.:Vigrid Forsiden:.

Global Europeisk Identitet

Den identitære bevegelsen som ble formulert i Frankrike på slutten av 1960-tallet begrenser seg slett ikke bare til Europa. Snarere tvertimot, men i andre land med stor europeiskættet befolkning som USA har de tradisjonelt brukt andre ord og hatt et mere globalt perspektiv. På grunn av større frihet til å ytre seg er de også mere frittalende og fordi de ikke bor i Europa definerer de det europeiske identitetsbegrepet i en videre forstand.

Som eksempel på hvordan amerikanske organisasjoner bruker europeiske symboler og binder seg opp mot europeisk kultur har vi valgt å oversette en side fra gruppen "White Revolution The Only Solution – Hvit Revolusjon Er Den Eneste Løsningen":

"Vårt symbol, den greske bokstaven "L", forbinder "White Revolution" med den gamle greske kulturen som er anerkjent av de fleste som start og høydepunkt på hvit kultur og sivilisasjon. Matematikk, filosofi, statsstyrelse, arkitektur, kunst, medisin og flere andre vitenskaper ble utviklet til hittil ukjente nivåer i det gamle Grekenlands klassiske tidsepoke.

Det samme symbolet knytter oss til det hierarkiske krigersamfunnet til bystaten Sparta som gjorde navnet Sparta viden kjent for deres tapre innsats i den historiske kampen mot asiatisk invasjon vi også står overfor idag. Det var i år 480 før null at en liten gruppe Spartanere på ca. 300 mann ledet av kong Leonidas klarte å oppholde den enorme asiatiske invasjonshæren lenge nok til at grekerne fikk mobilisert hovedstyrkene sine. Kampen er kjent som slaget ved Termopylepasset.

Årsaken til hovedstyrkens forsinkete ankomst var at det var en gresk høytid hvor grekerne tradisjonelt ikke førte krig. Det offeret de 300 spartanerne ga ved å la seg slakte reddet Grekenland og høyst sannsynlig hele Europa fra å bli overrent av asiatiske horder. Sparta var en de flotteste hvite krigerkulturene noensinne og slaget ved Thermopyle en av de flotteste militære bragdene. Både slaget ved Thermopyle og slaget ved Alamo er store eksempler på hvordan hvite menn lar seg kalle til kamp i forsvar av hjemland og rase mot overveldende odds.

Vi ser dagens kamp for å befri vårt folk fra de psykologiske lenkene som vi er bundet med som et avgjørende slag i likhet med slaget ved Thermopyle: Hvis slaget tapes blir folket vårt utryddet.

Det er mange symboler i den hvite identitære bevegelsen vår som representerer organisasjoner som sto fast i vårt folks kamp for å overleve og det er intet i veien med disse symbolene. Men det gamle Grekenland var en fantastisk tidsepoke for den hvite rases prestasjoner så vel som verdsettelsen av våre krigerske dyder og evne til å frembringe store tenkere. Vårt symbol viser derfor at vi verdsetter det gamle Grekenland og spesielt Sparta overmåte høyt. Fargene "White Revolution" har valgt å identifisere oss med er rødt for blodet vårt, gult/gyldent for solen, svart for jorden og hvitt for den hvite rase.

Idag står vi overfor et nytt Thermopyle eller Alamo som vil utgøre et vendepunkt for rasen vår. Dagens patrioter vil enten kjempe sammen for å stoppe ødeleggelsen av rasen vår eller vi blir utslettet. Det er derfor vår faste overbevisning at vi handler idag".

Vel, slik lyder det identitære budskapet fra "White Revolution" i USA. Annen ordbruk og et globalt raseperspektiv å se kampen utifra på. Det er noe ganske annet enn det kontinentale franske eller tyske hvor kontinentet er seg selv nok. For ikke å snakke om det innadvendte skandinaviske hvor svensk kulturimperialisme dominerer blant de kvasiidentitære nasjonalistene. Vi tar også med at lederen i "White Revolution", Billy Roper, selvsagt går åpent ut slik enhver nordisk identitær med selvrespekt og krav om andres respekt må gjøre.

Vigrid har som sin politikk å holde vår virksomhet innenfor Norges grenser og er derfor åpen for å bedømme alle andre deler av den identitære bevegelsen fra den målestokken de selv definerer. Det finnes ingen fasit, men med et åpent og tolerant sinn kommer vi lenger og slipper intern misunnelseskamp som kun gavner fienden. Vi rekker derfor ut en hånd til alle identitære, nasjonalister og andre patrioter slik at vi kan arbeide sammen i respekt for hverandres egenarter for å redde folket vårt fra en ellers sikker undergang.