.:Hovedsiden:.

Kommunisme - Jødestyrt Folkemord - Kommentarer:


Alle ekte frihetskjempere er i dag Nazier

Jeg minner om den ledende Nazi-siden i Norge i dag: Gasskammeret

Gasse-Geir gasser med Sannhetens Zyklon-B og fremstår i dag som landets ledende Nazi. Ordet Nazi brukes av massemedia og kulturmarxister som en samlebetegnelse for frihetskjemperne mot det anglozionistiske Imperiets totale undertrykkelse av alle frie folk. Gjør det til en daglig foreteelse å sjekke ut hva som står på Gasse-Geir sin Gassemeny. Bildet over er for eksempel hentet derfra.


Stalin til venstre og Sovjetunionens mektigste mann, jøden Lazar Kaganovich, til høyre

Bildet over i stort format

Det artige med bildet over er at det viser sjefsjøden Kaganovich sammen med sin lakei og frontfigur Stalin i feststemning med jødiske kalotter på hodet. Det artige er at i vestlig kosher media og propagandabøker som kalles historie påstås at jøder ble forfulgt i Sovjetunionen. Det motsatte var tilfellet og antisemittisme var forbudt med dødsstraff. Kristne ble massemyrdet og kirker ødelagt eller brukt til lagerbygg mens jødene fikk bygge det de ville av synagoger.


Vinnitsa-plakat

Plakaten er fra Ukraina og viser hvordan jødiske NKVD-kommisærer sto bak massakren i Vinnitsa


Anti-jødisk plakat i Polen

Tekst sånn cirka: "Utrydd den jødekommunistiske morderpesten". Hitler reddet Europa!


Anti-jødisk plakat i Russland i 1941

Den europeiske frigjøringshæren mot jødekommunismen i Sovjetunionen frigjør store områder fra den kommunistiske terroren i 1941. Teksten på plakaten: "Få de jøde-kommunistiske krigshisserne ut av Europa!".


Plakat for en utstilling om Kommunisme (Bolsjevisme) i Berlin i 1937

Tittelen på plakaten er "Bolschewismus Ohne Maske" - "Kommunisme Uten Maske" og viser kommunismens sanne ansikt. Adolf Hitler, Tyskland og deres allierte reddet Europa fra å lide samme skjebne som de flere titalls millioner som ble myrdet av kommunistene i Russland, Ukraina og de baltiske land. For det er vi evig takknemlig overfor Hitler og det tyske folk. At Europa ble dolket i ryggen og myrdet av England og USA som sto under jødisk kontroll tilgir vi dem ikke før de har kastet åket av seg og sluttet seg til det frie Europa.


Plakat fra Litauen: Kommunismens terror jødenes verk

Plakaten stammer fra Litauen etter at tyskerne befridde landet fra den kommunistiske terroren. Jeg kan ikke litauisk så jeg får ikke oversatt teksten på plakaten til norsk, men den setter likhet mellom kommunistisk terror og jødene. Bildet sier mye i seg selv.

Her er forresten teksten på toppen: "Jødene er dine evige fiender!" og på bunnen: "Stalin og jødene er en kriminell gjeng!".


Jødene myrdet Tsarfamilien

Den jødiske nedslaktingen av den germansk-slaviske overklasse i Russland sammen med millioner av andre mulige fiender av det jødiske Herrefolket under navn av kommunisme er en forbrytelse med så store følger for vår rase at den kun kan sammenlignes med den jødestyrte nedslaktingen av det tyske folk i 30-årskrigen mot Tyskland mellom 1914-1947. Da jødene myrdet tsarfamilien fjernet de det som kunne vært det samlende punktet i en folkereisning mot det jødiske morderveldet.

Folkemorderne må stilles til ansvar!


Jødene drepte den russiske tsar og hans familie
Daria.no med leksehjelp fra Vigrid
Russlands gjenvåkning

Den internasjonale jødedommen fører en intens propagandakrig på alle fronter. HoloCa$h-løgnene er en slik front, nedrakking og løgnspreding i alle former om Hitler og andre fiender er en annen front. En tredje er avledningsmanøvre for å tilsløre egne folkemord, grusomheter og drap.

Sannheten om nedslaktingen av tsarfamilien i Russland er klar og et rent og udelt jødisk ansvar. Det var den jødiske president i Sovjet, Jakob Salomon, som ga drapsordren. Han russifiserte navnet sitt til Yakov Sverdlov så det jødiske opphavet ikke skulle synes så lett. Jødene er flinke til slikt. Også i Norge. Drapene skjedde i byen Ekaterinburg som etterpå skiftet navn til Sverdlovsk til ære for den sadistiske jødiske drapsmannen.

Tsaren og den ortodokse kirke var de to holdepunktene det russiske samfunnet hvilte på før jødene tok makten i 1917 og myrdet tsar Nicolai II(bildet), utslettet millioner russere og forbød den ortodokse kirke. De døde kan ikke gjenoppvekkes, men kirken er igang igjen og tsaren er gjenreist moralsk. At jødene myrdet han er kjent og det betyr at jødene bør rømme landet før folket tar en rettferdig hevn.

Still jødene til evig ansvar!


Dagbladet dekker Tsar-mordernes jødiske identitet

Kosher media har som oppgave å dekke over jødenes morderiske rolle i historien. For korthets skyld: Bolsjevismen/kommunismen var en jødestyrt bevegelse finansiert av internasjonale jødiske bank- og finanshus.

"Revolusjonen" i 1917 var et jødisk statskupp i Russland med en kjerne på noen hundre revolusjonære fraktet inn fra de jødiske bydelene i Jew York. Mannen som signerte dødsordren over Tsarfamilien var Jakob Sverdlov, født Salomon(bildet til høyre). Huset de ble slaktet i tilhørte jøden Ipatiev.

Mannen som var ansvarlig for drapene var jøden Jakob Jurovsky. Med andre ord en ren jødisk affære. Om dette tier Dagbladet fordi det er jobben deres som propagandaorgan for den internasjonale jødedommen.

Bildet viser de jødiske morderne som slakter ned den forsvarsløse russiske Tsar-familien i Ekaterinburg den 16. juli 1918.

Finansiert av internasjonale jødiske kretser med hovedsete i Jew York reiste 300 jøder sammen med den jødiske sjefs-slakteren Trotsky til Russland i 1917 for å sette igang det jødiske statskuppet i landet. Kamuflasjen som jødekontrollert media fremdeles kaller det er "den russiske revolusjon", men det er kun for å tåkelegge.

Jødene finansierte, jødene organiserte og jødene slaktet ned hver eneste hvit, kristen russer som sto i veien for dem eller som kunne tenkes å komme i veien for maktplanene deres. Tsaren av Russland og hans slekt måtte drepes og den ortodokse kirken forbys for å kue folket. Begge deler ble gjort med sedvanlig jødisk sadisme og grusomhet.

Jødene sto bak kommunistenes masseslaktinger!


Tvilsomt om Tsar Nikolai II

Den internasjonale jødedommen fører en intens propagandakrig på alle fronter.

HoloCa$h-løgnene er en slik front, nedrakking og løgnspreding i alle former om Hitler og andre fiender er en annen front. En tredje er avledningsmanøvre for å tilsløre egne folkemord, grusomheter og drap.

Sannheten om nedslaktingen av tsarfamilien i Russland er klar og et rent og udelt jødisk ansvar. Det var den jødiske president i Sovjet, Jakob Salomon, som ga drapsordren. Han russifiserte navnet sitt til Yakov Sverdlov så det jødiske opphavet ikke skulle synes så lett. Jødene er flinke til slikt. Også i Norge. Drapene skjedde i byen Ekaterinburg som etterpå skiftet navn til Sverdlovsk til ære for den sadistiske jødiske drapsmannen.

Still jødene til evig ansvar!


Malerier laget av "Sibirs barn"

Det jødiske bolsjevikhelvetet som rammet Øst-Europa under navnet kommunisme myrdet rundt 40 millioner i dødsleirene sine. Noen barn rakk å male før de døde av sult og kulde.

Kommunisme - en jødisk strategi for Folkemord

Dette er en glimrende side som tar deg med på vandring i den jødestyrte kommunismens folkemord i Øst-Europa.


Jødiske folkemordere tilsløres

Jødenes totale krig om verdensherredømme inneholder alle de midler man i det hele tatt kan tenke seg. Propaganda på alle mulige plan er bare en av frontene, men omfttende og viktig. Jødinnen Applebaum roses i jødedyrkende media og intet et ord om jødenes rolle i folkemordet på russerne og de andre folkeslagene jødene sto for nedslaktingen av i Sovjetunionen. Merk deg at media kjenner jødenes sentrale rolle, men de dekker over den som de feige jødesleikerne de er.

Gulag var jødestyrte dødleire

Dagbladet som talerør for jødiske propagandister

Anne Applebaum er en kjent jødisk propagandist som jødisk media over hele kloden refererer til. Etter at Solsjenitsyn gjorde verden oppmerksom på jødenes dødsleire i Sovjetunionen og ga oss navn og dokumentasjon på at det var jøder som bygget dødleirene og profitert på dem skrev Applebaum et verk om Gulag-systemet. Jødene som styrer mediasirkuset belønnet henne med den jødiske Pulitzerprisen oppkalt etter den ungarske jøden Joseph Pulitzer. Zionistmedia kaller nå Applebaums verk om jødenes dødsleire for "standardverk" for å trekke et glemselens slør over Solsjenitsyns avsløringer av at folkemorderne som startet og drev leirene var jøder. Under er link til vår artikkel om Gulag hvor jødemorderne nevnes med navn og bilde.

Gulag var jødestyrte dødleire

Solsjenitsin avslørte jødene som folkemordere i Sovjetunionen

ZOGmedia har som oppgave å tjene det globale Herrefolket og eiernes interesser. Intet annet. Det gjør de i dette tilfellet ved å ta fokus vekk fra hva som gjorde at jødene som styrte Sovjetunionen hatet han: Solsjenitsyn avslørte jødene som tjente seg søkkrike på de jødekommunistiske dødsleiren. Leirer som gjør de tyske under verdenskrigen til rene ferieleirer. Bildet viser jøden som startet og drev Gulagsystemet, Naftalij Aronovitsj Frenkel. En typisk hatefull, morderisk og grådig internasjonal jøde.

Vi gir deg navn og bilder av morderjødene slik at du kan sjekke for deg selv i denne linken.


Dødsleiren Vorkuta - ny pengemaskin?

HoloCa$h er som alle vet en pengemaskin av første klasse og ruller inn milliarder hvert år. Utallige milliarder når vi tar med Hollywood-jødenes "dokumentar"filmer og de såkalte reparasjoner til banditt-staten Israel med på kjøpet.

Foruten alle andre formål gassingsløgnen tjener dem som har nytte av å bruke den. Nå er det den russiske ordføreren i byen Vorkuta ved en av de mest beryktede jødestyrte dødsleirene i nord-Russland som tar opp ideen og vil gjenoppbygge leiren og bruke den som turistmagnet for å tjene hauger av rubler. Hehe. Ideen er knallgod, den, men vil ikke bli satt ut i livet.

Den rammer jo jødene midt i fleisen for det var jo de som sto bak massemordene og dødsleirene hvor millioner kristne, hvite russere omkom. Sorry, herr ordfører, tror du må lære deg litt om maktforhold før du lanserer neste gode idé.

Still bolsjevikjødene til ansvar for Holocaustet på det russiske folk!


Patrioten Solsjenitsyn angripes av jødene - igjen

Vi i Vigrid oppfatter Aftenposten, på linje med andre kosher mediebedrifter i Norge, som et propagandaorgan i det jødiske Herrefolkets tjeneste. Deres misjon er på den ene siden å angripe enhver motstander av de jødiske maktambisjoner mens de på den andre siden støtter opp under det jødiske Herrefolkets bestrebelser på å vinne den totale verdensmakt. Denne artikkelen gjør begge deler.

Aftenposten viser til Anatolij Tsjubais som russisk liberaler mens han er en jødisk oligark som kjemper kun for de jødiske oligarkenes interesser. Aftenposten beskriver Gulag-systemet som sovjetiske fangeleirer. Sannheten om Gulag-systemet er at det var oppfunnet av jøder og drevet av jøder til jødenes berikelse og russernes massedød. Millioner av russere ble myrdet i leirsystemet. Eller arbeidet og sultet ihjel.

I forhold til det jødiske dødsleirsystemet i kommuniststaten deres fremstår det tyske leirsystemet som humane arbeids- og oppholdsleire betryggende inspisert av det internasjonale Røde Kors. Bildet til høyre er av den jødiske oppfinneren av systemet, Frenkel, mens bildet til venstre er bokomslaget til Solsjenitsyns bok om de jødiske dødsleirene. Solsjenitsyn ble utvist av den jødiske herskerklikken fordi han angrep jødenes rolle i Holocaustet på det russiske folket.

Det er direkte flaut å se hvor jødedyrkende kosher norsk media er i all sin propagandavirksomhet. Alexander Solsjenitsyn gikk åpent og uredd ut mot jødenes rolle i Holocaustet på kristne hvite russere under den jødedominerte kommunismen i Russland. Siden han var internasjonalt kjent ble han sendt i eksil og ikke myrdet slik kommunistene hadde for vane.

Som et ledd i kampen mellom den vestlige jødedominerte kapitalismen og den sovjetiske jødedominerte kommunismen fikk Solsjenitsyn Nobels Litteraturpris for sine bøker. I Gulag-arkipelet tar han et flengende oppgjør med de jødiske massemorderne som sto bak og styrte systemet av dødsleirer.

Etter at jødene kuppet Russisk økonomi da kommunismen ikke lenger var nyttig for dem ble Solsjenitsyn en torn i siden på de jødisk/russiske oligarkene. For det hater de han og kosher media angriper og mistenkeliggjør han for dem. Aftenposten "glemmer" å nevne at de fleste navnene de henviser til i artikkelen er enten jøder eller samarbeider tett med den jødiske finanseliten.

Solsjenitsyn er en russisk patriot!


Tvangsarbeidsleire i Sovjetunionen

De virkelige dødsleirene i mellomkrigsperioden fra 1917 til slutten av 1950-tallet var det jødestyrte leirsystemet i kommuniststatene. Der fikk aldri Internasjonale Røde Kors sette en fot slik de fikk i de åpne tyske arbeids-og interneringsleirene.

Folk som hadde erfaring med begge leirsystemene priste det tyske opp i skyene og sa rett ut at det var humane ferieleire i forhold til det jødestyrte slavesystemet lenger øst. Ja, for slaveri var det rette ordet på det. Med jødiske slaveeiere og slavedrivere og hvite, kristne slaver.

