.:Vigrid Forsiden:.

Metapolitikk og Identitær bevegelse - gis det en fasit?

Vigrid er den ledende norske kraften i utvikling av praktisk anvendelse av den metapolitiske vinklingen og tilnærmingen til kampen mot sammenbruddet i det norske samfunnet. Vi er også den ledende kraften i å bygge en ny identitær bevegelse basert på våre egne forutsetninger som et nordisk kulturfolk. I tillegg er vi også under utvikling som et politisk parti for å kunne måle direkte hvorledes våre metapolitiske aktiviteter og identitære tiltak fungerer.

Uten en slik deltagelse i demokratiske valg blir all vurdering av vår virksomhet bare synsing og gjetting uten noen som helst praktisk verdi. Valgdeltagelse er derfor svært nødvendig, men i seg selv hverken metapolitisk(den er jo nettopp det motsatte; nemlig politisk) eller direkte identitetsbyggende. Vi holder derfor all argumenterende virksomhet knyttet til valgdeltagelse borte fra den nedenstående drøftelsen. Selve valgkampaktivitetene er derimot viktige i utvikiklingen av vårt identitære kampfellesskap.

Italieneren Antonio Gramsci gis i moderne tid æren for å ha innført det metapolitiske begrepet og derigjennom gitt et analyse- og arbeidsverktøy for å delta i kampen om kulturhegemoni i samfunnet. Tanken bak er at de politiske resultater oppnås av dem som behersker den kulturpolitiske slagmarken.

For de som er i opposisjon og vil i posisjon gjelder det derfor å sette kreftene sine inn i kulturelle aktiviteter og gi dem et gjennombrudd hos folket. Det er en komplisert prosess og vil kreve evne til nytenking og oppfinnsomhet. De som har det kulturpolitiske hegemoniet gir jo ikke fra seg posisjonen uten videre og vil gjøre alt for å avvise og nedkjempe konkurrentene.

I dagens Norge betyr det i praksis at absolutt alt som makteliten har til rådighet kastes over oss som er i opposisjon slik at vi må bruke mye kraft til å imøtegå maktgruppenes hatefulle angrep. Dette tar tid fra de positive og identitetsbyggende tiltakene og oppfyller dermed makthavernes hensikt, nemlig å hindre enhver opponent uten å ty til direkte vold. Vold er forøvrig noe som også gjøres av makthavernes gatekampgrupper som ledd i maktelitens metapolitiske strategi.

Denne nedslagingen av våre metapolitiske og identitetsbyggende tiltak gjøres i full offentlighet og har dermed sin hovedfunksjon som terrorisme. Terrorisme kan defineres som at part A angriper part B for å gi et signal til part C om å gi seg. Part B som fikk angrepet var altså ikke hovedmottager av budskapet i seg selv. Det var part C som ikke hadde gjort noe som helst annet enn å være en mulig aktiv opponent mot A og en potensiell tilhenger av B.

At en slik terror fra makthaverne fungerer etter hensikten kan vi se det beste eksempelet på i vår såkalte "nasjonale" bevegelse. Vi i Vigrid(part B) er de eneste som fører en aktiv og åpen metapolitisk virksomhet og blir utsatt for maktapparatets(part A) terror. Vi som er direkte utsatt for terroren fortsetter like fullt videre som om intet hadde skjedd mens vi observerer at det øvrige "nasjonale" miljøet(part C) gjemmer seg som feige små rotter ute på internett bak anonyme nick og deltar aktivt i terroren mot Vigrid sin side. Det kan også sees som et tilfelle av Stockholmssyndrom ved at de "nasjonale" går sammen med sine egne fiender mot sine egne kampfeller for at de dermed håper å slipp terroren mot seg selv.

Som forsvar for egen feighet konstruerer de en såkalt fasit for hva som er den eneste riktige måten å drive metapolitikk og identitetsbygging. Man lager manifester og "autoritære" definisjoner på hva det vil si å være identitær. På denne måten rasjonaliserer de sin egen feighet og markedsfører løsninger hvor alt skal skje inne i sjelen og at all kamp i det åpne samfunnet skal unngås. Resultatet er en sementert og stivnet masse hvor feigheten gjøres til dyd av frykt for makthavernes vrede.

Vi i Vigrid har det motsatte synspunktet som vi lever etter: Metapolitisk virksomhet med sikte på å fravriste en enormt mektig maktelite deres kultupolitiske hegemoni må og kan kun gjennomføres i aktivt angrep i total bevegelse. Den dagen vi stivner og går i forsvar er vi ferdige og kan like godt legge ned virksomheten vår. Begreper som bevegelse, oppfinnsomhet, offensiv tenking, angrepsvilje og aktiv innsats utvikler derfor i Vigrid egenskaper som mot, erfaring og bygger et aktivt kampfellesskap som etterhvert vil bli ansett som en verdig aktør i kulturkampen. Vi er langt på vei allerede og nyter stor respekt både hos fiender og meningfeller som sitter på gjerdet. Det eneste unntaket er de som er for feige til selv å gjøre noe og har stivnet som nevnt i sted.

Siden vi i Vigrid ser på den metapolitiske kulturkampen som en flytende konflikt som må føres som en angrepskrig fra vår side har vi da ikke en fast oppfatning av hva som må gjøres? Finnes det altså ikke en fast formel vi kan følge? Noen enkle faste ting vi kan gjøre? Bildet til høyre viser mesterne i bevegelig krigføring: heltene i Waffen-SS under Kursk-slaget.

Svaret vårt på slike spørsmål er at, dessverre, men nei, det er det etter vår oppfatning ikke. Du kan drive metapolitisk aktivitet innenfor alt fra nasjonalsosialisme, kommunsime, kristendom av alle typer, sosialisme, nordisk religon som Åsatro eller Odinisme, liberalisme, nasjonalisme, maskulinisme eller feminisme(Evaprinsippet). Du kan være moderne, arketypisk, tradisjonalist, liberalist eller nasjonalist. Du kan drive med dans, musikk, sport, teater, media eller hva du vil. Hva som teller er at når du gjør noe meningsfylt for deg så vil det alltid komme andre til som er enige og gi dere fremdrift.

Med andre ord: Innen metapolitisk kulturkamp og nordisk identitetsbygging er det viktigste at du finner et felt du kan engasjere deg på og deretter handler. Handlingen i seg selv er derfor det avgjørende elementet. Du kan sammenligne det med en bil eller båt: Står den stille kan du ikke svinge den, men er den i fart får du den dit du vil. Ta derfor alle de definisjoner, manifester og fasiter du finner og les dem hvis du absolutt synes det er artig, men når det er gjort så finner du en aktivitet som engasjerer deg og utfører den aktivt og med stort pågangsmot. Finner du ingen på egenhånd så har vi i Vigrid nok av områder vi trenger nettopp din hjelp på.