.:Vigrid Forsiden:.

Udyret som helgen
Sannheten om Martin Luther King

I alle land hvor kommunistene overtok makten var konfiskering av alle privateide våpen noe av det første de gjorde. Dette ble gjort for å hindre folk i å motsette seg kommunismens tyranni. Det som var enda verre enn å beslaglegge folks våpen var at de også tok landets historie fra folket. Bildet til høyre av den jødiske kommunistlederen og massemorderen Leon Trotsky.

Offisielle kommunistiske historikere skrev om historien slik at den passet med kommunistenes partiprogram. I mange land ble omtalen av nasjonale helter fjernet fra historiebøkene, eller deres gjerninger ble omskrevet til å passe inn i den kommunistiske lære. Kommunistiske drapsmenn og kriminelle ble opphøyet til helter, ja nærmest til helgener, av landets ledere. Helligdager ble opprettet for å ære disse morderne som hadde utalllige uskyldige liv på samvittigheten. Visste du at mye av den samme prosessen har foregått her i USA?

Hvert år i januar går media inn i en transelignende beundring for den såkalte presten Dr. Martin Luther King, Jr. King har til og med fått en nasjonal helligdag oppkalt etter seg. Han er den eneste amerikaner som har oppnådd dette. Ikke engang presidentene Washington, Jefferson, eller Lincoln har det. Disse deler på dagen som kalles "President's Day." En liberal dommer har sørget for at FBIs dokumenter om King ikke kan bli åpnet før år 2027. Hva er det de gjemmer?

La oss ta en titt på denne moderne plastikkguden: Han ble født i 1929 og var sønn av en svart predikant som bare gikk under navnet "Daddy” King. "Daddy” King kalte sin sønn Michael. I 1935 fikk "Daddy” King en ide om at han skulle kalle seg selv opp etter den protestantiske reformatoren Martin Luther. Han fortalte sin menighet at de fra nå av skulle kalle han Martin Luther King og hans sønn skulle kalles Martin Luther King, Jr. Ingen av disse navneendringene ble noen gang gjort gyldige. Det virkelige navnet til ”Daddy” Kings sønn er til denne dag Michael King. På bildet til venstre ser vi demagogen King i kjent stil.

Martin Luther King var en frekk svindler

I Michael Hoffmanns bok "Holiday for a Cheater"(Fridag for en bedrager): kan vi lese følgende: Kings første offentlige preken ble holdt i 1947 i Ebenezer Baptist Kirke. I følge utsagn fra Kings beste venn på den tiden, pastor Larry H. Williams, var denne prekenen et rent plagiat av en preken skrevet av en protestantiske geistelig hvis navn var Harry Emerson Fosdick(bildet under til høyre) og hadde tittelen ”Livet er hva du gjør det til”.

Den første boken King skrev, Stride Toward Freedom, var et plagiat av mange ulike forfattere, og var helt uten kildehenvisninger. Dette i følge dokumenter som nylig er frigitt av Kings studenter Keith D. Miller, Ira G. Zepp, Jr., og David J. Garrow. Til og med slike autoriteter som de fire redaktørene av The Papers of Martin Luther King, Jr., (en offisiell publikasjon utgitt av Martin Luther King Senteret for Ikkevoldelig Sosial Forandring, hvor bl. a. Kings enke Coretta jobber), slo fast følgende om Kings utgivelser fra Boston Universitet og Crozer Teologiske Seminar: "Basert på standarder for akademiske utgivelser er hans skriving skjemmet av utallige eksempler på plagiat. Dette er spesielt synlig i hans hovedoppgave om Systematisk teologi.

Kings essay, "The Place of Reason and Experience in Finding God," som ble skrevet på Crozer, inneholder kopierte partier fra boken "The Finding of God" av teologen Edgar S. Brightman. Et annet av Kings verk, "Contemporary Continental Theology," som ble skrevet like etter at han begynte på Boston University, ble stort sett stjålet fra en bok av Walter Marshall Horton.

Kings doktoravhandling, "A Comparison of the Conceptions of God in the Thinking of Paul Tillich and Harry Nelson Wieman", inneholder mer enn femti hele setninger fra doktoravhandlingen til Dr. Jack Boozer, som hadde tittelen "The Place of Reason in Paul Tillich's "Concept of God". I følge The Martin Luther King Papers, inneholder avsnittet om Tillich bare 49% av setningene mer enn fem av Kings egne ord.

I The Journal of American History, Juni 1991, side 87, skriver David J. Garrow, en venstreorientert akademiker som støttet King, at Kings kone og sekretær, Coretta Scott King, deltok aktivt i hans gjentatte forfalskninger. Når man leser Garrows artikkel får man unektelig inntrykk av at King drev denne plagiatvirksomheten fordi han hadde bestemt seg for å starte en politisk karriere og da kunne en doktorgrad komme til nytte. Svindleren King på maleriet til venstre.

Siden han manglet den intellektuelle evnen som var nødvendig for å skaffe seg en doktorgrad på redelig vis, så svindlet han den til seg. Man kan jo spørre seg hvorfor professorene på Crozer Teologiske Seminar og Boston Universitet tildelte han en doktorgrad? På side 89 skriver Garrows: ”Kings akademiske komposisjoner, spesielt på Boston Universitet, var nesten uten unntak, litt mer enn summariske beskrivelser og sammenligninger av andre folks oppgaver. Uansett, så fikk King brukbare karakterer på sine oppgaver, noe som tilsa at hans lærere ikke forventet mer av han....."

Redaktørene av The Martin Luther King Jr. Papers fastslår at "...læreres manglende evne til å oppdage mønsteret i Kings juks er ganske så forbløffende....".

Men researcher Michael Hoffman forteller oss "...at lærerne hans ikke oppdaget dette er slett ikke merkelig. King var politisk korrekt, han var svart og han hadde ambisjoner. De venstreradikale professorene gav mer enn gjerne en doktorgrad til en slik kandidat uansett hvor mye svindel som var involvert. Det er derfor heller ikke rart at det har tatt førti år å gi folk kjennskap til sannheten om Kings ”piratvirksomhet” i studietiden. Studenter som i realiteten delte Kings syn på et multikulturelt, marxistisk Amerika har dekket over hans juksing i flere tiår. Fortielsen fortsetter fremdeles. I New York Times den 11. oktober 1991, side 15, kan vi lese at den 10. oktober samme år innrømmet en gruppe forskere at: "Det er ingen tvil om at Dr. King drev med plagiat i sin doktoravhandling." Over til høyre et monument av juksemakeren King.

Det ble likevel slått fast at selv om dette ble oppdaget så kom det ikke på tale å frata Dr. King hans doktorgrad. Gruppen mente at dette ikke ville tjene noen hensikt. Ingen hensikt? Rettferdigheten krever at i lys av hans svindel som student bør hans titler, som pastor og doktor, bli fjernet fra Kings navn.

Kommunistisk tro og kommunistiske forbindelser

Vel mine venner, han er ikke en ekte predikant, han har ikke en ekte doktorgrad, og navnet hans er ikke egentlig "Martin Luther King, Jr." Hva står vi da igjen med? Bare en seksuell avviker, en Amerika-hatende kommunist, og en kriminell sviker av sitt eget folks interesser. Kommunismen er en jødisk strategi for folkemord av ikke-jødiske ledere. (Bildet til venstre viser myrdete ukrainere og polakker ved Vinnitsa. Myrdet av det jødestyrte NKVD. King ble også styrt av jødiske interesser i kampen mot det hvite Amerika).

På Labor Day, (første mandagen i september), i 1957, ble det holdt et spesielt møte mellom Martin Luther King og fire andre personer. Dette møtet ble holdt på et merkelig sted kalt Highlander Folk School i Monteagle, Tennessee. Highlander Folk School var en kommunistisk organisasjon som ble dannet av Myles Horton, (Kommunistisk partiorganisator i Tennessee), og Don West, (Kommunistisk partiorganisator i Nord Carolina). Lederne av dette møtet med King var nettopp nevnte Horton og West, sammen med Abner Berry og James Dumbrowski. Alle disse var kjente medlemmer av kommunistpartiet i USA. Agendaen for dette møtet var å planlegge en tur til sørstatene for å få i gang demonstrasjoner og opprør. Bilde fra møtet under.

Fra 1955 til 1960, var Martin Luther Kings nære medarbeider og personlige sekretær en viss Bayard Rustin. I 1936 ble Rustin medlem av Den ungkommunistiske liga ved New York City College. Han ble i 1944 dømt til to års fengsel for å ha unnlatt å møte til militærtjeneste. Den 23 januar 1953 hadde Los Angeles Times en reportasje om han. De skrev om hans kommunistiske overbevisning og om at han var dømt til 60 dagers fengsel for løsgjengeri og homoseksuell perversjon.

Rustin deltok på den 16. konvensjonen til den amerikanske kommunistpartiet i februar 1957. En måned senere dannet han og King the Southern Christian Leadership Conference, eller SCLC forkortet. Presidenten i SCLC var Dr. Martin Luther King, Jr. Visepresidenten i SCLC var pastor Fred Shuttlesworth. Han var også president i en identisk kommunistisk organisasjon som var kjent under navnet the Southern Conference Educational Fund. Direktøren i denne organisasjonen, Mr. Carl Braden, var samtidig en nasjonal sponsor for ”Fair Play for Cuba” komiteen. Dere har kanskje hørt om denne organisasjonen? Mannen som var ansvarlig for programmet i SCLC var pastor Andrew Young. Han ble i senere år president Carters FN-ambassadør, og borgermester i Atlanta. Young ble forresten opplært på den tidligere nevnte Highlander Folk School. Bildet til høyre av homsekommunisten Rustin.