Etterkommerne av de som mistet liv og helse i disse leirene burde søke kollektiv erstatning av den internasjonale jødedommen som såkalt "gruppesøksmål". Lære av jødene, rett og slett.

Saksøk jødedommen for slaveri!


Gulag rapport

Den tyrkiske jøden Frenkel gikk sammen med blandt annet sjefen for det hemmelige politiet i det jødestyrte kommunisthelvetet Sovjetunionen og bygde opp systemet av dødsleirer.

Forfatteren Solsjenitsyn ga det navnet Gulag-arkipelet og fikk Nobelprisen for bokverket. Siden har jødemedia skjøvet Solsjenitsyn ut i mørket og beskyldt han for jødehets.

Jødene vet å beskytte seg og å holde fokus på tyskerne med sine HoloCa$h-løgner mens deres egne virkelige folkemord på hvite skjules godt. Med selvhatende anti-hvite rasister som gode hjelpere. Her er noen få bilder fra dødsleirene.

Gulag-arkipelet - jødestyrte dødsleire!


Bak piggtråd i øst

Cand Philol Ane Dalen Ringheim har gitt oss noe så sjelden som en rimelig nøktern beskrivelse av nordmenns skjebne bak piggtråden i den jødedominerte kommuniststaten Sovjet-unionen.

Hun vokter seg vel for å trekke den jødiske rollen i nettverket av slaveleirer inn i bildet og det forstår vi godt.

Øverst til venstre er et bilde av slavearbeidere som bygger Hvitehavskanalen mens øverst til høyre er en av de jødiske sadistene bak dødsleirsystemet i Sovjetunionen kjent som Gulag-arkipelet. Rapporten er vel verdt å lese og trekke sammenligning til tilstanden i tyske interneringsleirer mot slutten av krigen.

Det kjører ikke busser i skytteltrafikk mellom norske ungdomsskoler og de jødestyrte dødsleirene i det jødestyrte kommunisthelvetet Sovjetunionen var.

Det er en god grunn for det: Jødene styrer vår del av verden og er selvsagt ikke interessert i noe fokus på dødsleirene de brukte til å slakte ned den russiske befolkningen i millionvis. Til venstre er et bilde av en slik leir idag mens bildet til høyre er en av de sadistiske og profitthungrige jødene som startet hele systemet av dødsleirer, Berman.

I dag er det jødiske oligarker som Mikhail Fridman godt flankert av internasjonale jødiske kapitalister som Georg Soros som har makten i Russland og Ukraina. Og Soros igjen dyrkes av den norske regjering ved Erik Solheim slik Arbeiderpartiet i 1920-årene dyrket den jødiske masseslakteren Leon Trotsky.

Aldri glemme - Aldri tilgi!


Jødiske kommunister bak Katyn-massakrenKatyn-massakren; snutt fra VigridTV

Som alle de andre massegravene som hittil er funnet etter den andre verdenskrig er det Tysklands fiender som er ansvarlige for ugjerningene. Katyn er intet unntak.


Katyn-massakren: Jødekommunistene slaktet 20.000 polske intellektuelle

Video om Katyn-massakren I
Video om Katyn-massakren I
Fotos fra massegravene
Drapsordren; Jødene Kaganovich, Stalin og Berija var sentrale

Da Sovjetunionen invaderte Polen i september 1939 knuste de restene av den polske hær og tok tusener av polske offiserer som krigsfanger. I tillegg arresterte de tusenvis av prester, lærere og andre intellektuelle polakker som kunne betydd et problem for de jødiske makthaverne i Sovjet når Polen skulle gjøres kommunistisk som en jødestyrt slavestat. Et par år etter myrdet kommunistene polakkene i et antall av ca. 20.000. Litt i overkant av 4.000 av disse ble senere funnet av tyske styrker som hadde frigjort Katyn-området fra jødene. Likene ble gravet opp og internasjonale eksperter og vitner dokumenterte kommunistenes massemord på polakkene. De andre polakkene ble siden funnet andre steder, men hele nedslaktingen har fått navn etter det første funnstedet og er kjent som Katyn-massakren.

Kommunisme er en jødisk strategi for folkemord!


NKVD-jødene massakrerte polakker og ukrainere
Katyn - Web-museum
Norsk artikkel om Katyn

Den øverste videoen på 5 minutter viser bilder fra Katyn og Vinnitsa-massakrene utført av det jødestyrte NKVD mot polakker og ukrainere. Det jødiske hemmelige politiet i kommunisthelvetet Sovjetunionen myrdet nærmere 20.000 polske offiserer og intellektuelle og la skylden på tyskerne. Også under Nürnbergprossessen.

Først da kommunistregimet ble oppløst i 1990 og kommunistenes arkiver ble åpnet ble det jødiske hemmelige politiets rolle som mordere offentlig anerkjent. Tyskland offentliggjorde sannheten allerede i 1943 da massegravene ble funnet. De sammenkalte en internasjonal kommisjon som gransket og dokumenterte de jødisk/bolsjevikske grusomhetene.

Men kosher media er ikke glade i noe som skyver grusomheter over på jødesiden så Katyn-massakren snakker man ikke om. Det er uhøflig i de hjernevaskete PK-sirklene. Bildet til venstre er av den jødiske hemmelige politisjefen Beria som ga ordre til drapene.

Tyskland var krigens hvite ridder!


Massegrav med 2-300.000 lik myrdet av kommunistene på 1930-tallet

Fram til 1989 hevdet kommunistene at massegravene var jøder og andre drept av tyskerne under den 2. verdenskrig. Lokalbefolkningen som kjente tiet klokelig til kommunismen var knust. Da kom sannheten fram. Det jødedominerte hemmelige politiet, NKVD, sto bak massedrapene og tyskerne hadde ingenting i det hele tatt med det å gjøre.

Nok en HoloCa$h-løgn har falt og det grundig. Nå har en ukrainsk kommisjon avlagt sluttrapport om temaet og slått kommunistenes skyld endelig fast. Det artige er jo at dette skjer med hver eneste massegrav med påståtte naziofre. Hver gang man sjekker grundig kommer sannheten fram. Slik er HoloCa$h bygget og gjennom vitenskapelige undersøkelser blir den revet ned igjen.

Bildet til høyre er til minne om ofrene i Katyn mens bildet til venstre viser likene i Katyn-skogen. Det jødestyrte NKVD sto bak denne massakren av polske intellektuelle og ga også her tyskerne skylden. Den er siden plassert riktig; på jødesiden.

Nok en HoloCa$h-løgn avslørt!


Holodomor - jødestyrt Holocaust i Ukraina

Bildeteksten på norsk(fritt oversatt): Overskrift: "Ukraina er det mest fruktbare landet i verden og kalles Europas brødkurv. Da ukrainerne prøvde å hevde sin selvstendighet fra bolsjevikene i Sovjetunionen svarte bolsjevikene under Stalin's ledelse med utryddelse ved hjelp av en hungerblokade. I 1932-33 ble Ukraina utsatt for en brutal, kunstig sultkatastrofe hvor 10 millioner ukrainere mistet livet sammen med husdyrene sine. Selv da det ble internasjonalt kjent gjorde hverken USA eller resten av verden noe for å stoppe folkemordet. Denne uhørte forbrytelsen mot menneskeheten er det folkemordet som vi idag kaller Holodomor".

