.:Vigrid Forsiden:.

Pervers Jødisk Kjønnslemlestelse

Av alle de menneskelige sykeligheter som bedrives ligger kjønnslemlestelse av små babyer blant de aller verste. Om ikke den verste og sykeligste av dem alle. Vi i Vigrid har erklært total politisk krig mot kjønnslemlestelse i enhver form i vårt Nordiske samfunn. Årsaken til at vi erklærer denne kampen nå er at vi ser hva som har skjedd i USA hvor denne jødiske barbarismen nå er drevet så langt at rundt 80% av alle guttebarn som fødes kjønnslemlestes automatisk rett etter fødselen på de amerikanske sykehusene.

Denne barbariske uskikken er drevet fram av jødiske leger, organisasjoner og grupper og vi kan vanskelig se på dette som annet enn en del av en hatkampanje rettet mot ikke-jøder.

Vi finner det derfor riktig å gå til jødiske kilder for å få greie på hva kjønnslemlestelse egentlig er. Vi fant en beskrivelse som viser til "The Jewish Encyclopedia - "Det jødiske leksikon)" Vol. IV av 1903 på side 99.

Jeg har gjort en forkortet og fri gjenfortelling til norsk for dere. Originalteksten i engelsk ser dere på bildet av gjenstandene som brukes. (Trykk på bildet for å forstørre)

"Operasjonen består av tre deler Milah, Periah og Mezizah.

Milah eller Brith Milah: Babyen som nå er 8 dager gammel plasseres på fanget til vedkommende, som kalles Sandek, som holder babyen fast når han vrir seg i smerte. Rabbineren som skal foreta kjønnslemlestelse og kalles Mohel, griper nå forhuden og drar den så langt han kan frem foran glanshodet på babytissen. Der låser han den med "låsen", se fig. 2 og kapper av all forhuden med kniven, se fig. 3.

Periah: Etter at forhuden er kappet av tar kjønnslemlesteren, Mohel, hinnen som beskytter babytissens glansfulle hode med neglene på tommel og pekefinger og river den av.

Mezizah: Den jødiske kjønnslemlesteren, Mohel, tar litt vin i munnen og suger nå babytissen ren for blod med munnen sin. Blandingen av blod og vin spytter han så opp i et glass. Denne blod- og vinblandingen skåler så de tilstedeværende i."

Vel, hva byr du meg? Den praksisen som norske sykehus har lagt opp til nøyer seg nok bare med den fysiske kjønnslemlestelsen. Det vil si at de kapper av forhuden slik at sønnen din for resten av livet sitt må leve som en seksuell invalid med kraftig redusert følsomhet i det glansfulle kosehodet sitt.

Nå er det ikke bare i "Jew$A" at denne makabre lemlestelsen finner sted. Også i "JewK" (UK - Storbritannia) skal den ha blitt innført av det britiske kongehus i forbindelse med at de hollandske jødene finansierte de protestantiske styrkenes seier over de katolske for rundt 350 år siden og igjen tillot jøder adgang til riket. Til ulykke for England. Rabbi Malka skryter på hjemmesiden sin av at det britiske kongehuset har som tradisjon å kjønnslemleste alle sine mannlige tronarvinger.

Prins Charles ble ifølge Malka kjønnslemlestet av den jødiske rabbineren Mohel Jacob Snowman som var den offisielle jødiske Mohel i London. En av grunnene til at prinsesse Diana ble motarbeidet av kongehuset, hoffet og dem står bak i kulissene og styrer det er at hun knallhardt skal ha motsatt seg at hennes gutter skulle kjønns-invalidiseres. Vi vet alle hvordan det gikk med henne. Må hun hvile i fred!

Vi kan ikke se bort fra at økningen i seksuelt misbruk av småbarn og barneporno i USA og resten av den "hvite" verden er et resultat av denne invalidiseringen av følsomhet som kjønnslemlestelse fører til.

På sykehusene vil legene som praktiserer kjønnslemlestelse bagatellisere misbruket og invalidisering av babyen din. Ta en titt på ansiktet til denne lille guttebabyen og døm for deg selv. Hvor er forresten armene hans som han selvsagt vil prøve å beskytte seg med mot den seksuelle mishandlingen han blir utsatt for? Det ser du på bildet under hvor babyens armer og ben er festet med stropper til pinebenken. Fy fa'an for noe jævelskap som nå er innført i Norge.

Kampen mot kjønnslemlestelse er en kamp for menneskeverd. Bli med oss i Vigrid i vår totale kamp for toleranse, fred, frihet, selvstendighet og respekt for mennesket slik Frøya og Odin har skapt oss. Både gutter og jenter.

Og skulle du velge ikke å bli med oss i kampen for menneskeverd så håper jeg at dette skrikende babyansiktet forfølger deg til livets ende og fratar deg nattesøvnen for evig tid. Du har i så fall fortjent det. Han har derimot ikke fortjent den vanskjebnen som rammet han.

Kjønnslemlestelse
(Omskjæring)

I enkelte "kulturer" har man lagt seg til en del groteske vaner som vi som er av Nordisk Rase har en instinktiv avsky overfor. En av disse vanene er Østens folk som spenner fast en ape i en stol hvoretter man sager av toppen av apens kranie for deretter å spise hjernen mens apen fremdeles lever. Vi skal komme tilbake til det og flere slike avskyeligheter etter hvert.

