.:Vigrid Forsiden:.

National Alliance

Etter at den amerikanske frihetskjemperen Georg Lincoln Rockwell hadde klart å bygge en slagkraftig organisasjon rundt seg ble han myrdet på et tidspunkt hvor han begynte å bli en fare for ZOG i siste halvdel av 1960-tallet. På samme måte som martyren Horst Wessel noen tiår tidligere. En av dem som var inspirert av Rockwell`s kamp var en ung professor fra Virginia som forlot en lysende karriere ved Oregon State University for å kunne ofre seg helt i kampen mot det pågående folkemordet på det Hvite Amerika. Rockwell til venstre.

William Pierce er navnet og i dag fremstår han som en av de fremste og mest suksessfulle hvite verdensledere. I 1970 grunnla han ”National Youth Alliance” som satset på gatekamper og var svært aksjonsorientert. Ungdommen strømmet til, kjempet noen få år og forlot den igjen når det ikke var noe gøy lenger. Arbeid og ekteskap krevde tiden og engasjementet deres. De beholdt sikkert meningene sine, men det var stort sett også alt. For øvrig et velkjent fenomen her hjemmefra også.

I løpet av 70- og 80-årene var det mye gøy rundt Norsk Front og et par andre grupper og senere kom FMI- og Myrdal- perioden som dro seg inn i 90-tallet. Selv om det var mange velmenende personer som gjorde velmenende ting kan perioden best karakteriseres med ordene til bondekona som klippet grisen i stedet for sauen: ”Det var mye skrik og lite ull”. I dag er alt vekk selv om jeg er sikker på at det sitter noen tusen patrioter rundt i landet med gode minner. Ja, og så har de jo ”meningene sine” da.

Forskjellen på Pierce og de fleste andre ungdomslederne var at han forstod hva som skjedde og la om kursen i tide. Det han innså i 1974 var at ungdomsgruppen alltid ville være en liten isolert bevegelse uten vekstmuligheter. Som hundrevis av andre som kommer og går under stadig nye navn. Ungdomsorganisasjonen ble derfor oppløst og de av medlemmene som ville bli med videre ble overført til den nye satsingen ”National Alliance” (NA). Her var det ingen aldersgrense og alle Hvite ble ønsket velkommen uansett bakgrunn i utdannelse og yrke. Samtidig skiftet det militante tidsskriftet ”Attack” navn til ”National Vanguard”. Innholdet ble mer analyserende og inspirerende og bygger opp forståelsen av nødvendigheten av å skape rene Hvite samfunn. National Alliance-logoen til høyre. William Pierce til venstre.

Til å begynne med gikk medlemstallet tilbake, men i 1978, samtidig som Pierce utgav ”The Turner Diaries”, begynte en jevn vekst som varte i 5 år. ”The Turner Diaries” er en spennende underholdningsroman om en mulig utvikling av den pågående rasekrigen i USA. Jeg sier ikke mer enn at den burde være obligatorisk lesning og fåes hos undertegnede. I 1985 flyttet NA hovedkvarteret fra Washington DC til et fjellrikt landområde i West Virginia hvor de fremdeles holder til og videreutvikler basen sin. Etter hvert har de gitt ut flere gode bøker og bygget opp en stor bokavdeling, ”National Vanguard Books”, med flere hundre titler.

I 1991 begynte National Alliance med egne kortbølgeradiosendinger som kan tas inn over hele verden. I perioder har de også sendt egne TV-programmer, men aldri lang tid om gangen. ZOG griper raskt inn og truer eierne av TV-kanalene med boikott om de ikke sier opp kontrakten. Dette er en av den internasjonale jødedommens spesielle terrormetoder som brukes i alle land og til alle tider.

Jeg viser blant annet til de internasjonale jødiske verdensorganisasjonene som erklærte Tyskland full økonomisk verdenskrig den 24. Mars 1933 og organiserte den internasjonale boikotten av landet. Ja, de erklærte ikke bare krig mot Tyskland, men hellig krig. I 1919-21 myrdet det internasjonale samfunnet ved hjelp av en lignende boikott over 800.000 tyske småbarn som døde av sult og underernæring. Men bevares, de er jo bare Goyims, så hvem kan vente at den jødiskeide pressen skal bry seg om dem? ”Sann Historie” har selvfølgelig skriftlig bevis på krigserklæringen som er lagt ut på nettsiden deres. Sammen med boklisten.

Mens Reagan var president i USA gikk medlemstallet i National Alliance nedover fordi folk ble lurt til å tro at Reagan kjempet for det hvite amerika. Da det til slutt gikk opp for dem at det ikke var tilfelle økte tilstrømmingen igjen fra 1989 og gjør det fortsatt(1999). Etter at National Alliance gikk ut på internett for et par år siden har de medlemmer fra hele verden som nå er i ferd med å bygge en global nettverksorganisasjon.

