.:Vigrid Forsiden:.

Kina - Artikler:


OBOR - fra Kina
- til Addis Abeba

USA vil Verdenskrig
- Kina vil OBOR


Kina's posisjon
- Strategisk innesperring

Ytre Kommunikasjonslinjer
- Jernbane sentralt

Afrika som Slagfelt
- Jew$A mot Kina


Kina - Kommentarer:


Kina vil de-Amerikanisering

BRICS utfordrer Dollarmonopolet

Utifra all praktisk tenking er det ingen mulighet for BRICS å frata det anglozionistiske Imperiet sitt makthegemoni så lenge den amerikanske dollaren er verdens ubestridte handelsvaluta. USA kan finansiere alle sine kriger og budsjettunderskudd med bare å trykke flere dollar som skaper inflasjon og dyrtid i alle fremvoksende økonomier og de fattige land. Dette har vært anglozionistenes program etter den 2. verdenskrig og spesielt etter at verden forlot gullstandarden i første halvdel av 1970-tallet.

Gull-Dragen Kina

Som svar på anglozionistenes valutakrig har Kina de senere år foretatt store gullkjøp for å være klar til å backe sin valuta med gull når dollaren reduseres som handelsvaluta. Den kinesiske dragen er i dag en gullforgylt drage. Samtidig har BRICS-landene vedtatt å etablere en BRICS-bank i konkurranse med zionistenes IMF og Utviklingsbank. Innskuddskapitalen startet på 100 milliarder dollar som skal brukes til investeringer i BRICS-landene på gunstige vilkår.

I tillegg har BRICS-landene i forsiktig tempo gått over til å handle seg i mellom i sine respektive valutaer og utligner balansene gjennom sine egne clearingsinstitusjoner. Da Tyskland i 1930-årene gikk vekk fra å bruke zionistenes banksystemer var den 2. verdenskrig garantert. Likedan har skjedd med andre land. For ikke å gi Zionistbankerne et så klart påskudd til krig har Kina og de andre BRICS-landene ikke laget noe brudd, men utvikler alternativ-valutaene sine parallelt med deltagelse i Ziosystemet. Husk vi er inne i en total, assymetrisk verdenskrig mellom Zionist-Imperiet og BRICS.


Kina utfordrer ZioImperiet

Kina angriper i Sentrum

Anglozionistenes Imperium hviler på at valuten deres fungerer som verdens handelsvaluta. Ved at det er tilfellet vil i praksis alle andre land finansiere utgiftene som skal til for å opprettholde og utvide Imperiet og dermed makten til de som besitter sentrum i Imperiet. Det anglozionistiske Imperiet er flere hundre år gammelt og vi kan regne starten av det til Cromwlls erobring av England med påfølgende hærtog mot Irland i 1649. Fra da av skiftet Englands globale virksomhet over fra sjørøveri og plyndring av de andre europeiske kolonimaktene til selv å erobre område etter område til de var verdens mektigste Imperium hvor "Solen aldri gikk ned".

Under den 1. verdenskrig gikk USA frem som verdens ledende militærmakt basert på sin industrikapasitet etter at Tyskland ble knust. England derimot var et slitt gammelt industriområde, men innså ikke tapet av Imperieposisjonen før mot slutten av den 2. verdenskrig. Fra da av var sentrum for det anglozionistiske Imperiet og dets erobring av hele verden overført til Washington. Det britiske pund ble erstattet av den amerikanske dollar som etter 1973 ble enerådende verdensvaluta under navnet "Petrodollar". Dette er årsaken til at uansett hvrodan det går med industri og produksjon i USA selv så kan de bare trykke penger som andre kjøper og fortsette erobringen av verden betalt av de landene som faktisk blir erobret.

Hvert eneste land som har forsøkt å bryte ut av ZioImperiets finansgrep er blitt knust fullstendig og ødelagt for all tid som sterke, selvstendige stater. Både som hevn og som eksempler til avskrekking. I moderne tid er Tyskland i den 2. verdenskrig og Irak og Libya i de siste årene meget gode eksempler. I løpet av de siste fem årene har BRICS-landene gjort spede forsøk på å erstatte handel seg imellom med egne valutaer, men passet seg vel for å utfordre anglozionistene åpent. Nå har Kina gjort nettopp det ved å kalle for at verden "deamerikaniseres" og kunngjort at de som et ledd i en slik strategi vil kjøpe og lagre færre US-dollar. Dette er et angrep i sentrum av Imperiet og i praksis en ren krigserklæring mot USA. USA må svare eller miste plassen som verdens eneste supermakt.

