.:Vigrid Forsiden:.

Kort historieleksjon for anti-kommunister

Frimureri og Kommunisme er jødiske maktstrategier

Svært mange i dag kaller seg anti-kommunister. Her har vi folk som identifiserer seg med den såkalte høyresiden og vi har forståsegpåere og "politisk/historisk bevisste" av forskjellige slag. Men det er de færreste som forstår implikasjonene av å være anti-kommunist. Her kommer en liten leksjon som setter lys på saken.

1. Kommunistbevegelsen ble, i all hovedsak, startet og ledet av jøder med backing fra høygradsfrimurere og storkapitalister. Denne bevegelsen begynte allerede med den franske revolusjonen ved slutten av 1700-tallet.

2. Revolusjonen i Russland i 1917 ble gjennomført av jøder og Sovjetunionen var et jødisk regime - backet av internasjonale storkapitalister og frimurere. I hovedsak ble revolusjonen finansiert av jødiske Rothschild i England gjennom den jødiske finansmannen Jacob Schiff i New York.

3. Høygradsfrimureren F. D. Roosevelt, trolig selv av jødisk avstamming, ga sin velsignelse til det sovjetiske terrorregimet da han ble president i Jew$A i 1933, gjennom å gi Sovjetunionen status som legitim nasjon og sette igang med en generell kommunistvennlig politikk.

4. Roosevelt, omgitt av jødiske rådgivere og avhengig av jødisk good-will, konspirerte med den jødestyrte ledelsen av England om tilintetgjørelsen av det nye Tyskland - en nasjon som ikke var skyldig i annet enn å gjenopprette sin egen uavhengighet og velge sin egen leder, Adolf Hitler, på demokratisk vis. Jew$A, England og Sovjetunionen konspirerte så sammen om å knuse Tyskland.

5. Krigen mot Tyskland begynte dog allerede i 1933 i den forstand at jødefolket erklærte krig mot Tyskland og krevde en internasjonal handelsboikott mot nasjonen - en boikott som raskt trådte i effekt og varte til krigens slutt. Perioden 1933 til Englands krigserklæring september 1939 var også fylt med utsagn fra jødiske og jødevennlige VIP'er om at Tyskland måtte tilintetgjøres og tyskerne utryddes.

6. 1936-1939 satte spanske og franske frimurere igang den spanske borgerkrigen i samarbeid med Sovjetunionen og Den kommunistiske internasjonalen. Målet var et totalt regimeskifte i Spania som skulle transformere Spania til en europeisk sovjetstat. Med Hitlers og Mussolinis hjelp klarte Franco på nippet å redde Spania fra sin undergang.

7. Kommunister, som regel alltid jøder, jobbet også hardt helt fra 1900-tallets begynnelse og fram til andre verdenskrig for å lage judeo-kommunistisk revolusjon i flere europeiske land, blant annet Ungarn, og også Tyskland.

8. 1939-1945 var det (igjen) verdenskrig og i krigen var det to parter: de jødestyrte internasjonalistene som stod bak kommunismen - og nasjonalistene som ønsket nasjonal uavhengighet og frihet. I hovedsak var det England, Sovjetunionen og Jew$A - alle styrt av den vanlige kabalen av jøder, frimurere og storkapitalister - mot Tyskland og Japan. Tyskland og Japan, i tillegg til de andre medlemmene i aksepakten, var anti-kommunister og av den grunn, kort og greit, kan man si de ble knust. Krigens vinnere var pro-kommunister og man kan like kort og greit si kommunistene vant den andre verdenskrigen. Senere ble dog kommunismen transformert til globalismen - som er kommunisme, bare i en litt annen utgave. Eller vi kan si det direkte: Jødisme.

Oppsummering:

# Kommunismen har alltid vært jødisk og alltid gått hånd i hånd med storkapitalismen og frimureriet.

# De som stod bak kommunismen startet andre verdenskrig og knuste Tyskland og europeisk (og asiatisk, kan det også hevdes) nasjonalisme.

# Kommunismen har alltid vært et bedrag og har ingen verdens ting med "folkemakt," "rettferdighet" eller "solidaritet" å gjøre, men går ut på å lage et internasjonalt tyranni som tjener den 0.001% av verdens befolkning som allerede sitter med storparten av makten og pengene. Denne 0.001% består i høy grad av jøder, også kalt Herrefolket og De Utvalgte.

# Krigens vinnere, altså anti-nazistene, har styrt vår del av verden siden 1945 og er ansvarlige for den sørgelige tilstanden den vestlige verden, og forsåvidt resten av verden også, er i i dag. Deres krig mot Tyskland var overhodet ikke en krig "for frihet," men en krig for å innføre slaveri og elendighet. De vant krigen og fikk det slik de ville - på bekostning av X titalls eller hundretalls millioner menneskeliv, deriblant mellom 1/5 og 1/4 av alle etniske tyskere.

Men her er det du virkelig skal lære av dette:

Er du anti-kommunist så er du nazist.

Det fins kun to leirer her: den ene heter kommunist (internasjonalist) og den andre nazist (nasjonalist). Du kan ikke være anti-kommunist og samtidig fordømme nazismen og si at den gode siden vant andre verdenskrig og den onde tapte. Og det er her så utrolig mange som uttaler seg på FMI, Fyret, i Dagbladets kommentarfelter, osv., osv., bommer fullstendig - ja, til og med John Færseth kaller seg anti-kommunist og fordømmer samtidig nazismen. Er du både anti-kommunist og anti-nazi så har du ingen virkelighetskontakt - du lever i en drømmeverden. Og du lever i en drømmeverden om du ikke forstår jødenes sanne rolle i de siste 120 årenes historie. Å være anti-kommunist er å være anti-jøde, og å være anti-jøde er å være anti-kommunist. Og som jeg allerede forklarte: Er du anti-kommunist så er du Nazi.