.:Hovedsiden:.

Kommunisme – Folkemord i praksis

Ordet kommunisme er i den praktiske verden ensbetydende med massedrap, politidiktatur og folkemord. Det er heller ingenting som tyder på at det noen gang og under noen omstendigheter kan være noe annet.

Til høyre er Karl Mordechai Levi Marx som regnes som kommunismens grunnlegger. Han var sønn av en jødisk rabbinerslekt og det forklarer for oss mye av årsaken til kommunismens vesen.

I midten er symbolet bestående av hammer og sigd på en blodrød bakgrunn. Hammeren skulle symbolisere kroppsarbeideren og sigden bonden. Slik ble det ikke i praksis. Symbolet står i dag for folkemord, tortur, drap, undertrykkelse og frihetsberøvelse.

Til venstre over ser vi kommunismens sanne praktiske ansikt når masken er fjernet. Kommunisme betyr død.

Bildet over er fra Estland i 1919 etter at den jødeledete røde armé hadde invadert landet og begynt nedslaktingen av estiske intellektuelle og tsar-russiske flyktninger. Den røde Armé var bygget opp og ledet av en av verdens verste massemordere, jøden Leon Trotsky, født Bronstein, som var norske sosialisters yndling og gjest hos Arbeiderpartiet i Norge noen år senere.

Hør hva den jødiske topp-kommusten Zinoviev sa: ”Uten nåde, uten å spare noen, skal vi drepe våre fiender i hundrevis, ja, tusenvis. La dem drukne i sitt eget blod. Ja, la det bli hele floder av borgerskapets blod – enda mere blod! Så mye som mulig!”. (Krasnaya Gazeta).

Bildet over er fra Kiev i 1919 og er av ofre for det jødestyrte hemmelige sovjetiske statspolitiet. Enhver som bare kunne mistenkes for anti-komministiske holdninger ble utryddet.

Hvor fikk drapsmennene inspirasjonen fra? Vi tipper at det gamle testamentet (den jødiske Torah) sto som modell.

Mordlyst og sadisme er et trekk som går igjen i kommunismens historie og den røde armé’s handlinger. Dette bildet er av en polsk offiser som er tatt til fange og blir utsatt for et nærmest rituelt drap ved å få kuttet strupen slik at han blør hvit, som det kalles.

Det grunnleggende elementet i de internajonale kommunistiske bandene var blod og terror. Den røde terror. Den kommunistiske terror. Og overalt var det jøder som med få unntak sto i spissen.

I Ungarn var det jøden Bela Kuhn, født Moritz Cohen, som ledet an. Se bildet over til høyre. Til venstre på bildet er en mann som har fått flådd ryggen sin.

Husk at kommunismen baserte seg på terror, tortur, frykt, mord og drap. Slik var det overalt.

For å få fortgang i folkemordet satte de kommunistiske makthaverne igang omfattende hungersnød ved å inndra, et pent ord når Staten stjeler, avlinger og husdyr spesielt fra nedre Volga og Ukraina i 1921 til 1923.

Perioden kalles den første store sultedød. Rent og skjært folkemord utført av det jødestyrte hemmelige statspolitiet og den jødestyrte røde armé.

Slik ser kommunismens sanne ansikt ut. I kommunismens spor følger alltid død og fordervelse og aldri har det vært annerledes. Bildene over er begge fra nedre Volga under folkemordet på landsbefolkningen ved hjelp av hungersnød i 1921 til 1923.

Millioner hvite, kristne døde. Og det etter ordre ut fra en strategi som gikk ut på å myrde hele folkegrupper som kunne stå i veien for den jødedominerte bolsjevismen og kommunismen sitt mål om totalt herredømme.

Overskriften lyder: ”6 millioner omkommer i sovjetisk hungersnød”. Avisartikkelen over er fra den andre store hungersnøden under kommunismen i øst-Europa. Denne gangen var det hovedsakelig de frie ukrainske bøndene som skulle myrdes.

Avlinger og husdyr ble stjålet av den jødedominerte kommunistiske Statsmakten for å kue alle som kunne sette seg opp mot kommunistene. Mange ble også sendt til de jødestyrte sovjetiske dødsleirene, men de fleste ble overlatt til å sulte i hjel i landsbyene og på gårdene sine.

Enorme gravplasser som ikke hadde plass nok til de millioner som måtte dø fordi det er kommunismens iboende dødelige sykdom at alle som ikke underkaster seg frivillig skal myrdes gjennom terror, blod, tvangsarbeide og sult. Slik er kommunismens natur.

Overskriften lyder: ”Bevisst utsulting av bønder”. Lenger nede en mindre overskrift: ”Landsbyer avfolket ved hjelp av sult i Ukraina som ledd i Sovjet’s straff av sine motstandere”.

Alle i hele Vesten visste om hungersnøden, men kun en mann viet år av livet sitt for å hjelpe Ukrainerne. Denne mannen fremstår i ettertid som en nærmest hellig mann i Ukraina og mange har bilder av ham hengende på veggen og tenner lys til hans ære.

Hans navn er Vidkun Quisling. Et navn som vil lyse som en stjerne for fremtidige generasjoner av Europeere som den store hjelper og europeiske patriot. I dag fremstår han som Norge’s siste statsjef som hadde det norske folks fremtid som sitt fremste mål.

Derfor er han hatet av den internasjonale jødedommen, kommunister og anti-hvite rasister og selvhatende folk av nordisk ætt.

Den kommunistiske monsterstaten Sovjetunionen okkuperer de baltiske statene i 1940 og setter straks i gang med yndlingsbeskjeftigelsen sin: Terror og drap. Bare i Litauen ble i løpet av det første året over 100.000 slept av gårde til det jødestyrte systemet av kommunistiske dødsleire. Knapt noen vendte noensinne tilbake til Litauen.

Nærmere 50.000 til ble myrdet av det kommunistiske hemmelige statspolitiet. Over er en av mange massegraver med ofre for den kommunistiske terroren i Litauen.

I alle de baltiske statene gikk de kommuistiske morderne fram på samme måten. Drap og terror var dagens orden. Da tyskerne i 1941 befridde landene myrdet statspolitiet fangene de hadde. Disse fangene ble ansett som mulige fiender av kommunismen fordi de var utdannete og kunne tenke selv. Det er under kommunismen en dødelig synd. Bildet over er fra statspolitiets fengsel i Riga.

Det hemmelige Statspolitiet (NKVD) i den kommunistiske folkemorderstaten Sovjetunionen var dominert av jøder. Bildet over er fra fengselet i Vinnitsa hvor NKVD samlet folk de trodde var opposisjonelle eller bare sto i veien for jødisk maktutøvelse. Fengselet var dimensjonert for 2.000 fanger mens det til tider var hele 18.000 fanger stuet inn der.

Statspolitimennene førte fangene ut i små flokker hvor de ble myrdet med nakkeskudd.

Dette er kommunisme i praksis og ikke den løgnpropagandaen du hjernevaskes med i norske skoler eller kosher norsk massemedia.

På bildet over er den georgiske sjefen ov det hemmelige Statspolitiet Lavrentij Beria som i likhet med de fleste ansvarlige bak kommunismens folkemord hadde en solid porsjon jødisk blod i årene.

I Norge har vi også kommunistiske grupper og såkalte skjulte kommunistiske frontorganisasjoner. Dagens Næringsliv har fortalt historien om Tjen Folket og forbindelsen til SOS Rasisme.

Vi i Vigrid forteller deg hva vi har i vente hvis disse gruppene noen gang igjen skulle komme til makten.

Mot dem sto for 2 generasjoner siden Tyskland og deres allierte. I dag er det Vigrid som forsvarer oss mot kommunistene og deres bakmenn’s ambisjoner om makt og påfølgende folkemord.

Vigrid eller utslettelse – valget er ditt!