Kina har ingen sjanse militært og deres eneste mulighet ligger i å åpne Kina for jødiske kapitalinteresser som banker og investeringsselskaper slik at de egentlige eierne av ZioImperiet ikke mister sin egen posisjon, men bare at finansImperiet deres utvider seg. Vi vil under et slikt scenario se at de rike finanshusene blir rikere mens den verdslige maktfordelingen blir jevnere med USA som den store taper og BRICS-landene som vinnere.

Velger Kina derimot et sololøp er det nærmest garantert at de er militært knust i løpet av få år. Det er bakgrunnen for den militære opptrappingen i Øst-Asia under navnet "US-Pivot" til Asia.


Kina utfordrer

Zionistene strammer grepet om Kina

Makteliten i det anglozionistiske Imperiet erobret storparten av verden under den 2. verdenskrig. Siden da har de med alle lovlige og ulovlige midler utvidet og festet grepet. Etter at Kina sto frem som en økonomisk verdensmakt av 1. klasse for noen få år siden har anglozionistene flyttet mere fokus over mot Stillehavet og Øst-Asia. Målet er å opprettholde isoleringen og innringingen av Kina både militært, politisk og økonomisk.

Gjennom regimeskiftet i Myanmar, hvor Nobels Fredspris spilte en viktig rolle, er Kina delvis stoppet fra å nå det Indiske Hav i Bengalbukten. Det var et hardt slag for Kina. Selv om Kina og Russland begge er BRICS-medlemmer og samarbeider internasjonalt politisk og med energi og kommunikasjoner i Eurasia så er ikke det forholdet helt enkelt heller. Kina har ikke fjernet kravet om Amur-regionen og kinesere trikler overr grensen og bosetter seg der. Det er et slikt langsiktig spill kineserne er kjente som mestere i.

Så hvorfor Kina da plutselig velger å konfontere Zionistene og deres lakeistater i Øst-Kina-havet virker snodig på oss. Mener Kina alvor og setter makt bak munnen så er de ferdige og vil bli knust i et regn av krysserraketter. Gjør de ikke det, men spiller nervespill får vi en spennende tid fremover.


Zionistangrep mot Kina

Kina isoleres ytterligere

Mens det internasjonale fokuset har vært på Syria og det diplomatiske spillet mellom Lavrov og Kerry har det zionistiske Imperiet ufortrødent fortsatt med isoleringen av Kina. Samtlige naboer til Kina turbomilitariseres og klargjøres for krig mot Kina. I tillegg til de gamle allierte har Vietnam og Myanmar sluttet seg til den zionistiske jernringen rundt Midtens Rike.

All erfaring viser at i et slikt tilfelle av militær fremskyting av frontlinjer vil den innesluttede part til slutt gå til preventivt motangrep eller bukke under og gi seg over uten militær krig. Zionistene ønsker seg en total krig mot Kina og derfor har de nå gjort ferdig en lunte de kan tenne når de selv vil: Preventiv angrepspakt med Sør-Korea rettet mot Nord-Korea.

B2-atombombefly over Koreahalvøya

Nord-Korea har tryglet og bedt USA og Sør-Korea om å åpne forhandlinger uten sanksjoner basert på likeverd. Null resultat. Nord-Korea har tryglet og bedt om at det foretas en revidering av grensene i havet på vestkysten av halvøya. Null resultat. Nord-Korea utgjør ingen militær trussel mot noen og paraderer med bløfferaketter hele verden ler av. Nå vil de ha samhandel med Russland i en økonomisk frisone lik den med Sør-Korea.

Med andre ord: Nord-Korea vil likeverd og opptas i det internasjonale samfunn på linje med alle andre stater. Det går ikke for USA trenger spenningen på Koreahalvøya slik at de kan starte krigen mot Kina her. Derfor den nye traktaten med Sør-Korea om preventivt atomangrep på Nord-Korea. Den er å ligne med Englands "Carte Blanche"-traktaten med Polen i mars 1939 for å få påskudd til krigen med Tyskland. Det fikk England i 1939 og det har nå USA skaffet seg mot Kina i 2013.