.:Vigrid Forsiden:.

Mann + skiri ==> Menneske

I alt samvær mellom mennesker er kommunikasjon viktig og for at vi skal forstå hverandre og vite hva andre vil fortelle oss er det grunnleggende at vi legger samme mening i de ordene vi bruker. Vi som er i Vigrid har noen ord som betyr mye for oss og som vi bør ha den samme oppfatningen av så la oss se på dem sammen.

Ordet menneske betyr menn + skiri. Menn er greit nok å forstå og betyr i denne sammenhengen både mann og kvinne. Skiri er det samme ordet som skjær og som betyr ren, lys og renset og brukes i ord som skjærsild; altså den ilden som renser.

Menneske betyr derfor den rensete mann eller kvinne. Er de ikke renset gjennom en renselseshandling fortjener de derfor ikke den siste stavelsen og er kun mann eller kvinne. Menneske er de da ikke. Folk er de.

Ordet menneske finner vi i denne formen og med denne betydningen i den nordiske rasens kjerneområde. Og kun der. Andre folk har andre navn. Men de er ikke renset eller "skiri". Da kristendommen ble innført ved tvang gjennom mord, brann og blodbad i Norge kaltes døperen Johannes for eksempel Skiri-Jon.

Det eneste etnisk/religiøse nordiske samfunnet i Norge i dag som med rette kan gi deg tittelen skiri og gjøre deg til et fullverdig menneske er Vigrid. Er du altså ikke døpt/renset gjennom Vigrid's renselses(dåps)rituale fortjener du heller ikke tittelen "skiri" eller "ske" og kan egentlig ikke kalles menneske.

Vi døper deg gjerne slik at du kan leve som renset og ha rett til å kalle deg menneske uten at du av den grunn behøver å være med i Vigrid. Vi døper i naturens egne navn: Odin eller Frøya for kvinner og Odin eller Thor for menn.

Odin er naturens totale iboende skaperkraft; Thor er dens mannlige uttrykksform mens Frøya er dens kvinnelige.