Denne gangen dreier det seg om omskjæring av kjønnsorganer hos jenter og gutter. Omskjæring er et pent ord for kjønnslemlestelse. Her i Norge er slik lemlestelse ikke tillatt. Allikevel blir det utført på norske statsborgere.

Nå har staten og Oslo kommune satt i gang en kampanje for å stoppe mishandlingen av barna. Ekspedisjonssjef Helland i barne- og familiedepartementet leder et prosjekt for å stoppe kjønnslemlestelsen blant muslimske jenter og kvinner. Enkelt skal det ikke bli for muslimske ledere sier offentlig nei til omskjæring mens de samtidig råder unge kvinner til å la seg lemleste. Ikke akkurat Nordisk mentalitet; for å si det mildt.

Nå er det dessverre ikke bare muslimske jenter som blir lemlestet. Et av særtrekkene ved jødedommen er lemlestelsen av deres små guttebarn rett etter fødselen på deres 8. dag. Så vidt meg bekjent får ikke jødene lov til å kjønnslemleste guttebarna sine i Norge, men jeg tror for min del at også "norske" jødegutter blir omskåret. Hvis det er riktig, hvor skjer det da? Og hva gjør myndighetene for å hindre denne økonomisk/politiske maktgruppen i å lemleste barna sine?
Jeg kan godt fortelle dere hva som kommer til å skje angående kjønnslemlestelse i årene som kommer. Muslimene kommer etter hvert til å stoppe lemlestelsen av sine jenter fordi de blir tvunget til det av grupper som har mer makt enn dem og derfor kan tvinge sitt syn igjennom.

Om noen år vil det på den andre siden være obligatorisk omskjæring av alle guttebabyer fordi den internasjonale maktgruppen som går under navnet jødedom har den makt og vilje og de midler som trengs til å påtvinge alle andre sin avskyelige og primitive lemlestelsespraksis. Dette ser vi fra USA hvor jødedommen står så sterkt at man kan si den har dominerende innflytelse. Det har gått så langt at motstandere av provosert abort og kjønnslemlestelse beskyldes for anti-jødisme.

Utviklingen har pågått lenge og har i dag ført til at mange leger og sykehus lemlester barna til ikke-jødiske foreldre uten at de blir spurt. En norsk mor opplevde dette for et par år siden og har nylig vunnet en erstatningssak mot sykehuset.

Hva er så omskjæring? Her har dere et bilde som viser omskjæring av en pike. Hva piken selv sa: "De lovte meg en flott fest hvis jeg gjorde det. Ingen fortalte meg om den grusomme smerten".

Pikenes kjønnslepper skjæres vekk med kniv slik at de ikke skal føle glede ved samleiet. Det samme gjøres med den lille godsaken deres(klitoris).

Omskjæring av gutter griper om seg med jødiske kretser i USA som smittespreder og hvis vi ikke stopper de gruppene som står bak spredningen øyeblikkelig kan jeg garantere at det om noen år er vanlig praksis i Norge også. Denne lemlestelsen går ut på at forhuden til gutten trekkes langt fram og deretter klippes vekk med saks eller skjæres bort med kniv. Jeg viser her et bilde fra en jødisk kjønnslemlestelse.

Her er Urologisk Klinikk sin definisjon på omskjæring som de sier er en vanlig operasjon hos dem. Merk dere at de også foretar kjønnslemlestelsen ved rituell begrunnelse. Altså ved "religiøs" begrunnelse. Dette må jo være forbudt etter loven som ble innført 1. Januar 1996 og som gjorde kjønnslemlestelse forbudt i Norge:

"Inngrep hvor hele forhuden fjernes. Inngrepet kalles også circumcision(omskjæring) og kan utføres dersom forhuden er trang, forandret av sykelige prosesser eller dersom man ønsker den fjernet av rituelle grunner. Inngrepet kan utføres i prinsippet i alle aldre, men alderen vil være bestemmende for om det er tilstrekkelig med lokalbedøvelse eller om inngrepet må gjøres i såkalt generell bedøvelse."

Statens helsetilsyn i Norge anbefalte i oktober 1995 at sykehusene legger forholdene til rette for omskjæring av guttebarn under oppholdet ved fødeavdelingen.

Så når den norske stat nå går til angrep på muslimers kjønnslemlestelse av jenter på prinsippielt grunnlag så er det et hyklerisk angrep. Vi i Vigrid går til rette med alle som bedriver denne lavtstående djevelske praksisen. Både jøder, muslimer, kristne og andre.

Etter Vigrid's oppfatning står mennesker som driver med kjønnslemlestelse av sine egne barn på "religiøst" grunnlag på dette området lavere enn dyr. Korreksjon: Vi kjenner faktisk ingen dyr som har senket seg selv så lavt.

Se nøye på bildet over. Å nei da, se litt til, du. Er det slik du vil at praksis skal være på norske sykehus i fremtiden? Skal din baby mishandles slik? Valget er ditt; Vigrid er veien!

Vi i Vigrid ser kampen mot kjønnslemlestelse som en viktig del av hovedkampen for å redde vår Nordiske sivilisasjon fra lemlestelse og undergang. Hvis du ikke ønsker at dine barn og barnebarn skal bli kjønnslemlestet er valget derfor enkelt: