.:Vigrid Forsiden:.

Identitært Samfunn - Ja, men hva slags?

Vigrid er en integrert del av den europeiske identitære bevegelsen og er ledende i Norge på dette uhyre viktige området, men hvordan vil det fremtidige moderne identitære samfunnet egentlig se ut? En av de som gjennom en årrekke har forsket og skrevet om dette temaet er franskmannen Guillaume Faye som var med å starte opp den franske tenketanken GRECE (Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne - Gruppering for forskning og studier av den europeiske sivilisasjonen).

Faye forlot GRECE sammen med mange andre identitære forskere og engasjerte seg på andre metapolitiske områder. Han var journalist og skrev også flere bøker, avhandlinger, holdt foredrag og reiste rundt og deltok på samlinger og seminarer. Bildet viser Faye på en konferanse i Moskva i 2007.

Faye er blant annet kjent for sine idéer om det såkalte archeofuturistiske samfunnet. I det ligger at den fremtidige identitære europeer vil kaste av seg den nåværende liberalismens idealer om likhet for enhver pris uavhengig av kjønn, legning og evner og at de gamle dyder og egenskaper vår rase var kjente for og som tradisjonelt sto høyt i kurs vil gjenoppstå. På en måte en gjenoppstandelse av folket med røtter i fortiden på vei inn i en teknologisk høysivilisasjon.

Begreper som ættestolthet og ættefølelse er blant disse arkaiske egenskapene Faye vil skal gjenoppstå i det moderne identitære Europa. Respekt og ære, krigerske dyder for menn og feminine dyder for kvinner skal igjen være de toneangivende. I stedet for total likhet vil det kreves plass for den positive retten til å være forskjellig. Det fremtidige Europa vil være en føderasjon av identitære folkegrupper/nasjoner som vil finne sin plass i det geopolitiske bildet på linje med og i konkurranse med Amerika, Øst-Asia, Islamstater, India og Afrika.

Europa vil være selvstendig, kraftig og dynamisk og i stand til å hevde sin rett til å være forskjellig fra de andre geopolitiske maktblokkene. Men vi kommer ikke dit gratis. Ifølge Faye har de liberalistiske og selvoppgivende europeiske folkene og statene beveget seg så langt utfor stupet at vi må gjennom en periode med flere samtidige katastrofer. Begrepet han bruker er "konvergerende katastrofer" og han definerer 7 av dem.

Disse forholdene beskrev Faye i 1998, altså for 11 år siden og ifjor slo den verste finanskrisen i manns minne til og er ennå under negativ utvikling, Vi har den globale oppvarmingen som en type krise med katastrofer i alle verdensdeler og arter som dør ut. Vi har også befolkningsnedgang i den vestlige verden og massevandringer fra den tredje verden til Europa.

Gjennom disse "konvergerende katastrofene" er det håpet at det skjer en oppvåkning i Europa og at vi rister sløvsinnet av oss og reiser oss til kamp for vår egen identitet og fremtidige utvikling. Det kan bare gjøres i et samfunn hvor vi finner tilbake til våre opprinnelige(arkaiske) verdinormer og krever vår rett til selvstendig utvikling forskjellig fra de andres og det liberalistiske likhetsprinsippets tvangstrøye.

Det Faye her indikerer er en form for folkets renselse gjennom kaos og dommedagskamp. Et navn på det er Ragnarok hvor de gode(nordiske) krefter vinner og et nytt samfunn basert på de arkaiske verdinormer gjenoppstår. I skrivende stund meldes det om at Italia vil utplassere tropper i byene i sør for å sikre sivilbefolkningen mot bander som stjeler og voldtar. Krisepakken til Kristin Halvorsen styrker politiet med hundre stillinger for å demme opp for voldsbølgen bare i Oslo. I Mexico raser en skitten krig mellom narkotikakarteller og myndigheter med tusenvis av døde.

Slik kan vi gå jorden rundt og se at Faye's teser virker fornuftige og faktisk kan ha noe for seg. Den positive utfordringen vi identitære står overfor er at vi gjennom metapolitisk og politisk satsing må erobre det kulturelle hegemoniet med vår fylking rundt det vi kaller "Det Identitære Vi" i motsetning til det liberalistiske kaossamfunnets atomære og egoistiske "jeg alene".

I denne gigantiske striden om vår europeiske fremtid har Vigrid tatt ledelsen i Norge og fører oss fram mot "Det Identitære Vi" basert på solidaritet, varme og omsorg innenfor en organisk samfunnsstruktur.