.:Vigrid Forsiden:.

Koreansk magasin med noen sannheter om USA - sett fra Korea
Monnara Iunnara nr 10

Den koreanske professoren, Rhie Won-bok, skrev et kapittel i heftet Monnara Iunnara: "America" som tok for seg samfunnsforholdene i Jew$A. Heftet har et opplag på over 10 millioner og er laget i form av tegneseriestriper med tekst til. Denne måten å presentere seriøst stoff på gjør det tilgjengelig for barn og ungdom som er storlesere av bladet.

Siden ingen seriøs forfatter kan skrive om Jew$A uten å gjøre rede for den totale jødiske dominansen i landet gjorde selvsagt professor Rhie Won-bok nettopp det. Og da startet moroa. Skjønt moro? Utgiveren av magasinet måtte be om unnskyldning for å ha fornærmet jødene, hele opplaget måtte trekkes tilbake og tilintetgjøres samt at forlaget måtte trykke en lang artikkel som gjorde rede for "Den store løgnen som sier at jødene har mye makt i Jew$A". Hehe.

Hadde det ikke vært så alvorlig hadde hele historien vært til å le av. Vi gjengir her noen av stripene i sin helhet og endel utdrag fra de stripene vi ikke har hatt tilgang til slik at du kan dømme for deg selv. I tillegg regner vi med at du lærer litt om den altomfattende jødiske kontrollen det jødiske Herrefolket utøver i Jew$A. Bildet over er omslaget på heftet.

Slik vi tolker denne stripen forteller jøden at jødene er jordens eneste folk hvor det bor flere utenfor landets grenser enn i landet selv. Tallet for Israel er 6,2 millioner jøder mens det er registrert 6,5 millioner jøder i Jew$A.

På det venstre bildet i stripe nr 2 slår den romerske hæren ned den jødiske oppstanden i år 70 og sprer jødene vekk fra Palestina. Det midterste bildet omhandler hvordan jødene spredde seg mens bildet til høyre viser hvordan de kom til Jew$A med båt sammen med jødestjernen og menorahen sin (den syvarmete lysestaken som er jødedommens egentlige symbol).

Så vidt vi oppfatter viser denne stripen hvordan jødene spredde seg og hvordan de ble jaget ut av alle land de kom til på grunn av sitt parasittiske vesen.

Denne stripen viser at ikke-jøder som prøver å lykkes kun kommer et visst stykke, men så stoppes de av en mur av jødenes makt som kun slipper sine egne videre.

Igjen dreier det seg om jødenes totale makt. Ikke-jøden til venstre er tøff helt til han treffer på den jødiske makten. Da feiger han ut og jøden demonstrerer makten sin til høyre.

Til venstre skryter jøden av at de bare utgjør 2% av verdens befolkning mens han i midten demonstrer at de kontrollerer verdens pengerikdommer. På det høyre bildet demonstrer jøden hvilken makt og hvilket effektivt våpen deres totale kontroll med massemedia er og hvordan de karakterødelegger motstandere blant ikke-jødene med mediemakten sin.

Her har vi ingen direkte tolkning, men det ser ut til at jødene demonstrer sin makt over ikke-jøder i alle land de har slått seg ned i og hvordan de blåser til kamp mot den palestinske befolkning i tyveriet av landet deres og fordrivelsen av dem.

Her skryter jødene av makten sin over Jew$A. Det venstre bildet viser maktens frontfigurer som jødemedia håner under kallenavnet WASP (White Anglo-Saxon Protestant) og som bygget landets storhet. I midten demonstreres det at denne makten kun er en såkalt front for den virkelige makten som jødene innehar. WASP'ene er kun nikkedukker som jødene manipulerer som det faller jødene inn å gjøre. På bildet til høyre vises jødenes makt, symbolisert ved Menorahen, over det amerikanske samfunnet symbolisert med det amerikanske flagget.

Denne stripen er den niende og som du kan se er den bare halv. Vi har den med fordi bildet til venstre viser at den tar for seg jødenes totale kontroll over amerikansk filmindustri med senter i Hollywood.

Totalt tror vi at historien om Jew$A og jødenes dominans i landet består av 25 slike striper. Hvis noen har dem vi mangler er vi glade for å få dem tilsendt.

Enkeltbildene nedenfor er gjengitt med forbehold om riktig oversettelse. Et bilde sier likevel mere enn 1.000 ord så stripene står støtt nok selv uten oversettelsene.

Tegneren er rett og slett genial. Med disse to bildene forteller han historien om hvordan jødene ved hjelp av sin pengemakt og mediekontroll fikk det ikke-jødiske hvite Amerika til å gå sammen med den jødiske forbryterstaten Israel i jødenes aggresjonskrig mot den muslimske verden.

