.:Vigrid Forsiden:.

Vår Kamp for Norsk Identitet

Vi Nordmenn har en egen nasjonal identitet som er formet gjennom tusener av år i kamp mot en på samme tid hard og ubønnhørlig subarktisk natur med lang og kald vinter kombinert med en overflod av mat i havet som omgir oss. Havet ga ikke frivillig fra seg rikdommene sine og de fleste av kystbefolkningen etterlot noen av sine kjære der som betaling for livet havet ga oss.

Tilsvarende kan vi si om innlandsbefolkningen. Lange, kalde vintre hvor viltet måtte hentes over tregrensen eller i dyp snø i de store skogene krevde også sine ofre som motytelse for hva naturen ga oss i gaver. Avlingene ble ikke alltid store hvis frosten kom for tidlig eller varte for lenge.

I dag er tidene forandret, men den identiteten vi bygget som folk gjennom disse tusener av år festet seg i selv genstrukturen vår og ble en del av oss selv. Ja, den ikke bare ble en del, men det mest grunnleggende elementet i vår menneskelige natur og er underliggende all vår handling og vår måte å tenke og oppfatte på. Vi ble et folk som lærte å utsette dekningen av behovene våre fordi vinteren krevde at vi samlet forråd og at vi disponerte dem med klokskap og måtehold.

Ga vi husdyrene for mye å spise når de var sultne om vinteren så døde de om våren like før solen og varmen ga nytt liv i naturen. Denne tiden fikk sitt eget navn: Vårknipa. Ingen andre steder på kloden kjenner man et slikt begrep. Planlegging, organisering, rettferdig fordeling, omtanke og langsiktighet ble egenskaper som kom til å prege oss som folk. Sosial omtanke og et syn på samfunnet rundt oss som en stor familie ble nødvendige mentale egenskaper for at vi skulle overleve når vintrene ble ekstra lange og harde og kun solidarisk hjelp fra naboer kunne hjelpe oss gjennom.

Vi var avhengige av hverandre og utviklet på den måten solidaritet og et tillitsfullt syn på våre medmennesker. Vi var alltid klare til å hjelpe dem som trengte det fordi naturen slo hardt til mot dem og vi ventet og fikk den samme hjelpen tilbake. Våre hus var ulåste fordi vi var blitt en eneste stor familie og nasjonen fungerte som et hjem for oss som folk. Slik levde vi i tusener av år og slik ble vår nasjonale identitet skapt gjennom et genetisk utvalg som gjorde oss unike som folk.

Da den moderne tid så kom tok vi med oss disse egenskapene og skapte en oase av velorganisert trygghet og tillit. Fremdeles behøvde vi ikke låse dørene og overfallsvoldtekter var et ukjent ord. Samfunnet vårt ble en forlengelse av historien vår og fikk navnet folkehjem. Et hjem for folket i solidaritet med hverandre slik vi var formet. Vi aksepterte skatter som andre folk lo av, men pengene ble forvaltet klokt og ble fordelt til dem som trengte det bedre enn oss selv i vår egen storfamilie. Ja, slik så vi på samfunnet og slik organiserer vi det fremdeles. Alle bidro etter evne og overkuddsmidlene ble fordelt etter behov.

I vår avsondrete verden utviklet vi det idealsynet at alle andre folkeslag var slik vi selv var og større feil med alvorligere konsekvenser har aldri noe folk gjort. Andre folkeslag har utviklet seg totalt anderledes og betrakter oss som naive tullinger og idioter de kan utnytte på det groveste. Og det gjør de. De har mange navn på naive idioter som oss og de fleste beskriver rasetrekkene våre som blåøyde og naive eller bare blonde i dypt nedsettende betydning.

Først kom noen hundre etnisk fremmede som vi syntes synd på og gjerne delte overskuddet vårt med, deretter økte strømmen og talte tusener, men vi tok oss fortsatt av dem uten å mukke. Idag teller de hundretusener og snart er de millioner og vi er i mindretall. Absolutt alle kan se det og ingen benekter utviklingen. Alle kan se at vårt samfunn basert på norsk og nordisk identitet utviklet gjennom tusener av år står for fall.

Allikevel fortsetter de styrende maktpolitikere hardnakket å forfølge solidaritetspolitikken sin overfor de invaderende folkeslag som ikke har genetiske forutsetninger til engang å forstå hva ordet solidarisk betyr. Og det er ikke rart at det er slik for vår tenkemåte er jo nettopp utviklet gjennom så mange tusen år at den er blitt et genetisk arvetrekk. Det er blitt en egenskap ved vårt nordiske blod som våre nye landsmenn ikke har i sitt blod fordi de utviklet seg under helt andre betingelser. Vi gjør derfor ingen noen tjeneste med å fortsette slik.

Vi er som folk helt avhengige av å leve i et samfunn bygget for våre genetiske forutsetninger bestående av folk som har disse egenskapene. Uten det går vi til grunne i en syndflod av mentale lidelser uten helt å forstå hvorfor vi ikke lenger kan leve slik vi er skapt for å gjøre det. Egoisme, låste dører, frykt for vold og voldtekter i et usolidarisk samfunn blir vår skjebne. For oss som folk er dette en skjebne verre enn døden. Noen av kvinnene som er blitt voldtatt av de rasefremmede gjengene tar også livet av seg selv i ettertid.

Mange nordmenn spør seg hvorfor ikke våre nye landsmenn kan oppføre seg som oss og i alle fall vise takknemlighet for alt vi gir dem. Svaret er at det kan de ikke for de har ikke utviklet vår solidaritetsfølelse og egenskaper gjennom de samme tusener av år under våre naturbetingelser. De er anderledes og vil forbli anderledes og vil forsyne seg av våre fellesgoder med en helt naturlig egoisme vi ikke har forutsetninger for å forstå. Vi gir som en selvfølge og de tar imot som en like stor selvfølge uten engang å si takk. Tvertimot så ler de og utnytter vår naivitet til siste trevl.

Til høyre mater en liten fuglemor en stor gjøkunge som har drept barna hennes. Parallellen til det som invadørene ved hjelp av naive blåøyde politikere gjør i Norge er slående.

Og akkurat slik en liten fuglemor mater gjøkungen i redet sitt og ser sitt eget avkom bli drept slik handler de naive nordmennene som styrer landet vårt og de naive nordmennene som stemmer på politikerforræderne. De kan heller ikke annet fordi de jo er genetisk kodet med våre identitære og solidariske arvestoffer.

Og hva skjer så videre? Jo, det er enkelt å forsutse: Enten gjør vårt folk et krafttak og hiver innvandrerne ut med væpnet makt og henger de naive idiotene som tok dem inn i Norge i lyktestolpene eller vi går til grunne som et ulykkelig og psykisk lidende folk som ikke forstår hva som egentlig skjedde med oss. Vi var jo bare snille.

Vi i Vigrid er også snille, men vi er hverken naive eller godtroende. Vi er realistiske og ser verden slik den er. Hvert folk har utviklet seg unikt og har krav på å leve i harmoni i samfunn som er tilpasset deres egenskaper. Vi tjener ingen ved å ødelegge selve forutsetningene for å skape en solidarisk, lykkelig og trygg verden. Vi har krav på å ha Norge skjermet for masseinnvandring som forandrer selve strukturen i samfunnet vårt.

Den samme retten har alle andre folkeslag også. Skal vi derfor hjelpe andre må det gjøres i deres egne land eller nærområder. Masseflytting av folk tjener bare til å skape kaos og krig. Det er ingen folk tjent med. At enkeltpersoner krysser etniske grenser har altså intet med våre problemer å gjøre. La det skje. Masseforflytting av folkeslag er problemet og det må stoppes og reverseres.

Symbolet på denne retten er vår Eidsvoldsforsamling som nektet jøder fortsatt adgang til kongeriket Norge. Merk uttalelikheten mellom gjøk og jøde. Det var kloke og ansvarsfulle menn og det har vært en tragedie at jødeparagrafen ble opphevet. Riksforsamlingens president på Eidsvold i 1814, Christian Magnus Falsen, også kalt "Grunnlovens far", advarte kraftig mot opphevelse av jødeparagrafen og sa like ut at fremtidige generasjoner ville forbanne dem som gjorde det. Historien har gitt Falsen rett i den spådommen. Falsen står oppreist på bildet.

Det er kun en bevegelse i Norge som drives på et slikt solidarisk og identitært grunnlag og det er Vigrid. Ved å bli med i det nettverksbaserte samfunnet vårt er du derfor med på å skape varig fred i Norge og resten av verden basert på prinsippet om at hvert folk har sin egen identitet som krever egne samfunn skal de trives og utvikle seg. Alternativet til Vigrid er fortsatte voldtekter, knivstikking og skyting, ran og vold og trakassering av nordmenn og diskrimering av norske til fordel for innvandrerne.