.:Vigrid Forsiden:.

Metapolitikk som idégrunnlag og metode for Vigrids identitære satsing

Vigrid har markert seg som den drivende kraften i det nasjonale miljøet i Norge siden oppstarten i januar 1999. Vi satset fra starten av på å bygge Vigrid som en identitær bevegelse basert på den metapolitiske arena. Det vil ganske enkelt si at vi holdt oss unna partipolitikken inntil vi hadde vunnet erfaring nok til å dekke det området også. Slik vi gjør det idag.

Vårt valg om å starte med små praktiske tiltak, som å gi ut månedsblad, utvikle en nettside og holde religiøse seremonier mens vi vant erfaring og bygget opp teoretisk kunnskap viste seg å være riktig; noe myndighetenes, medias og andre fiender av det norske folks mange angrep på oss beviser.

Det samme viser også den tydelige misunnelsen som enkelte «nasjonalister» legger for en dag. Felles for disse «nasjonalistene» er at de gjemmer seg bak anonymitet og dermed bidrar til befolkningens oppfatning om at nasjonalister innser hvor feil de tar og skammer seg over meningene sine. Trist at det er slik, men feighet og frykt er blitt en vanlig sykdom i dagens Norge.

Vi har nå kommet så langt at vi knytter linjene fra de praktiske erfaringene vi har gjort oss til mere teoretiske og abstrakte overbygninger for å videreføre utviklingen av Vigrid til Norges ledende nasjonale bevegelse. For at den enkelte Vigrider selv skal kunne sette seg inn i og utvikle forståelse for de større sammenhenger Vigrid utgjør en integrert del av er det særlig to begreper det er viktig å sette seg inn i.

Det første av dem er Vigrid som en organisk identitær gruppe innenfor den moderne europeiske identitære bevegelsen. Plattformen er den felleseuropeiske etniske, kulturelle, historiske, religiøse og moralske oppfatning tusener av år har gitt oss.

Det andre begrepet er mere abstrakt og kan kalles for den metapolitiske dimensjon. Det vil i korte trekk si alt det som former et folks verdensoppfatning og gir grunnlag for hvilke valg det gjør nærmest rent automatisk. Det omfatter dermed alt som har med kultur, antropologi, psykologi, sosiologi, språkutvikling, musikk, dans, teater og så videre. I det hele tatt alt som ligger bak de valg et folk gjør.

Innen både den europeiske identitære bevegelsen og metapolitikken er det flere forskjellige retninger slik at entydige definisjoner er umulige. Man får gjøre sine valg og i Vigrid starter vi med å studere den europeiske identitære bevegelsen slik den har utviklet seg på det europeiske kontinentet, da spesielt Frankrike.

For dere som vil sette dere inn i Metapolitikkens verden er Bloc Identitaire sine artikler et glimrende utgangspunkt. Guillaume Faye er en av de franske tenkerne som har utviklet begrepet til et moderne utviklingsverktøy.

Her er det mange nye begreper og mentale forestillinger som er vriene å ta tak i på egenhånd. I regi av Vigrid vil vi derfor sette igang med mindre studiegrupper for å sette fart i utviklingen av en felles metapolitisk og identitær plattform for Vigrids videre arbeide. Selvsagt ved siden av og i samhandling med våre allerede igangsatte praktiske tiltak.

I virkelighetens verden henger teori og praksis, abstrakt og konkret sammen og utfyller hverandre i en gjensidig avhengighet og påvirkning som det er viktig å utnytte. På den måten skaper vi en målrettet totalitet i satsingen vår som er tvingende nødvendig for å nå målene våre i hard konkurranse med de ødeleggende kreftene som dominerer Norge idag.