.:Vigrid Forsiden:.

Kjønnslemlestelse
(Omskjæring)

I enkelte "kulturer" har man lagt seg til en del groteske vaner som vi som er av Nordisk Rase har en instinktiv avsky overfor. En av disse vanene er Østens folk som spenner fast en ape i en stol hvoretter man sager av toppen av apens kranie for deretter å spise hjernen mens apen fremdeles lever. Vi skal komme tilbake til det og flere slike avskyeligheter etter hvert.

Denne gangen dreier det seg om omskjæring av kjønnsorganer hos jenter og gutter. Omskjæring er et pent ord for kjønnslemlestelse. Her i Norge er slik lemlestelse ikke tillatt. Allikevel blir det utført på norske statsborgere.

Nå har staten og Oslo kommune satt i gang en kampanje for å stoppe mishandlingen av barna. Ekspedisjonssjef Helland i barne- og familiedepartementet leder et prosjekt for å stoppe kjønnslemlestelsen blant muslimske jenter og kvinner. Enkelt skal det ikke bli for muslimske ledere sier offentlig nei til omskjæring mens de samtidig råder unge kvinner til å la seg lemleste. Ikke akkurat Nordisk mentalitet; for å si det mildt.

Nå er det dessverre ikke bare muslimske jenter som blir lemlestet. Et av særtrekkene ved jødedommen er lemlestelsen av deres små guttebarn rett etter fødselen på deres 8. dag. Så vidt meg bekjent får ikke jødene lov til å kjønnslemleste guttebarna sine i Norge, men jeg tror for min del at også "norske" jødegutter blir omskåret. Hvis det er riktig, hvor skjer det da? Og hva gjør myndighetene for å hindre denne økonomisk/politiske maktgruppen i å lemleste barna sine?

Jeg kan godt fortelle dere hva som kommer til å skje angående kjønnslemlestelse i årene som kommer. Muslimene kommer etter hvert til å stoppe lemlestelsen av sine jenter fordi de blir tvunget til det av grupper som har mer makt enn dem og derfor kan tvinge sitt syn igjennom.

Om noen år vil det på den andre siden være obligatorisk omskjæring av alle guttebabyer fordi den internasjonale maktgruppen som går under navnet jødedom har den makt og vilje og de midler som trengs til å påtvinge alle andre sin avskyelige og primitive lemlestelsespraksis. Dette ser vi fra USA hvor jødedommen står så sterkt at man kan si den har dominerende innflytelse. Det har gått så langt at motstandere av provosert abort og kjønnslemlestelse beskyldes for anti-jødisme.

Utviklingen har pågått lenge og har i dag ført til at mange leger og sykehus lemlester barna til ikke-jødiske foreldre uten at de blir spurt. En norsk mor opplevde dette for et par år siden og har nylig vunnet en erstatningssak mot sykehuset.

Hva er så omskjæring? Her har dere et bilde som viser omskjæring av en pike. Hva piken selv sa: "De lovte meg en flott fest hvis jeg gjorde det. Ingen fortalte meg om den grusomme smerten".

Pikenes kjønnslepper skjæres vekk med kniv slik at de ikke skal føle glede ved samleiet. Det samme gjøres med den lille godsaken deres(klitoris).

Omskjæring av gutter griper om seg med jødiske kretser i USA som smittespreder og hvis vi ikke stopper de gruppene som står bak spredningen øyeblikkelig kan jeg garantere at det om noen år er vanlig praksis i Norge også. Denne lemlestelsen går ut på at forhuden til gutten trekkes langt fram og deretter klippes vekk med saks eller skjæres bort med kniv. Jeg viser her et bilde fra en jødisk kjønnslemlestelse.

Her er Urologisk Klinikk sin definisjon på omskjæring som de sier er en vanlig operasjon hos dem. Merk dere at de også foretar kjønnslemlestelsen ved rituell begrunnelse. Altså ved "religiøs" begrunnelse. Dette må jo være forbudt etter loven som ble innført 1. Januar 1996 og som gjorde kjønnslemlestelse forbudt i Norge:

"Inngrep hvor hele forhuden fjernes. Inngrepet kalles også circumcision(omskjæring) og kan utføres dersom forhuden er trang, forandret av sykelige prosesser eller dersom man ønsker den fjernet av rituelle grunner. Inngrepet kan utføres i prinsippet i alle aldre, men alderen vil være bestemmende for om det er tilstrekkelig med lokalbedøvelse eller om inngrepet må gjøres i såkalt generell bedøvelse."

Statens helsetilsyn i Norge anbefalte i oktober 1995 at sykehusene legger forholdene til rette for omskjæring av guttebarn under oppholdet ved fødeavdelingen.

Så når den norske stat nå går til angrep på muslimers kjønnslemlestelse av jenter på prinsippielt grunnlag så er det et hyklerisk angrep. Vi i Vigrid går til rette med alle som bedriver denne lavtstående djevelske praksisen. Både jøder, muslimer, kristne og andre.

Etter Vigrid's oppfatning står mennesker som driver med kjønnslemlestelse av sine egne barn på "religiøst" grunnlag på dette området lavere enn dyr. Korreksjon: Vi kjenner faktisk ingen dyr som har senket seg selv så lavt.

Se nøye på bildet over. Å nei da, se litt til, du. Er det slik du vil at praksis skal være på norske sykehus i fremtiden? Skal din baby mishandles slik? Valget er ditt; Vigrid er veien!

Vi i Vigrid ser kampen mot kjønnslemlestelse som en viktig del av hovedkampen for å redde vår Nordiske sivilisasjon fra lemlestelse og undergang. Hvis du ikke ønsker at dine barn og barnebarn skal bli kjønnslemlestet er valget derfor enkelt: