.:Hovedsiden:.

Jødenes terror i Ungarn

I etterkant av den første verdenskrig gikk den internasjonale jødedommen inn for å underlegge seg Europa med væpnet makt. I Russland og etterhvert de andre landene i det som ble hetende Sovjetunionen lyktes de amerikanske jødene og deres amerikanske jødiske bankierer og ta makten. Resultatet var et folkemord på de østeuropeiske folk som de kanskje aldri vil komme seg helt fra.

Bildet over er av to av de kommunistiske terroristene, paret Joseph og Helene Peczkai. Under ser du hva disse lavtstående kommunistkrapylene hatet:

Til venstre over Dronning Zita og til høyre kronprins Otto.

Til venstre over Kong Karl mens grev Stephen Tisza er til høyre.

Over har vi Admiral Nikolas Horthy som sammen med rumenske tropper fordrev de jødiske kommunistene i 1919. Han ledet Ungarn frem til de sovjetiske kommunistene erobret Budapest i 1944. Horthy og alle de andre europeiske lederne som knuste den jødestyrte kommunistiske terroren etter den 1. verdenskrig var for feige til å ta et endelig oppgjør med de parasittiske jødiske kreftene som bare ventet på en ny anledning til å utøve terroren sin. Det fikk europeerne siden betale dyrt for i terroren som fulgte i den 2. verdenskrigs kjølvann. Og fortsetter idag hvor jødene i Europa spiller en nøkkelrolle i å åpne grensene våre for rasefremmed invasjon med utryddelse av oss til følge.

Det gjelder for Norge også.

Jøden som var frontmann for den kommunistiske terroren i Ungarn har vi på bildet over. Hans navn er Bela Kuhn og han ble viden kjent for sin talmudske ondskap og tortur av ungarere. Til høyre over har vi William Böhm; også han med utallige liv på samvittigheten. Ordet "samvittighet" er forøvrig feilbrukt på slikt avskum som disse morderne. Et par av Kuhns spesialiteter var å kjøre en linjal ned i halsen på fanger eller å flå dem. Under har vi bilde av en fange som er torturert og flådd av de kommunistiske jødene.

Man har lyst til å kalle dem som driver slik atferd for "syke dyr", men det faktiske forholdet er at dyr ikke gjør slik. Kommunister derimot ser ut til å elske det siden overalt hvor de tar makten er dette resultatet. Kommunistgjengene som terroriserte Ungarn ble forøvrig kalt "Lenin Boys". Så vet vi hva vi kan vente av bevegelser og grupper som hyller Lenin.

Til venstre på bilde til venstre har vi jøden Goldstein som var sjef for det hemmelige politiet. På bildet til høyre er jøden Schwartz. Svært forståelig at jødene er hatet overalt i Europa hvor folk kan sin historie.

For å utøve den røde kommunist-terroren holdt kommunistene folkemøter i Budapest. Som dere kan se på plakaten er det jøder som styrer det hele og jøder som stort sett melder seg til tjeneste for å utøve terror og mord på ikke-jøder som motsetter seg det jødestyrte redselsveldet. Overalt viser det seg at jødene er de som styrer kommunismen og under dekke av den får med seg kriminelle elementer slik at man med stor rett kan si at jøder og kriminelle utgjør kjernen i kommunistbevegelsene. Liten grunn til å tro at det har forandret seg stort med tiden. Vi ser ogå at selvhatende personer slutter seg til for å ta igjen på dem som høyst sannsynlig har misbrukt dem som barn.

Vi avslutter med et fotogalleri av de typene som deltok i den jødiske terroren i Ungarn etter den 1. verdenskrig. Som sagt var både Hitler, Horthy og de andre europeiske lederne altfor snille og overbærende med det jødiske kommunistelementet da de fikk stoppet terroren. Det fikk de angre bittert på. Vi også.

Jødestyrt kommunisme har vært en ulykke for Europa!