Kort tid etter at King kom tilbake fra en tur til Moskva i 1958 organiserte Rustin den første av Kings berømte marsjer til Washington. Kommunistpartiets offisielle organ, The Worker, erklærte åpent at dette var et kommunistisk prosjekt. Selv om han forlot jobben som Kings sekretær i 1961, ble Rustin kalt tilbake av King for å være hans nestkommanderende da den neste, og mye større, marsjen mot Washington fant sted den 28. august 1964.

Mannen som etterfulgte Bayard Rustin som sekretær og rådgiver for King i 1961 var Jack O'Dell. I følge offisielle arkiver var O’Dell medlem av National Committee of the Communist Party, USA. i 1962. Han ble registrert som medlem i 1956. O'Dell ble også gitt jobben som sjef for SCLCs aktiviteter i hele sørøst. Dette i henhold til St. Louis Globe-Democrat, 26. oktober 1962. På den tiden var der fremdeles noen patrioter igjen blant pressefolkene og ryktene om O'Dells medlemsskap i kommunistpartiet ble således kjent.

Hva gjorde King med dette? Kort tid etter de negative avisoppslagene gav King, under masse oppstyr, O’Dell sparken. Og så, uten noe oppstyr i det hele tatt, ansatte King han igjen, nå som sjef for New York kontoret til SCLC. Dette er bekreftet i the Richmond News-Leader 27. september 1963.

I 1963 ble en svart mann fra Monroe i Nord Carolina ved navn Robert Williams sendt på en tur til Peking i Kina. Nøyaktig 20 dager før Kings marsj mot Washington i 1964, greide Williams å overtale Mao Tse-Tung til å holde en forsvarstale for Kings bevegelse. På denne tiden bodde Williams for det meste på Cuba, og herfra lagde han jevnlige radioprogram som ble sendt i det sørlige USA. Tre ganger i uka. Dette ble gjort ved hjelp av kraftige mellombølgeantenner i Havana. Tittelen på disse programmene var "Radio Free Dixie". I disse sendingene oppfordret han svarte til å gå til angrep på hvite amerikanere.

I denne perioden skrev Williams også en bok med tittelen "Negroes With Guns" (Negre med våpen). Hvem tror dere skrev forordet i denne boken? Ingen ringere enn "Martin Luther King, Jr." Det er også interessant å legge merke til at redaktørene og utgiverne av denne boken alle, bortsett fra en, var medlemmer av den beryktede Fair Play for Cuba komiteen.

I henhold til mannen som skrev Kings biografi, og som for øvrig også var en sympatisør av King, David J. Garrow, beskrev King seg som en marxist. I hans bok fra 1981 "The FBI and Martin Luther King, Jr.", siterer Garrow fra et stabsmøte I SCLC hvor King sa følgende: ”…vi har startet på en ny æra og det er en æra av revolusjon. Hele strukturen i Amerikas liv må endres…. Vi har startet klassekampen.”

Den jødiske kommunisten Stanley Levison kan i beste fall kalles Kings mann bak scenen. Mannen som ordnet det meste. Levison hadde i mange år vært ansvarlig for å kanalisere hemmelige sovjetiske penger til det amerikanske kommunistpartiet og han ble Kings læremester og hjernen bak mange av Kings mer suksessfulle utspill. Det var Levison som redigerte Kings bok "Stride Toward Freedom". Det var Levison som ordnet med en forlegger til å utgi boken. Ja, han ordnet også med Kings inntekter og skattebetaling. Det var i virkeligheten Levison som kontrollerte alt veldedighetsarbeidet og agitasjonen i SCLC. Levison skrev mange av Kings taler. King beskrev Levison som en av hans nærmeste venner.

FBI: King Kjøpte Sex Med SCLC Penger

FBI hadde I mange år vært klar over kommunistaktivitetene til Stanley Levison. Det var Levisons nære kontakt med King som førte til at FBI ble interesserte i Kings aktiviteter. Bildet til venstre viser de kjente og dømte kommunistene Ann og Carl Braden til høyre for King.

Kanskje tror du på ryktene i media om at det var rasister innen FBI som var ute etter “å ta” King. Dersom du tror det skal du være klar over at mannen som var ansvarlig for etterforskningen av King var assisterende direktør William C. Sullivan. Sullivan beskrev seg selv som liberal og fortalte at han i begynnelsen var “....hundre prosent for King fordi jeg oppfattet han som en effektiv og sårt tiltrengt leder for de svarte i deres kamp for borgerrettigheter.” FBIs gransking av King bekreftet deres mistanke om at han drev med kommunistiske aktiviteter. Granskingen avslørte også at king var en notorisk løgner med lav eller ingen moral. Han ble også beskrevet som en sjarlatan.

I følge assisterende direktør Sullivan, som hadde tilgang til all informasjonen som ble samlet inn om King, (den samme informasjonen det amerikanske folket ikke får tilgang til), så gjemte King unna store pengesummer som var samlet inn til den amerikanske borgerrettsbevegelsen.

King brukte SCLCs penger til å betale for sprit, utallige prostituerte, både hvite og svarte. Disse ble sendt til hans hotellrom, ofte to om gangen. Disse fylleorgiene kunne vare i flere dager. Dette var helt normalt når King reiste landet rundt og holdt taler og organiserte marsjer. Bildet til høyre er av en sjekk skrevet ut til King av to kjente kommunister: James Dombrowski og Benjamin Smith på vegne av SCEF som var en kommuististfront for Castros Cuba.

I Memphis, Tennessee fines det et museum som heter "National Civil Rights Museum". Her har de laget til to soverom fra Lorraine Motel hvor King bodde natten før han ble skutt. Museet nekter å oppgi hvem som var sammen med King denne siste natten. Det ville nesten være blasfemi i følge utstillings designer ved museet Gerard Eisterhold.

Hva er grunnen til at de ikke vil oppgi dette? De vil ikke fortelle at "Dr. Martin Luther King, Jr." brukte sin siste natt her på jorden med å ha sex med to horer på motellet og at han fysisk misbrukte en tredje kvinne. Sullivan slo også fast at King hadde misbrukt tilliten til flere gifte kvinner. I følge Sullivan, som etter 30 år i FBI hadde sett det meste, var King en av bare sju mennesker han hadde truffet på som var så totalt blottet for moral og hemninger.

Angående volden som alltid fulgte med i Kings ”ikkevolds marsjer” sier Sullivan at hans gransking viste at vi her så en helt annen King enn det som kom fram i media. King tok mer enn gjerne imot folk fra ulike svarte grupper. Mange av disse gruppene var oppviglerske og voldelige og Kings kommentar til det var at disse var med for å lære “taktisk ikkevold”.

Sullivan beskriver også en hendelse der King møtte på en finanskonferanse med representanter fra kommunistpartiet. Han visste ikke at en av deltakerne var en infiltrator som jobbet for FBI. J. Edgar Hoover sørget personlig for at dokumenter som beviste at King var medlem av kommunistpartiet ble overlevert til presidenten og til kongressen. Omfattende FBI materiale om King ble også sendt til store aviser og nyhetsbyråer.

Men ble det amerikanske folk informert om hvordan King virkelig var? Nei, for i 1960-årene hadde vi kontrollerte media og politikere som nærmest var betalt for å være politisk korrekte(og det er bare blitt verre). Det multikulturelle USA skulle gjennomføres for enhver pris. King var deres mann og ingenting skulle kunne stoppe dette. Med svært få unntak har disse fakta blitt gjemt for det amerikanske folk. Pro-King-propagandaen kverner videre og det har vært seriøst diskutert om man skal inkludere noen av Kings skrifter som en ny bok i bibelen.

Mine damer og herrer! Hensikten med dette radioprogrammet er mye større enn å vise umoralen og nedrigheten til denne mannen King. Jeg vil at dere skal begynne å tenke selv. Jeg vil at dere skal vurdere dette: Hva er kreftene og motivasjonen bak det kontrollerte media til aktivt å promotere King på den måten de gjorde?

Hva sier det dere om våre politikere når de nesten uten unntak kappes om å lovprise King som en nasjonal helt? Hva sier det dere om vårt samfunn når enhver kritikk av en umoralsk kommunist som King blir blankt avvist? Hva sier det dere om det kontrollerende media når de så effektivt har undertrykt sannheten og holdt fram et bilde av King som bare kan kalles en kolossal løgn?

Vigrid's kommentar: Det er på høy tid at dere våkner opp. Og det er det ikke bare amerikanerne som må. Bildet til venstre viser en nordisk student med bildet av King som hun og alle andre skal lære å dyrke. Slik at de lettere kan bli offer for negrenes vold, voldtekter og etniske rensing. Hjernevasket til anti-hvitt selvhat over hele kloden. Resultatet ser vi overalt.

Kilder:

1. Hoffman, Michael A., Holiday for a Cheater, (Wiswell Ruffin House, Dresden, New York, 1992)

2. Steffgen, Kent H., Bondage of the Free, (Vanguard Books, Berkeley, California, 1966)

3. Garrow, David J., The FBI and Martin Luther King, Jr., (W. W. Norton & Co, New York City, 1981)

Mere informasjon om King's kommunistiske forbindelse og FBI's dokumenter om hans jødiske bakmann finnes i Kongressens arkiver.