Stalin var kun en nikkedukke og frontfigur for den jødiske makteliten i Kreml som ble ledet av Lazar Kaganovich også kalt "Den Jødiske Tsar". Da jødene ikke lenger trengte Stalin drepte de han.


Bolsjevikjøder bak det Ukrainske Holocaust - Holodomor

Ukraina anerkjenner Holodomor som planlagt folkemord

Jødene er ikke glade for konkurranse. Holocaustbegrepet vil de gjerne ha for seg selv og at det settes fokus på folkemord planlagt og begått av for det meste jøder liker de dårlig.


Jøden Kaganovich sto bak Holodomor

Med en gang jødene tilrev seg makten i Russland i 1917 startet terrorveldet deres mot alle ikke-jøder som jødene følte sto i veien for deres maktambisjoner eller som en dag kanskje kunne true deres allmakt. I Ukraina gjennomførte de et av verdens største folkemord som heter Holodomor. Strategen bak det var jøden Kaganovich som styrte Stalin slik jødene styrer Obama i dag. Denne videosnutten minner oss på det. Aldri Glemme - Aldri Tilgi.

Jødene bak Holodomor

Den kommunistiske folkemorderstaten som gikk under navnet Sovjetunionen var styrt av jøder og deres lakeier og nyttige idioter. Navnet Holodomor er navnet på Holocaustet mot den ukrainske befolkningen hvor mellom 7 og 10 millioner ble myrdet. Jødene er nå livredde for at deres rolle skal opp i dagen.


10 millioner myrdet i Ukraina

Jøder og kommunisme er uløselig knyttet sammen fra starten av. Denne strategien for å ødelegge Goyims samfunn fikk utfolde sin ondskap i Sovjetunionen.

Jødisk hat mot Goyim i Ukraina

De kommunistiske massemorderne blir beskrevet som kyniske og uten medfølelse for det folket de utryddet. Ikke noe rart da rundt 80% av NKVD-offiserene var av jødisk ætt.

Kommunistene sultet 7-10 millioner ukrainere ihjel

Kommunistene påstår alltid at de vil tjene det arbeidende folk som bønder og arbeidere. Ren løgn. De vil myrde alle som ikke frivillig underkaster seg det jødiske slaveveldet.


Jødisk kommunisme med folkemord i Ukraina

En kort video som viser det jødestyrte kommunistregimets ondskap og menneskeforakt da de utførte folkemordet som drepte nærmere 10 millioner i Ukraina.


Propaganda om "jødehat"
Jødene bak Holocaustet i Ukraina

Det jødiske propagandamaskineriet går for fullt og det skjønner vi godt. HoloCa$h-løgnene har avslørt verdens største pengeutpressing og svindel drevet av jødene i 60 år.

Svindelen har innbrakt enorme summer og gitt jødene ryggdekning for folkemord på palestinerne. HoloCa$h er nå den nye verdensreligionen som du må tro på. Hvis du fornekter HoloCa$h blir du forfulgt, fengslet og drept. Ikke noe rart at jødene skaper en motreaksjon mot seg. Og slik har det alltid vært.

Jødene gjorde statskupp i Russland og myrdet tsaren og atskillige millioner hvite kristne som de hatet fra dypet av sitt Talmudske hjerte. Bildet er av jøden Lazar Kaganovich som var ansvarlig for folkemordet i Ukraina 1932-33.

Den jødiske verdensmakt må brytes!


Jødekommunistenes ofre minnes i Ukraina
Ofrene for den jødiske terroren i Sovjet begraves med honnør

Sovjetunionen var en jødestyrt kommunistisk slaveleir hvor undertrykkelse, terror og mord hørte med til dagens orden.

Sentralt i morderbanden sto jødene Kaganovitsj som den som styrte Stalin og jøden Berija som ledet det hemmelige politiet som var motstykket til vårt PeST. Etter at kommunismen falt avdekkes noen av de tusener massegravene for jødenes ofre som begraves på nytt.

Jødene hater denne prossessen som også innebærer en honnør til de tusener som kjempet på tysk side mot det jødiske terror-regimets Holocaust på den hvite kristne befolkningen i de undertrykte landene.

Jødenes makt i hvite land må knuses!


Massegrav med 2-300.000 lik myrdet av kommunistene på 1930-tallet

Fram til 1989 hevdet kommunistene at massegravene var jøder og andre drept av tyskerne under den 2. verdenskrig. Lokalbefolkningen som kjente tiet klokelig til kommunismen var knust. Da kom sannheten fram. Det jødedominerte hemmelige politiet, NKVD, sto bak massedrapene og tyskerne hadde ingenting i det hele tatt med det å gjøre.

Nok en HoloCa$h-løgn har falt og det grundig. Nå har en ukrainsk kommisjon avlagt sluttrapport om temaet og slått kommunistenes skyld endelig fast. Det artige er jo at dette skjer med hver eneste massegrav med påståtte naziofre. Hver gang man sjekker grundig kommer sannheten fram. Slik er HoloCa$h bygget og gjennom vitenskapelige undersøkelser blir den revet ned igjen.

Bildet til høyre er til minne om ofrene i Katyn mens bildet til venstre viser likene i Katyn-skogen. Det jødestyrte NKVD sto bak denne massakren av polske intellektuelle og ga også her tyskerne skylden. Den er siden plassert riktig; på jødesiden.

Nok en HoloCa$h-løgn avslørt!


The White Holocaust - Det Hvite Holocaust
Holodomor

Det første jødene gjorde da de kom til makten i Russland i 1918 var å lage en lov som ga automatisk dødsstraff til dem som torde å kritisere jødene.

I dag går de vestlige land i det samme fotsporet og gjør det straffbart å si sannheten om jødene og deres bestialske virksomhet. Folkemordet på Ukrainerne i spesielt 1932-33 var en av følgende av jødenes maktovertagelse i Russland.

Jødene Kaganowitch og Yagoda ga vel blaffen i hvor mange som døde eller rettere sagt de ga vel ikke blaffen, men var glade for å bli kvitt så mange hvite som kunne lage problemer for dem siden. Utryddelsen i Ukraina står som et grelt eksempel på hva jøder kan tillate seg fordi de kontrollerer vestlig media. På tide å by dem konkurranse?

Vigrid bygger media - hva gjør du?!


Samleside om det jødiske folkemordet i Ukraina

Under Peter den Stores regjeringstid som Tsar i Russland fra 1682 til 1721 ble Russland modernisert og fremsto som en europeisk stormakt. Etter lang krig med Sverige vant han adgang til Østersjøen og grunnla St. Petersburg som raskt ble en blomstrende handelsby.

I løpet av 1800-tallet hadde jødene skaffet seg avgjørende kontroll med landbruket og bøndene var sunket ned til et fattig livegenskap. Tsar Alexander ble myrdet i 1881 av ikke-russere, men reformene fortsatte og i 1905 prøvde den internasjonale jødedommen å ta makten ved et kupp. Kuppet var timet med den japansk-russiske krig hvor den russiske flåten ble utslettet. Japan var finansiert av internasjonale jødiske bankierer.

I 1917 lyktes jødedommen med statskupp og en serie folkemord på alle som kunne stå i veien for dem ble igangsatt. Holocaustet i Ukraina i 1932-33 var bare et av dem.

Jødene må svare for sine folkemord!