En av de andre velkjente ZOG-metodene for å drive politisk terror er juridisk trakassering. Også kjent metode her til lands. ZOG er en internasjonal bevegelse; og skal vi slå dem må vi også tenke og organisere oss internasjonalt. Pierce og National Alliance har vært utsatt for flere juridiske angrep. Det foreløpig siste var svært alvorlig og var på 10 millioner dollar og krevde at National Alliance skiftet fra lavkost forsvar til høykost motangrepsstrategi. Pierce fikk samlet inn nærmere en million kroner i et juridisk forsvarsfond og kunne engasjere en forsvarsadvokat som stevnet motpartens advokater for trakassering. De trakk seg øyeblikkelig tilbake.

Hva er det så som gjør National Alliance så spesiell at jeg har meldt meg inn der og oppfordrer dere til å gjøre det samme? Først og fremst må vi ha et globalt perspektiv på den skjebnekampen vi nå er inne i. Fortsatt splittelse betyr fortsatt dominering av motparten som kjemper samlet og koordinert over hele kloden. Siden tap er utslettelse trenger vi også verdensomspennende politiske organisasjoner som kjemper mot det pågående folkemordet på den hvite rase. Slike organisasjoner bør dekke alle uansett hvilken nordisk religion vi bekjenner oss til. National Alliance er en av noen få slike organisasjoner som nå jobber på verdensbasis. William Pierce og katten hans til høyre.

Hvorfor kan så ikke en ren nasjonal politisk organisasjon gjøre jobben?

Vår fiende er som nevnt internasjonal og har internasjonale målsettinger. Pengemidler og støtteorganisasajoner er enormt sterke og er organisert som internasjonale nettverk med utallige frontorganisasjoner hvorav mange ikke engang vet hva og hvem de jobber for.

Uansett hvor sterke vi blir lokalt vil fienden defor kunne konsentrere større makt på hvilket som helst frontavsnitt enn oss så lenge vi tenker nasjonalt og lar landegrenser stoppe oss. Se for eksempel på FN og NATO’s innsats i Serbia (Kosovo) og Bosnia for å sikre og utvide permanent det muslimske brohodet i Europa eller arrestasjonen av Gerhard Lauck. To svært forskjellige saker som glimrende illustrerer ZOG`s internasjonale karakter og terrormetoder.

De problemene nasjonale organisasjoner får med en gang de skal bygge ut et internasjonalt samarbeid med basis i hver sin nasjonale gruppering er helt lik dem man finner i næringslivet når selvstendige bedrifter prøver det samme. Som regel ender det med fiasko. Se for eksempel SAS sitt forsøk på samerbeide med Sabena og et par flyselskaper til. Enten må SAS kjøpe seg stor ved å sluke andre eller blir selv kjøpt opp av en gigant. Andre valg eksisterer etter min oppfatning ikke i praksis etterhvert som grensene åpnes for fri konkurranse og spekulasjonsfinansen får fritt spillerom. Til venstre er William Pierce utenfor hovedkvarteret i West Virginia.

De som i dag har lykkes er der hvor den sterkeste har kjøpt opp svakere bedrifter og innført (tvunget igjennom) sitt navn, sin logo, sin ledelse og sin bedriftskultur. Man kan variere noe, men ikke mye. Studer som eksempel ASEA sine manøvrer de siste 20 årene som resulterte i storkonsernet ABB i dag. Et godt case.

Vi trenger ikke å fortsette den tunge veien vi har gått hittil med nasjonale prøvinger og feilinger på et område hvor det foreligger så mye entydig erfaring. Mitt råd er derfor: Let opp en internasjonal organisasjon som passer for deg og meld deg inn. Deretter starter du utviklingen av grupper, utdannelse av cadrer (lederemner med total innsats og engasjement) og spredning som beskrevet i mine artikler om organisasjon.

Men velg ikke i blinde. Jeg tar med noen forhold du må legge spesiell vekt på: Lederen/ledelsen må ha bevist sin verdi. Det må foreligge et program eller en praksis for utvikling av ledere internt i organisasjonen. Organisasjonen må ha en klart definert politisk målsetting og en rammeplan for å nå dit. Merk dere ordet rammeplan. Denne manien de fleste foreninger og partier har med å lage side opp og side ned i det uendelige med detaljerte planer er mildt sagt vanvittig. En god rammeplan sikrer at du styrer mot riktig mål og gir plass for fleksibilitet og oppfinnsomhet på det operasjonelle planet. Se også på oppnådde resultater og at det rett og slett passer for deg og din mentalitet.

Resonnementet gjelder selvsagt også for etablerte norske organisasjoner som vil gå internasjonalt. Hvis du eller dere havner på samme sted som meg: hos National Alliance, kan dere kontakte meg for informasjonsmateriell. Husk i så fall en donasjon i penger eller frimerker. Det må dere forresten også huske om dere henvender dere direkte til hovedkvarteret i USA. Helst en romslig en. Det er de donerte midlene kampen mot det pågående folkemordet på oss drives med. Vel, sees vi? Tore W. Tvedt.