Med 9/11 som påskudd angriper Jew$A Irak og dreper Hussein samtidig som de fortsetter aggresjonskrigen mot Afghanistan. Direkte oversettelse: "Krigen mot Afghanistan begynte med påskudd i at Osama bin Laden gjemte seg der. Verdens rikeste og mektigste militærmakt endte opp med å føre krig mot verdens fattigste land".Bildene over: Puritanismen så på rikdom som resultatet av ærlig arbeide mens jødene så på rikdom som et mål i seg selv. Dette skapte grådighet og utnyttelse av andre. Sammen utgjorde de (puritanister og jøder) en god kombinasjon og bak grådighetsfesten sto jøden som den usynlige hovedpersonen.


Bildet til venstre: Under Cromwell ble det katolske og antijødiske England knust og de 350 årene som kalles "Lykkelige England" og henspilte på den jødefri tiden var over. Jødene fikk i 1694 rett til å etablere Bank of England som en egen privateid jødisk bank. Bildet symboliserer dette glimrende ved at på toppen av banken står den jødiske Menorah mens jøden gliser og vinker med Yarmulka på hodet sitt.

Bildet til høyre: Men det var ikke bare i England jødene utvidet sin økonomiske makt. Over hele Europa skjedde det samme. Rotschild-klanen er et godt eksempel. De etablerte banker over hele Europa og gjennom å finansiere og starte kriger tjente de enorme summer. Under Napoleonskrigene finansierte Rotschild-klanen begge sider med 100 millioner pund hver.Teksten på bildet til høyre forteller at New York er verdens finanshjerte. Derfor har New York den største konsentrasjonen av jøder i Amerika. Det var grunnen til at 9/11 skjedde her. Amerika er verdens finanssentrum og de former økonomien akkurat slik de selv vil det. Jøden på bildet til venstre sier: "Hva skal jeg lage denne gangen"? På steken står det: "Amerikas finansverden".


Tegningen og teksten over til venstre spiller på jødenes totale kontroll over alt som heter massemedia i Jew$A. Den øverste trompeten kalles aviser, den nedenfor kalles kringkasting, deretter følger kommunikasjon og magasiner. Teksten over forteller at aviser, blader, kringkasting, TV, telekommunikasjonssystemer og alt annet er dominert av jødene.

I det amerikanske samfunnet er det ikke mulig for ikke-jøder å komme seg fram uten å støte på den jødiske makten.Kapittelet om jødenes kontroll inneholder mange flere opplysninger enn vi har kunnet dekke i denne artikkelen, men konklusjonen er klar og grei og uttrykkes glimrende med denne tegningen til høyre over.: Jødene har full kontroll over det amerikanske samfunnet og amerikanerne er i virkeligheten fanger av jødene.

Til venstre over ser vi hvordan jødene styrer den hvite eliten fra nordøst-statene i USA som kalles WASP (White Anglo-Saxon Protestant).Bildet over til venstre viser til at jødene eier og dominerer absolutt alt som betyr noe av media i USA. Her finnes intet unntak til det. Den jødiske mediekontrollen er total. Det er derfor riktig å si at medias stemme er den jødiske stemme.

På bildet over til høyre har vi en amerikansk cowboy som titter over kanten på et tårn. Teksten øverst: "Amerika som går for å være så globaliserte og verdensvante er det i virkeligheten ikke". Cowboyen: "Hvorfor globalisere? Amerika er jo den åpne verden".Teksten øverst på bildet til venstre forteller de koreanske leserne at Amerika er en del av Korea. Det bor to millioner koreanere i Amerika og de må vi aldri hate.

Bildet til høyre "Den største faren det moderne Amerika står overfor er den massive innvandringen fra Sør-Amerika". Teksten på bølgen: "Sør-Amerikanske innvandrere".Teksten øverst på bildet til venstre sier at de unge ugifte negresse-mødrene er et stort problem i USA. Moren: "Hdde det ikke vært for Statens velferdsystem hadde vi sultet ihjel. I USA kalles disse negressemødrene for "Welfare-moms".

Bildet til høyre tar for seg den amerikanske negeren som ikke har klart å tilpasse seg den hvite manns sivilisasjon og hverken kan snakke engelsk eller få seg et skikkelig arbeide, men i stedet fyller opp fenglene. Språket til negeren kaller boken for Slacks=Slang+Blacks. Det er et annet ord for Ebonics.

Alt i alt vil jeg si at koreaneren har gitt et glimrende og anskuelig bilde av noen av kjernepunktene i det amerikanske samfunn og dets porblemer som nærmest må kalles genialt. Delta i vår informasjonskamp og spre linken til denne siden overalt på nett hvor den kan passe inn slik at andre også lærer sannheten å kjenne.