Politimakt mot Patrioter

Tyskland befridde de baltiske stater fra det jødedominerte skrekkveldet sovjeterne med NKVD i spissen hadde drevet etter at kommunistene hadde okkupert landene i juni 1940. Mannen som arresteres er en Patriot som oppfattes som en alvorlig trussel mot JWO. Han har vår fulle støtte og det er som frihetskjempere mot JWO vi står solidarisk med han og hyller den tyske Wehrmacht og Waffen-SS for deres kamp i frihetens tjeneste.


Yad Vashem direktør NKVD-offiser

Yitzhak Arad er en kjent jødisk historiker og forfatter av en bok om HoloCa$h som av løgnerne i HoloCa$h-industrien brukes som målestokk. Så viser det seg at han selv var medlem av den jødestyrte morderorganisasjonen NKVD som sto bak massedrap i Baltikum. Det forbauser ikke oss i Vigrid. Still han for retten som krigsforbryter og NKVD-morder, døm han til døden og klyng han opp.


Tyskland befridde Latvia

- fra den kommunistiske terroren utøvet av de jødedominerte hemmelige politiet NKVD. Bildet viser kun et av titusener ofre som ble slaktet på kosher vis eller fraktet til Sibir for å dø i de jødestyrte dødsleirene som Solsjenitsyn gjorde kjent under navnet "Gulag-arkipelet".


Jødestyrt Holocaust i Baltikum

Rundt 70-80% av offiserene i det kommunistiske hemmelige politiet NKVD var av jødisk herkomst. Derfor er jødene hatet i alle de landene hvor jødekommunistene hadde makten og utøvde terroren sin. Ukjent er dette Holocaustet bare for Dagbladet og andre hjernevaskete PK'ere.

Topp HoloCa$hjøde,Yitzhak Arad, for retten i Litauen,

men dit kommer han nok ikke. Det ville være et større prestisjetap for de jødiske HoloCa$h-svindlerne enn de kunne tåle å bære. Jødene var notoriske krigsforbrytere og bør ta sin straff for forbrytelser mot menneskeheten. Arad var i 21 år sjef for løgn- og propagndasenteret Yad Vashem. Yad Vashem er verdenssenteret i den nye verdensreligionen HoloCa$h hvor alle statssjefer må hylle jødene og helst felle noen tårer. Sarkozy hørte mumling fra de uskyldige hjerter da han var der forleden. For noen tullinger. Bildet viser ofre for jødenes folkemord på baltere.

Kommunistjøde som myrdet baltere etter krigen

Under navn av kommunisme slapp jødene løs sadisme og mordlyst i et ukjent nivå som overgår alt annet hittil kjent. Nå vil Litauen stille en av morderjødene for retten. Det liker jødene dårlig.


Kommunistjødenes redselsregime i Latvia

Forbruker.no har en artikkel om hvordan de sovjetiske kommunistene utøvde folkemord i Latvia. I typisk PK-stil "glemmer" de å fortelle at Stalin skal ha vært halvt jøde og at han uansett var styrt av Sovjets sterke mann: jøden Lazar Kaganovitch.

Stalin gjorde hva Kaganovitch og de andre sentralt plasserte jødene sa han skulle som frontfigurer har for vane. Kaganovitch ga han søsteren som elskerinne som takk for jobben. Bildet av Kaganovitch til venstre mens noen ofre for jødenes hat er til høyre.

Hitler og Tyskland ville samarbeide mellom de tre store germanske statene, Tyskland, USA og England. Jødene styrte USA og England og Tyskland fikk krig i stedet. Og Latvia ble knust av kommunistjødene med kapitalistjødenes velsignelse.

Jødenes verdensmakt må brytes!


Jødene presser Latvia for penger

Jødedom, bolsjevisme og kommunisme i de hvite land er et og samme begrep for oss. Det røde flagget til venstre vaier muntert mens det feirer alle de millioner fiender av det spesielt utvalgte Herrefolket som ble myrdet i kommunismens navn.

Latvia var et av de landene som fikk smake jødenes og kommunismens ondskap på kroppen. Bokstavelig talt. Vi har et ordtak som heter: "Frekk som en flatlus". På jødisk heter det "Chutzpah" og betegner jødisk frekkhet på toppnivå.

Når jødene nå prøver å presse penger av Latvia fordi latvierne ga igjen noe av sin lidelse da de ble befridd av tyskerne i 1941 er en slik Chutzpah. Latvia har avvist kravet, men må nok gi seg til slutt for Herrefolket. Latvia burde øyeblikkelig gå til motkrav som er 100 ganger så høyt. Samt forby alle jøder opphold i landet.

Jødestyrt kommunisme betyr død!


England støttet kommunistmorderne i Baltikum

De jødiske kreftene på begge sider av Tyskland jobbet nøye sammen for å knuse det nordiske folkeelementet i Europa. Desverre lyktes de til fulle slik at de idag kun har mindre opprydning igjen.

Et av tiltakene var den engelske støtten til det kommunistiske morderregimet i Sovjetunionen da de ga grønt lys for at de tre baltiske stater kunne erobres. Kommunistene myrdet for fote med vestmaktenes velsignelse.

Det samme gjentok seg i hele Europa etter 1945 med den eneste forskjellen at nå deltok vestmaktene aktivt i nedslaktingen av det tyske folk. En slakting det norske militæret deltok i med Tysklandsbrigaden. Tysklandsbrigaden ble deretter kjernen i den nye norske hær. En skamplett på det militære og på hele Norge.

Jødene knuste Europa i en knipetang!


Kommunismens sanne ansikt - del 1
Kommunismens sanne ansikt - del 2

Her i Norge har vi nettopp fordøyet opplysningene i Dagens Næringsliv om at folk med tilknytning til et ekstremt kommunistisk miljø med navnet "Tjen Folket" sto bak en anti-hvit rasistisk organisasjon ved navn SOS Rasisme.

Hvis dette er riktig kan det være greit å friske opp kommunismens sanne ansikt. Og det er ikke pent. Til venstre er Zinoviev som i 1918 ble kjent for å forutse massedrapene på kommunismens fiender. Hans riktige navn er Hirsch Apfelbaum. Jada, han er jøde.

Til høyre bildet av en hatefull jøde ved navn Ilja Ehrenburg som ble berømt for sin apell om å voldta og myrde alle tyskere den Røde Armé kom over i 1944-45.

Bolsjevisme og kommunisme er en jødisk affære!


Jødestyrt bolsjevisme i Ungarn - Den Røde Terror

Kommunismen var en jødisk oppfinnelse for å fremme jødedommens mål om total kontroll over verden. Ved hjelp av kommunismen(bolsjevismen) myrdet de for fote blandt de ressurssterke og beste elementene i de landene de fikk kontroll over.

Et av disse landene var Ungarn hvor jøden Bela Kuhn ledet nedslaktingen. I den øverste linken er noen bilder av de jødiske morderne og deres lakeier og et par eksempler på de som ble myrdet.

Det er slik at historien er en streng læremester og de som ikke lærer av den vil oppleve faenskapen om igjen. Dette visste Eidsvoldfedrene den gang de i 1814 nektet jødene adgang til Riket. Det var så viktig at de tok bestemmelsen inn i Grunnlovens §2. Derfor feirer vi 17. mai. Glem det aldri.

Aldri Glemme - Aldri Tilgi!


Kommunismens Holocaust - og bakom sang jødene

Over 100 millioner drept i kommunismens Holocaust

En kort og grei artikkel med oversikt over Holocaust i den jødiske kommunismens navn.


Jøder styrte morderbrigadene i Spania

Jødiske Mordere i den spanske Borgerkrigen

Som et ledd i den jødiske kampen om verdensherredømmet konstruerte de ideen om et kommunistisk paradis hvor alle arbeidet etter evne og spiste etter behov. Løgn og fjas alt sammen, men mange sluttet seg til i frustrasjon over en søkkrik overklasse. Da kommunistene fikk makten i Spania strømmet internasjonale jødebander til landet og slaktingen av nonner og kristne og andre fiender av jødene begynte med en gang. Blodbadet førte til en kristen reisning som under ledelse av general Franco befridde landet fra de jødiske oppviglerne og massemorderne.


De jødiske morderne i den "russiske" revolusjon

Den "russiske" revolusjon var et jødisk statskupp

Ve den nasjon og det folk hvor jødene får makten. Russland og de andre landene som ble innlemmet i Sovjetunionen fikk merke det så grundig at de aldri vil komme seg helt etter massenedslaktingen. Russland og Ukraina er de to største og ettervirkningene etter jødenes statskupp merkes ennå og utvides ved at jødene i form av "oligarker" ranet til seg rikdommene da kommunismen kollapset. Folkemordet fortsetter med andre metoder.

Jødedommen må knuses skal verden få fred!


De glemte Holocaust

Nyhetsspeilet er en glimrende nettside som serverer saker og vinklinger som makteliten prøver å skjule for folket. Vi deler ikke alt de står for, men anbefaler at dere lærer siden å kjenne. Masse godt stoff og dyktige skribenter som gir oss håp om at makteliten en dag kan tvinges i kne og erstattes av et mere demokratisk system enn vi har idag.

Denne artikkelen vi linker opp handler om Holocaust eller folkemord ziomedia nødig eller aldri omtaler. Bildet og følgende oversettelse av teksten under er hentet fra artikkelen: "Når Bolsjevikene kom til makten , så ødela de systematisk enhver kilde til opposisjon ved å utrydde den øvre klassen av det russiske samfunn. Raseriet i den Røde Terror kan kun bli forklart som en manifestasjon av det jødiske hat mot den kristne sivilisasjon." 'Russian Bolshevik Revolution' (ibid side 45), side 67.

Sann Historie setter Fri!


Jødestyrt kommunisme i Øst-Europa bak Holocaust på ikke-jøder.

Begge bildene over er brukt av den hatefulle jødiske pengeutpressingsindustrien som kalles HoloCa$h til å sette tyske heltesoldater i dårlig lys. Sannheten er at bildene viser russiske soldater og NKVD-mordere i full sving med Holocaustet på ikke-jøder.

Jødenes løgnindustri må knuses!


Jødene ranet Russland under dekke av kommunisme

Kommunisme - En felle for jødisk tyveri og massemord
Russian Jews and Gentiles - av Mme Z Ragozin

Gjennom sin jødiske organisasjon, Kahal, skaffet jødene seg full kontroll over Russland's bønder og landsbyer. I 1917 ble jødene finansiert av bankjødene i Jew York slik at de fikk makten i hele det veldige landet. Resultatet ble masseran av verdier og massemord på ikke-jøder.

I 1869 skrev den russiske jøden, Jacob Brafmann, som hadde konvertert til kristendommen, en bok om den jødiske Kahal og dens kontroll over Russland. Boken er ikke lenger å få tak i, men det er funnet en gjennomgang av boken skrevet i et magasin i 1881 av Mme Ragozin. For de som vil forstå verden av idag er kunnskap om historien absolutt nødvendig ellers blir man som en fjær i vinden.

Jødenes tilraning av russiske verdier sluttet ikke da kommunismen brøt sammen i 1990. Tvertimot, da gjentok jødene ransopplegget, men nå på privat hånd med assistanse fra jødefinansen i Jew York. Jada, denne gangen også sto finansjødene fra Wall Street sentralt i ranet. De samme jødiske kretsene som sto bak den såkalte finanskrisen i fjor. På tide at folkene reiser seg og ryster det jødiske finansveldet av seg.

Jødisk kapitalmakt må knuses og verdiene gis til Folket!


Jødestyrte kommunister bak massemord

Jødene og deres kommunistiske verktøy, hvor de samlet hatefulle elementer som lakeier og nyttige idioter, myrdet fanger og sivile i millioner før, under og etter den andre verdenskrig. Nå avdekkes massegravene.

Jødene raserte kirkene

Det jødiske statskuppet i Russland i 1917 innledet den internasjonale jødedommens og kommunismens folkemord på russerne. Kristne idioter tilber fortsatt det jødiske Herrefolket.

Jødiske NKVD bak massemord på Gentiles i Vinnitsa

Kommunismen i Sovjet-Samveldet var styrt av jøder som selvsagt også kontrollerte politiets morderavdelinger som NKVD. Selv om jødene som styrte i Moskva hadde tatt livet av rundt 7 millioner ukrainere i begynnelsen av 1930-årene gjennom Holodomor fortsatte de å myrde selvstendige ukrainere for fote. Slaktingen i Vinnitsa er bare en av udådene jødebolsjevikene utførte mot det ukrainske folk. Takket være jødenes kontroll med de vestlige samfunn og spesielt media slipper de unna med ugjerningene sine.


Kommunistene myrdet for fote etter krigens slutt

og de jødeallierte vestmaktene hjalp dem så godt de kunne. I Slovenia ble store tyske og tyskallierte mengder krigsfanger overgitt til Tito's kommunister. De ble myrdet og gravene finnes igjen idag.

Jødene sto bak det kommunistiske Holocaust i Russland

Årsaken til hatet media pisker opp mot Tyskland og dets allierte fra den andre verdenskrig er at de gikk imot jødenes globale maktkamp. Den jødestyrte kommunismen utryddet bevisst, planlagt og brutalt flere titalls millioner europeere uten at media bryr seg stort. Forskjellen ligger kun på rollen jødene spilte. I det virkelige liv var Nasjonalsosialistene(nazistene) snille speidergutter i forhold til jødekommunistene.

Leon Bronstein = Leo Trotsky

En av de mest brukte strategiene som parasitter bruker når de invaderer en vertsorganisme er å kamuflere seg slik at den ikke avvises som et fremmedelement. For jødene er derfor navneskifte viktig. Den jødiske Leon Bronstein ble til Leo Trotsky og under det navnet ble han kjent son "den jødiske slakteren" i den røde armé.


Rosa Luxemburg

og mannen hennes, Karl Liebknecht, er skoleeksempler på jødenes parasittiske og morderiske virksomhet i de vertssamfunnene de lever i. Denne egenskapen og atferden ved jødedommen kjente Eidsvoldsmennene til og derfor ble jøder forbudt opphold i Norge. At parasittkommunisten Rosa Luxemburg var jødisk nevner ikke Aftenposten klokelig. Da ville jo leserne forstå at Hitler og nazistene hadde rett. Denne gangen også. Hehe.


Jødene sto bak mord og terror i Europa

Under og etter den 1. verdenskrig utkjempet den internasjonale jødedommen et slag om kontroll over Europa. Fulle av hat og talmudsk mordlyst slo de til overalt. Bildet er av jøden Trotsky men artikkelen omhandler jødiske terrorister og mordere som Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht og Bela Kuhn. Idag har de andre navn og bruker andre metoder, men talmudistenes mål er det samme.

