.:Vigrid Forsiden:.

Metapolitikk - Idékrigens Slagmark

Skal vi kunne påvirke vårt folk til å ha de samme grunnleggende holdningene og verdinormene som vi ønsker at vårt nordiske samfunn skal bygges på, må vi analysere og definere de områdene og begrepene som avgjør hvilke kollektive valg vi tar som en sum av de individuelle ubevisste holdningene vi er utstyrt med. Bildet til venstre er av et flammende solhjul. Et eldgammelt symbol på Odins skaperverk.

Dette er ingen enkel prosess fordi den er abstrakt og veldig omfattende med nærmest utallige små elementer som sammen bygger vårt folks kollektive sjel og verdensanskuelse. I tillegg til at prosessen er komplisert foregår den ikke i et miljø vi kontrollerer selv. Tvert imot. Vårt miljø er totalt dominert av fiender av vårt folk.

Hvem disse fiendene er og hvilke motiver de har er det stor uenighet om og legges tilside i denne runden som skal dreie seg om vår positive idé- og holdningsutvikling. Det er likevel viktig å vite om fiendens kulturkrig mot oss, for det forklarer mange av de utspillene Vigrid har gjort i den totale kulturkrigen hvor vi så langt regner oss som Norges ledende kamporganisasjon.

Metapolitisk analyse er det verktøyet vi kan bruke til å bestemme hvilke områder vi skal sette inn ressursene våre og hvilke konkrete tiltak som skal gjøres. La oss ta et eksempel fra det antikke Hellas. Der hadde man utrykket: «Forandring i musikken går foran forandring i politikken». Dette er et glimrende eksempel på hvordan metapolitisk analyse kan brukes til å definere musikk som et slagfelt for ideologi og lage og spre musikk med vårt eget nordiske innhold. Det har selvsagt vært gjort over en årrekke; også i Norge, men her kan det gjøres mye mere.

Det som først og fremst interesserer oss i Vigrid i den fasen vi nå er i, er å flytte en større del av fokuset vårt over på den positive utviklingen av de holdningene vårt folk må ha for å gjøre de riktige valgene. Disse valgene vil sikre vårt folks eksistens som et nordisk folk basert på en nordisk identitet i et Europa for europeere som bærere av europeisk sivilisasjon. Bildet til høyre er av Alain de Benoist.

Alain de Benoist and Charles Champetier har sammen forfattet en metapolitisk analyse som vi har linket opp i en av kommentarene under artiklene og som vi anbefaler at dere setter dere inn i. Noen må gjerne oversette det til norsk slik at det blir lettere tilgjengelig. Husk bare at her er det ingen fasit og det er ikke skrevet for norske forhold, men gir mye å tenke på og reflektere over likevel. Tittelen på manifestet er: "The French New Right In The Year 2000".

En slik dynamisk metapolitisk analyseprosess vil etterhvert gi oss de verktøyene vi trenger for å sette fart i den nordiske identitetsutviklingen blant våre medlemmer og gjennom dem videre ut i samfunnet rundt oss. Spredning vil selvsagt også skje via andre mediekanaler og sammen med våre andre tiltak vil de bekrefte Vigrid som den fremste kamporganisasjonen i vår totale metapolitiske kulturkamp.