.:Vigrid Forsiden:.

Kol Nidre…… - Alle eder……

Jødenes "hellige" bønn - Svindlernes drøm

Som de fleste av dere sikkert har fått med dere har den internasjonale jødedommen så godt som all makt over verden i dag. Under slagordet "Krig mot terror" utkjempes en nådeløs tredje verdenskrig mot fiender av jødedommen eller andre av jødedommens konkurrenter om verdensmakten.

Og med full kontroll over JEW$A sitt militærapparat er det for tiden ingen som kan hindre dem i folkemordene sine.

Når en økonomisk- politisk maktgruppe som den internasjonale jødedommen har klart å skaffe seg en slik enorm makt er det selvsagt interessant å se på hvor lenge og hvilke midler som er benyttet. Et godt middel i en slik maktkamp kan jo for eksempel være at alle avtaler og løfter som sverges og som binder avtalemotparten ikke binder jødene.

Det ville jo gi jødedommen en enorm fordel og være med på å samle opp rikdom på deres hender som kunne brukes videre i kampen om verdensmakten.

Og det er akkurat slik det viser seg å være. I det jødiske kalenderåret har de nettopp innledet høytiden Jom Kippur som skal være den "helligste" av alle høytidene deres. Ved oppstarten av den første felles bønnestunden deres reiser alle jøder som deltar over hele verden seg for å fremsi sammen en bønn som kalles Kol Nidre.

Navnet kommer av at de to første ordene i bønnen er "Alle Eder" som altså på hebraisk heter "Kol Nidre". Bønnen fremsies i syngetakt tre ganger med høyere og høyere røst. Så viktig er den. Og hva sier de så? Se for deg selv. Min egen frie oversettelse følger under:

"Alle eder vi sverger, forpliktelser, erklæringer, løfter vi avlegger og som vi kan bli bundet av uansett hvilket navn vi kaller dem i det året som kommer avviser vi herved.

Måtte de bli fjernet, annullert, gjort ugyldige og ha null effekt. De skal ikke binde oss eller ha makt over oss.

Forpliktelsene, erklæringene og løftene skal ikke forplikte oss. Edene vi sverger skal heller ikke betraktes som eder."

Vel, hva byr du meg? Dette er altså jødenes "helligste" bønn: Kol Nidre. Hvilken tillit kan du ha til slikt et folk? Kanskje vi burde lære av dem som har seiret så langt i kampen om verdensherredømmet? Men hva slags samfunn ville det i så fall bli?

Dette er spørsmål som ned gjennom historien har opptatt alle folk jødene har tatt bolig blant. Og svaret i de fleste tilfellene har vært forakt og hat mot "de utvalgte" og utvisning. Undres på hva som skjer i løpet av dette århundredet.