Nicholas Yezhov - Jødekommunist og slakter av hvite

Josef Stalin var kun en nikkedukke for jødiske krefter som sto bak statskuppet i Russland i 1917 finansiert av jødiske finanskretser. Nicholas Yezhov var en av disse morderiske kommunistjødene.


Jødenes Maktovertagelse(statskupp) i Russland

Når du lærer om den "russiske revolusjon" på skolen blir du utsatt for en typisk desinformasjon for å skjule jødenes totale kontroll over et virkelig Holocaust. Jødene fikk fullt utløp for hatet sitt og myrdet rundt 60 millioner hvite russere. I dag er 7 av de 8 oligarker jøder, men nå setter Putin foten ned. La oss be til Odin at han lykkes.

Bildet viser Leo Trotsky (Leon Bronstein); Jøde, leder for den røde armé og massemorder. Typisk for den jødiske innflytelsen i Norge så fikk Trotsky bo flere år i landet vårt da han måtte flykte fra Sovjetunionen fordi han ville drepe enda flere enn makthaverne aksepterte. Denne verdens verste og mest blodtørstige utøvende jødiske folkemorderen ble tatt under beskyttelse av våre "politikere" som var kjøpt og betalt av jødiske bolsjevikpenger fra Moskva. Vanskelig å tro? Sant likevel.

Odin er stor og i hans navn skal rettferdigheten seire!


Jødene slakter polakker i 1939

For å bryte jerngrepet den internasjonale jødedommen snørte Tyskland inn i etter Versailles-diktatet av 1919 inngikk Tyskland og Sovjetunionen en ikke-angrepspakt i august 1939. Pakten sikret Tyskland retten til å forsvare seg mot de vestlige aggresjonsmaktene som hisset Polen til krig og grusomheter mot tyskerne. Som en del av den tysk-sovjetiske avtalen skulle Sovjetunionen annektere de baltiske land og det østlige Polen. Og slik ble det.

Med en gang de sovjetiske morderne fra bolsjevikstaten med det jødiskdominerte hemmelige politiet NKVD i spissen hadde erobret polsk område satte de igang med massemyrderiene sine i typisk kommunistisk ånd. Jødene som bodde i Polen var for det meste kommet fra Russland noen år tidligere og jublet over anledningen til å slå seg sammen med sine hatefulle og blodtørstige blodsbrødre i bolsjevikarmeen.

Som en gresshoppesverm fråtset de i den kristne anti-kommunistiske polske befolkningen. For fote myrdet de alle som de kunne definere som "klassefiender" og det var slett ikke få. Denne artikkelen forteller hva som foregikk under jødenes blodbad på polakker i det østlige Polen under den første sovjetiske okkupasjonen i 1939.

Da tyskerne befridde området i 1941 ble de tiljublet som helter av de lokale polakkene som tok en rask hevn over de jødiske morderne som ikke rakk å flykte østover med den røde armé. Tyskerne klarte å stoppe slaktingen av jødene til polakkenes skuffelse.

Etter krigen fant men det smart å skyve skylden for drapet på jødene over på tyskerne, men æren er nå fordelt riktig. Artikkelens forfatter er den kjente polske historikeren Professor Tomasz Strzembosz.

Dette er en historie du høyst sannsynlig aldri vil se oversatt til norsk eller gjengitt i kosher norsk media eller såkalte forskningsmiljøer. Tyskerne kom ut av den andre verdenskrig som den mest renhårige av alle de krigførende maktene.

Derfor fortsetter jødesiden med løgnene og de historiske forvrengningene sine. Men det er allikevel ikke nok til å holde sannheten nede. Da tar den jødiske folkemordersiden lovforbud og fengslinger i bruk.

Aldri mere jødestyrt kommunisme!


Bertrand Russell: Bolsjevikene var amerikanske jøder

For oss som er litt opp i årene er navnet Bertrand Russell et kjent navn. Han var matematiker, skribent med Nobels litteraturpris i 1950 og berømt sosialist og fredsforkjemper. Han hyldet bolsjevikenes maktovertagelse i Russland i 1917 og så på det sosialistiske eksperimentet der med stor entusiasme.

Entusiasmen ble fort borte da han i 1920 besøkte Sovjet og fant at det var et avskyelig spionsystem basert på total undertrykking og til alt overmål styrt av amerikanske jøder.

Jada, du leste riktig; amerikanske jøder. Trodde du måtte være "nazi" for å si det, men ingen kan vel beskylde Russell for å være "nazi"? Eller kan vi det i dag? Tenk selv og kom til Vigrid når du er klar.

Odin er stor og kunnskap er makt!


Syk partylek i St. Petersburg
Kommunistmorderne var jøder

Dagbladet forteller om en syk partylek fra St. Petersburg hvor man kler seg ut som de jødiske massemorderne som utryddet store deler av det russiske folket. Bildet er av jøden Felix Dzerzhinsky (født Rufin) som fikk ansvaret med å bygge opp det hemmelige politiets drapsmaskin, tsjekaen. Jøden Beria overtok noen år deretter.

Så når Dagbladet kaller prins Harry for historieløs når han hadde på seg et hakekors på et kostymeball for et par år siden så er det nok omvendt. Prins Harry har visst at Waffen-SS og tyskerne var de gode som ville redde Europa fra den internasjonale jødedommen og kommunismens mordmaskineri.

Dagbladet derimot fremstår som historieløs i enhver sammenheng med sin totale kosher vri på alle sine nyheter. Og det vet de. Derfor er Dagbladet på parti med det hemmelige politiet i Norge og andre land som forfølger folk som tør å si Sannheten om jødenes rolle i historien.

Dagbladet er Folkets fiende!


Jødenes folkemord i Sovjet

Helt fra jødenes kup av Russland tok til og frem til våre dager pågikk det en konstant massakre av uskyldige i Sovjet.

Denne artikkelen forteller om vilkårlige drap på uskyldige og bør kun leses av de med en sterk mage da groteske torturmetoder skildres. Flere titalls millioner mennesker ble vilkårlig drept fordi bolsjevikene skulle fylle befolkningen med konstant frykt og påminnelser om hvem som var sjefene i Sovjet.

At vi ikke hører mer om de utsultede sivile som ble frosset i hjel lem for lem i dødsleirene i Sibir har nok å gjøre med at det var en ubrutt rekke jøder som styrte Sovjet fra revolusjonen til kommunismens fall. Faktisk styrer de fortsatt, for de har overført statens eiendommer til seg selv.

Vi må minnes jødeterrorens ofre slik at verden aldri må oppleve det igjen!


Jødenes rolle i den "russiske" revolusjon

Kunnskap om historien gir et godt grunnlag for å forstå sin egen samtid og forutse fremtiden. I alle fall i store trekk.

Det mest sentrale spørsmålet i vår del av verden og etter hvert over hele kloden er den jødiske agenda. Jødisk innflytelse og makt er enorm. Hvorfor har det blitt slik? Hvilke mål forfølger den internasjonale jødedommen? Hvilke strategier forfølger de? Hvilke midler benytter de seg av? Hvilken kontroll har de på de viktigste maktområdene idag?

