropper landsettes med fly

Tekst fortsettelse fra over: ...var de tyske landsettingene allerede lyktes alle steder. Dette var en enestående begivenhet i sjøkrigshistorien. Den 10. april meldte OKW (OberKommando Wehrmacht - Det tyske forsvarets overkommando): "Landsettingsområdene er trygt på tyske hender. Krigsmarinen har løst den oppgaven de ble gitt, som var å sikre samtlige landingsoperasjoner mot mange ganger så sterke britiske og franske sjøstridskrefter.

Tekst til Bildet: Lossing av tyngre antiluftskyts. FLAK = FLiegerAbwehrKanone

Tekst fortsettelse fra over: ...Foran Oslo brakte vårt skipsartilleri de tyngste kystbatteriene til stillstand. Den tappert kjempende krysseren "Blücher" ble truffet av flere tyngre skudd. Under videre seilas støtte den på en minesperre og sank med vaiende flagg i Oslofjorden. Den samme skjebnen rammet krysseren "Karlsruhe" i Kristiansand etter at den hadde nedkjempet kraftig motstand. Størstedelen av besetningene ble reddet.

Fra Oslo til Trondheim
Tekst til Bildet: Panzer underveis

Tekst: I de neste dagene utvidet landingsstyrkene områdene sine. De sikret landeveisforbindelsen mellom Oslo og Stavanger og rykket samtidig fra Oslo gjennom de smale dalførene mot Trondheim. Den 22. april støtte de ved Lillehammer for første gang sammen med engelske tropper, som kort tid før var satt i land nord og sør for Trondheim i henholdsvis Namsos og Åndalsnes. (Oversetters anmerking: Det var kun troppene fra Åndalsnes det gjaldt i Lillehammer)...

Tekst til Bildet: Marsj gjennom snøkledte skoger.

Tekst fortsettelse fra over: ...De skulle innta Trondheim og hindre foreningen av de tyske avdelingene i Trondheim og Oslo. De tyske regimentene som stormet fremover gjennom de trange dalene kastet dem overalt bakover og den 30. april kunne de tyske styrkene fra Oslo og Trondheim rekke hverandre hånden. Dermed var de britiske operasjonsplanene mislykket og på vill flukt skipet de seg ut av Åndalsnes under det tyske bombehaglet.

Tekst til Bildet: Forsyningstransport i de norske Høyfjell

Tekst fortsettelse fra over: ...Fiendetroppene som ble landsatt i Namsos ble raskt sperret veien for sørover og kom derfor ikke mere til kamp. De rømte sjøveien og overlot de norske styrkene til sin egen skjebne som derfor ikke hadde noe annet valg enn å overgi seg. Allerede i slutten av mai kunne tyske bergjegere marsjere videre fra Namsos mot Narvik for å avlaste kameratene sine som der kjempet mot en voldsom overmakt.

Narvik
Tekst til Bildet: Ved Polarsirkelen

Tekst: I Narvik fant felttoget sitt dramatiske høydepunkt og avslutning. Gjennom to måneders stålhard forsvarskamp mot en seksdobbelt overmakt tilkjempet de tyske bergjegerne fra Kärnten og Steiermark sammen med matrosene fra jagergruppen "Bonte" under ledelse av general Dietl seg et nytt ærerikt kapittel i den tyske soldatertradisjon....

Tekst til Bildet: I Fjorden ved Narvik

Tekst fortsettelse fra over: ...Riktignok ble den tyske jagergruppen under sin modige kommandant "Bonte" senket den 13. april, etter at de hadde senket to britiske jagere med sine siste granater; etter gjentatte angrep av en stor britisk slagskipsgruppe. Og riktignok måtte byen Narvik rømmes den 28. mai og overgis til fienden. Men de tyske styrkene holdt malmbanen og fjellene under en forbitret motstand mot franske og polske alpejegere, briter og nordmenn....

Tekst til Bildet: Fallskjermjegerlanding ved Narvik

Tekst fortsettelse fra over: ...Kun ved hjelp av fly kunne forsvarerne bli tilført proviant og ammunisjon. På samme måte brakte fallskjermjegerne de nødvendige forsterkningene. Den 10. juni hadde ikke britene noe håp mere og rømte det siste stykke norsk jord, mens forfølgende tyske sjøstridskrefter påførte dem store tap. Deretter kapitulerte nordmennene og felttoget var over.

Enestående prestasjon
Tekst til Bildet: Troppetransportskip i Oslo

Tekst: Fra sluttrapporten til OKW (Det tyske forsvarets overkommando) den 13. juli: Krigsmarinen har løst en tilsynelatende umulig oppgave. Den har i en voldom transportytelse overført 2,3 millioner tonn og hoveddelen av de tyske sjøstridskrefter og deres etterforsyninger til Norge. De påførte i tillegg de engelske og franske flåtestyrker følgende tap: ...

Tekst til Bildet: Fly sikrer forbindelsen

Tekst fortsettelse fra over: ...1 hangarskip, 1 krysser, 10 jagere, 19 undervannsbåter i tillegg til at 24 norske krigsskip ble ødelagt. 14 torpedobåter og mange andre fartøyer ble tatt som krigsbytte. Flyvåpenet viste seg som en avgjørende faktor for at operasjonen ble så vellykket. Til sammen ødela flyvåpenet 87 fiendtlige fly, 28 krigs- og hjelpeskip, 71 handelsskip i tillegg til at det skadet 87 krigs- og hjelpeskip....

Tekst til Bildet: Bergjegere krysser en fjord

Tekst fortsettelse fra over: ...Hærens divisjoner har, i tillegg til de fransk-engelske styrkene, gjort 6 norske divisjoner kampudyktige. Wehrmachts tap er 1.317 falne, 1.604 sårete og 2.375 savnete. Krigsmarinen mistet 3 kryssere, 10 jagere, 1 torpedobåt og 6 undervannsbåter. Flyvåpenet tapte 97 fly mens 27 ble skadet. ...

Førerens Ros
Tekst til Bildet: Føreren i Riksdagen

Tekst: I sin seiersberetning i Riksdagen den 19. juli uttalte han følgende rosende omtale om styrkene som hadde kjempet i Norge: "Denne kampen var det dristigste felttoget i den tyske krigshistorie. Den vellykkete gjennomføringen var kun mulig takket være ledelsen og innstillingen til alle de deltagende tyske soldatene. ...

Tekst til Bildet: Generaloberst von Falkenhorst

Tekst fortsettelse fra over: ...Det som våre tre våpengrener Hæren, Marinen og Luftstridskreftene i denne kampen om Norge presterte sikrer dere hyllest for den aller mest ærerike soldatertradisjon". - "Ordet Narvik vil for alltid gå inn i historien som et strålende vitne for den åndskraften som besjeler Det Nasjonalsosialistiske Stortyske Riket". - "General von Falkenhorst har ledet disse operasjonene. General Dietl var helten fra Narvik. ...

Tekst til Bildet: Føreren og General Dietl

Tekst fortsettelse fra over: ...Marineoperasjonene ble ledet av generaladmiral Saalwechter, admiralene Carls og Böhm og viseadmiral Lütgens. Flyvåpenets operasjoner sto under ledelse av general Milch og generalløytnant Geissler". Føreren utmerket disse heltene med Ridderkorset, I tillegg mottok senere til sammen 41 fra de tre våpengrener denne høyeste utmerkelsen....

Det andre krigshjelpearbeidet for det Tyske Røde Kors

Tyskland kjempet en Rettferdig Krig mot den Internasjonale Jødedommen!