.:Hovedsiden:.

Litauens frihetskamp etter 1945
Adolfas Ramanauskas - Helten som fortsatte krigen

Den andre verdenskrig var en krig for å etablere jødisk hegemoni over hele verden gjennom deres kontroll over de store vestlige "demokratier" og det kommunistiske Sovjetunionen. Mange har vanskelig for å forstå at det kommunistiske Sovjet og de kapitalistiske Vestmaktene samarbeidet intimt om både start, gjennomføring og avslutning av den 2. verdenskrig.

Bildet over er av Adolfas Ramanauskas - "Vanagas" - "Hauken" som ble arrestert i Kaunas 12 oktober 1956. Etter en sadistisk tortur av de kommunistiske okkupantene ble han dømt til døden og henrettet 29. november 1957.

USA's vedvarende okkupasjon av Tyskland og Sovjets overtagelse av Øst-Europa var avtalt mellom dem. Alt prat om de små lands selvstendighet og demokrati var kun det; altså prat. Fellesnevneren og fellesinteressen var det jødiske element. I Russland av idag eier jødiske etterkommere av de jødiske bolsjevikene rundt 80% av alle verdier.

Sofija Budenaite mottar i 1948 en dekorasjon av Vanagas under en seremoni ute i skogen for "Kazimieraitis"-brigaden.

Ikke alle fant seg i de vestlige statenes løftebrudd og fortsatte kampen for frihet og selvstendighet etter 1945. I Litauen holdt den siste organisrte motstandsgruppen på til 1956 mens den siste enkeltkjemperen først ble skutt av sovjetkommunistene i 1965. Partisankrigen under og etter verdenskrigen blir av mange sett på som en kamp mellom kommunistiske jøder i sovjetisk tjeneste og Litauiske patrioter.

Vanagasgruppen slapper av mellom slagene. Bildet er fra 1948.

Året etter at bildet over ble tatt ble Vanagas utnevnt til oberst i den liauiske frihetarmeen. Hva disse mennene og kvinnene viser oss i dag er at man aldri skal gi opp kampen for å sikre eget folks eksistens. Som den tyske krigshelten general Schörner sa det: "Det finnes ikke fortvilte situasjoner - kun fortvilte mennesker". Husk det uansett hvor ille det kommer til å bli. Uten frihetskjemperne i de baltiske skoger og deres eksempel ville de baltiske land kanskje aldri igjen blitt frie.