Mange viktige spørsmål. Og de sanne svarene finnes, men ikke i kosher massemedia eller et skoleverk som har som jobb å kamuflere jødisk innflytelse og trekke oppmerksomheten vekk fra dem. Bilde til venstre av den jødiske massemorderen Sverdlov mens tsardøtrene er til høyre.

Vigrid gir deg viktige fakta!


Jødisk massemorder går fri
Jøder ansvarlige for Holocaust i Russland

Begge bildene er av den samme jødiske massemorderen Solomon (Schlomo) Morel som lavt regnet myrdet 1.500 tyskere etter krigen.

Jada, det var etter at de tyske soldatene la ned våpnene i mai 1945 at Holocaustet på tyskerne virkelig skjøt fart. De jødeallierte krevde betingelsesløs overgivelse for å kunne drepe fritt og det benyttet de seg selvsagt av. Millioner tyskere måtte bøte med livet. Jødene var også i dette folkemordet i fremste rekke og demonstrerte en sadisme som var velkjent etter terroren de utløste i 1917 i Russland under navnene bolsjevisme og kommunisme.

Morel var en jøde i Polen og flyktet til Israel, som er et fristed for allverdens jødiske forbrytere og mordere som Morel. Jøder har jo dobbelt pass, må vite, og som jordens Herrefolk regner de det som frekt av polske myndigheter å kreve en jøde utlevert for å ha drept noen skarve Goyim-slaver.

Morel demonstrerte jødisk mentalitet!


Jøden Kaganovitch ødelegger Russland

Kaganovitch-familien eide Russland sammen med andre jødiske toppkommunister. Stalin var frontfigur for det jødiske maktapparatet og lite annet. Med talmudsk hat og forakt for Goyim eller kveg som talmudjødene kaller ikke-jøder satte den jødiske maktklikken rundt Kaganovitch igang ødeleggelsen av det russiske samfunn. I Ukraina, som var det russiske folks kornkammer ble over 7 millioner ukrainere myrdet sammen med over 200 millioner husdyr. Et veritabelt folkemord som glatt overses og dekkes over av jødelakeiene den dag i dag. Til venstre den jødiske folkemorderen Kaganovitch mens noen av ofrene for den talmudske drapstrangen ses på bildet til høyre.

I kommunismens navn begikk jødene som styrte den ufattelige forbrytelser mot de østeuropeiske folk. Særlig var grusomhetene i Russland, de baltiske land og Ukraina forferdelige. De overskygget alt annet i sin tidsepoke og står som et av de mørkeste kapitlene i Europas historie. Kanskje det mørkeste av dem alle.

Var det ikke for Adolf Hitler, Tyskland og deres allierte hadde Europa's skjebne vært beseglet og vi ville alle ha havnet i de jødestyrte kommunistiske dødsleirene som kaltes Gulag-arkipelet. Bildet til venstre er den jødiske rabbinersønnen Karl Marx mens bildet til høyre er av den jødiske kommunistlederen Rosa Luxemburg.

Patriotiske frikorpsmedlemmer satte en stopper for den folkefiendtlige terrorvirksonheten hennes da patriotene nedkjempet de jødestyrte kommunistene i det såkalte Spartacus-opprøret i 1919. Hun er et av de beste eksemplene på at Hitler og nazistene hadde rett i alt de sa om jødenes rolle i kommunistenes forsøk på å utrydde de Europeiske folk.

Kommunismen er en jødisk strategi!


Jødisk terror i Russland

Jødenes rolle i masseslaktingen av russere er vel dokumentert og alment kjent. Likevel vil du så godt som aldri oppleve at massemedia nevner det. De snakker fremdeles om den "russiske revolusjon" som om det var russerne som lagde revolusjon. Det riktige navnet er "den internasjonale jødedommens statskupp i Russland i 1917".

Det er heller ikke tilfeldig at det er en jødisk skribent som står bak artikkelen i den øverste linken. Han kaller de jødiske massemorderne for "Stalin's jøder". Hadde en ikke-jøde skrevet artikkelen hadde han mistet jobben på flekken. Likevel jukser skribenten ved ordbruken som er riktigere slik: "Jødenes Stalin". Ja, for Stalin regjerte for de jødiske bakmenn med Lazar Kaganovich i spissen.

Det var jøder som sto bak all djevelskapen dengang liksom det er jøder som har overtatt kontrollen etter at kommunismen falt. Bildet til venstre viser en jødestyrt NKVD-offiser myrde fanger mens NKVD-logoen er på bildet til høyre.

Jødene slaktet det russiske folket bevisst og planlagt!


Kommunismen kostet 100 millioner liv

Einar Kr. Steffenak er lektor i historie på Stange i Hedmark. I denne artikkelen setter han søkelyset på balanse i historiebøkene. Det er prisverdig, men fånyttes så lenge han ikke engang vil eller kan sette det rette navnet på årsaker.

Jødene kontrollerte hele det kommunistiske Sovjetunionen. Etter 1945 kontrollerer de hele vår del av verden og det meste av resten. Jødene er selvsagt interessert i å skrive historien til sin fordel og så lenge de har den makten de har så avspeiler selvfølgelig lærebøkene det.

Artikkelen gir uansett en klinkende klar melding: Tro ikke et ord i offentlig godkjente lærebøker. De er kun beregnet på hjernevasking av elever til å akseptere et jødisk verdensbilde og en jødisk historiefremstilling. Det kunne også Steffenak sagt, men det gjorde han ikke.

Lærebøker er partisk hjernevasking!

Mens alt som lukter av synspunkter som kan tjene den nordiske ætt i eksistenskampen stemples som ondskapen selv under demoniseringsnavnet Nazisme omtaler de samme kosher media kommunismen med en slags ærefrykt. Ja, joda, det ble drept hauger av millioner under kommunismen, men det er jo forståelig.

Jada, det er det og en gruppe franske kommunister og sosialister tok et oppgjør med den jødiske folkemorderstrategien vi oppfatter den som. Se den nederste linken hvem som styrte slaktingen i Russland. Mens man kan se den tyske nasjonalsosialismen (Nazismen) som en positiv bevegelse for det tyske og de øvrige nordiske folk kan man se kommunismen som en jødisk herskerstrategi for å kontrollere de ikke-jødiske massene gjennom terror og folkemord.

I sin grunnleggende og iboende karakter ser vi derfor kommunismen som genetisk ond mens Nazismen er basert på positiv og god tenking. Forskjellen i medieomtale skyldes derfor kun to forhold: Jødedommen vant den andre verdenskrig og de samme kreftene kontrollerer vestlig media i dag. Intet annet.

Kommunismen er genetisk ond!


Jødiske kommunister

Vi i Vigrid har flere ganger fortalt dere om hvordan de jødiske bolsjevikene stjal makten i Russland i 1917 og innførte et terrorstyre.

Vi fortsetter å belyse om dette mørke kapittelet i Europas og den hvite rases historie. Her følger en veldig grundig og oversiktlig artikkel om jødiske kommunister. Artikkelen innleder forholdsvis generelt og tar så for seg forskjellige jødiske enkeltpersoner med ekstra stor makt bak jernteppet.

Etter å ha lest dette er det ingen grunn til å stille seg uvitende om jødespørsmålet som var og er så aktuelt for Europa og verden for øvrig. Bildet viser Solomon Morel, en jødisk kommandant for en sovjetisk konsentrasjonsleir. Han likte å drepe hvite ofre med sine bare hender.

Jødenes forbrytelser skal ikke glemmes!