.:Vigrid Forsiden:.

Tysklands grense mot øst

Områdene som idag utgjør Polen har i et par tusen år vært omkjempet land hvor de slaviske folkeslagene (eller de germanske som snakker polsk) fikk det endelige overtaket i forbindelse med at de anglozionistiske landene sammen med det jødestyrte Sovjetunionen knuste Tyskland en gang for alle under den 2. verdenskrig. Millioner tyskere ble fordrevet fra sine eldgamle bosettingsområder og vest for den nye grensen, som kalles Oder-Neisse-linjen, fordi den følger de to elvene med de navnene. Elver er vanlige grenser mellom land og folk og gir gjerne navn til folkeslagene som bebor langs dem eller på den ene og den andre siden.

Da jeg gikk på folkeskolen fra 1950 av var det veldig viktig for makthaverne som hadde deltatt i nedslaktingen av det tyske folk og lagt Europa i ruiner å hjernevaske oss til å se på denne kampen og massemordet på tyskerne som riktig og rettferdig. Spesielt ble den nye grensen mot Polen fremstilt som den egentlige historiske tyske bosettingsgrensen mot øst, men at tyskerne i mellomalderen hadde flyttet østover under beskyttelse av den tyske orden som var en meget slagkraftig tysk ridderorden.

Over er kart over elven Nemen

Som ung gutt er man ute av stand til å korrigere det man blir hjernevasket med på skolen og siden ble det liggende i bakhodet mitt som det meste jeg lærte i barneårene. Så for noen år siden begynte jeg å lære meg grunnleggende russisk ved hjelp av vanlige språkkurs med bøker og kasetter og et av ordene var det russiske for "tysker". Jeg hadde ventet meg noe slikt som "germanski" eller "teutonski" eller noen andre varianter av kjente navn på Tyskland og tyskere, men slik var det ikke.

Det var et pussig navn som vekket nysgjerrigheten min siden det ikke minnet meg om noe kjent navn fra eller om Tyskland eller det tyske folk. Og jeg leser meget godt tysk og har vært en god del i Tyskland. Likefullt hadde jeg ingen referanse til navnet russerne bruker på tyskerne; "Nemetski" som betyr "De som bor på den andre siden av elven Nemen". Jeg spurte meg for og fikk til svar at fra tidenes morgen av hadde elven ved navn Nemen (kan skrives på flere måter) vært det opprinnelige grenseskillet mellom det som idag kalles tyskere og folkene som bodde øst for tyskerne. Navnet Tyskland på russisk er som navnet på kartet under; Germania. I Germania bor altså folkene på den andre siden av Nemen; altså "Nemetski".

Greit nok, men hvor var så Nemen? Og hvorfor lå ikke den nye tyske østgrensen ved Nemen siden jeg var hjernevasket med at Oder-Neisse-grensen var den opprinnelige grenseelven. Altså måtte Nemen være et tidligere navn på Oder eller Neisse. Spennende, for dette var på slutten av 1990-tallet og internett og søkemotorer kjente jeg lite til selv om jeg var begynt å bli kjent med det på bibliotekene. Altså ble det til å lete i bøker og spørre på biblioteker.

Selvsagt fant jeg det til slutt og så at elven rant nordvestover med store buer og munnet ut i Østersjøen og dannet grensen mellom Preussen og Litauen det siste stykket. Vel, tenkte jeg, at makteliten og hjernevaskingsapparatet deres lyver så det rennner av dem var jeg nå klar over, men dette kunne de da ikke komme unna med så viktig som dette var internasjonalt? Noen måtte ta feil, men hvem?

Så var det til å grave i historiebøker igjen og da skal jeg si deg at jeg ble overrasket. Nå er dette over 10 år siden, men hele tiden har det ligget og smågnaget bak i hjernebrasken min og siden jeg nå er pensjonist uten annet å gjøre enn å hygge meg med hobbyene mine tok jeg den frem fra glemselen og skriver denne lille snutten om forholdet. For, joda, skoler og maktelite og politikere og "historikere" som beskriver det moderne Europa lyver faktisk så det renner av dem. Her også.

Bildet over er et kart over Romerriket og Germania hvor de forskjellige stammene som bebodde henholdsvis Romerriket og germania er inntegnet. Og se, sannelig sier jeg dere: Den nordøstlige delen av grensen mellom de germanske (tyske) folkeslagene og folkene østenfor går akkurat der grenseelven Nemen går. Bare å sjekke de to kartene selv så ser du.

Nok en gang er det bare å slå fast at hele det moderne etterkrigstid-Europa er basert på løgner og propaganda som vi er matet med på grunnskolene og vedlikeholdes gjennom maktelitens propagandaapparat som kalles massemedia. Jeg har visst dette noen år nå og er glad for å kunne dele det med deg også. Spre det videre til alle du kan. Ikke for at vi skal forandre grensene, men fordi det er viktig at flest mulig får øynene opp for hvordan maktelite og deres media hjernevasker og manipulerer oss med løgnene sine.