.:Vigrid Forsiden:.

Jødene gjorde Statskupp i Russland og styrte Sovjetunionen
sammen med noen andre hatefulle antirussiske mordere

Teksten på bildet: "Unge byggere av kommunismen! - Forover med nye suksesser i arbeide og studier."
Bakpå bildet ser vi Lenin og Stalin og navnene deres står også på boken til den unge mannen.

Hvor russisk var den russiske revolusjonen og Sovjetunionen som kom ut av denne? Jeg tenker aller mest på perioden fra 1917 fram til 1937/38 da Stalin gjorde sine berømte utrenskninger. Vi tar en titt på de sentrale aktørene.

Vi må derfor aldri glemme og aldri tilgi jødenes rolle i Holocaustet på de russiske og tyske folkene i det 20. århundre!


..... € ..... € ..... € ..... € ..... € ..... € ..... € ..... € ..... € ..... € .....


1. Vladimir Iljitsj Uljanov (Lenin)

Funksjon: Leder for den "russiske" revolusjonen i 1917 og leder for det sovjetiske kommunistregimet 1917-1924. Sentral ideolog og propagandist.

Etnisitet: 1/2 mongolsk, 1/4 tysk, 1/4 jøde

..... € .....

3. Yacov Mikailovich Sverdlov

Funksjon: Spilte en sentral rolle i to revolusjoner; Oktoberrevolusjonen i 1917 og den mindre kjente Februarrevolusjonen samme år. Han var i en periode leder i bolsjevikpartiet og leder for Den utøvende sentralkomiteen. Med all sannsynlighet var han også en av de sentrale personene som stod bak mordet på Tsarfamilien i 1918. Det er mulig Sverdlov var en like sentral og mektig figur som Trotsky, og spilte en like stor rolle i det massive folkemordet i Sovjetregimets oppstartsfase.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

5. Anatoly Vasilyevich Lunacharsky

Funksjon: Ledende propagandist; Folkekommissær ansvarlig for opplysning, kultur og utdanning; jobbet med sensur.

Etnisitet: Sannsynlig Jøde

..... € .....

7. Pyotr Germogenovich Smidovich

Funksjon: Smidovich spilte en sentral rolle i å hjelpe Russlands jøder på forskjellige måter. Det var han og Mikhail Kalinin som fant på at jødene skulle få en egen autonom region i USSR, og Smidovich har et bysamfunn i nettopp denne regionen oppkalt etter seg i dag.

Etnisitet: Sannsynlig Jøde

..... € .....

9. V. Volodarsky (Moisei Markovich Goldstein)

Funksjon: hans karriere var kort, da han døde i 1918, men han omtales som en hensynsløs terrorist. Deltok aktivt i revolusjonen. Ble valgt inn i Den sovjetiske utøvende sentralkomiteen etter revolusjonen.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

11. Lazar Moiseyevich Kaganovich

Funksjon: I 1918 kommissær for Den røde armés propagandaavdeling og hadde i løpet av sin karriere en hel rekke sentrale posisjoner i Sovjetregimet. Han jobbet tett sammen med Stalin da Stalin kom til makten og han var en av nøkkelpersonene bak den menneskeskapte HungerHolocaustet (Holodomor) i Ukraina på begynnelsen av 1930-tallet.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

13. Adolph Abramovich Joffe

Funksjon: Jobbet tett med Trotsky under revolusjonen og var blant de mest radikale bolsjevikene. Medlem i Sentralkomitéen og hadde mange viktige verv; han satt i redaksjonen for Pravda og jobbet også med utenrikspolitikk/diplomati.

Etnisitet: Jøde.

..... € .....

15. Felix Edmundovich Dzerzhinsky

Funksjon: leder for Cheka, GPU, OGPU og det øverste sovjetrådet for nasjonal økonomi. Brutal og blodtørstig psykopat.

Etnisitet: Polakk med spesiell nese.

..... € .....

17. Varlam Aleksandrovich Avanesov

Funksjon: Medlem i Sentralkomiteen, medlem i styret for Cheka, vise-folkekommissær for utenrikshandel og vise-folkekommissær for "Inspeksjon av arbeidere og bønder."

Etnisitet: Armener med stor nese.

..... € .....

19. Joseph Stalin

Funksjon: Stalin var med helt fra starten som revolusjonær, og fra og med 1924 noen gang til 1953 var han Sovjetunionens diktator. Jeg tar ham med på denne listen fordi han ikke var etnisk russer, men georgier. Altså, i likhet med jødene, polakkene og andre som besatte storparten av de sovjetiske lederposisjonene kom han ikke fra den russiske majoriteten, men fra en russerhatende minoritet.

Etnisitet: Georgier og muligens Jøde

..... € .....

21. Isidore Emmanuilovich Gukovsky

Funksjon: finansminister i kommunistregimets tidlige fase. Robert Wilton i sin bok "Last days of the Romanovs" sier han er jøde. Emmanuilovich høres også passe jødisk ut, og han ser ganske jødisk ut.

Etnisitet: Jøde.

..... € .....

23. Vasili Schmidt

Funksjon: 1918-1928 var han arbeidskommissær (minister). Schmidt er ikke et russisk navn, så dette er en mulig jøde, eller tysker. Robert Wilton sier han er jøde. Bilde mangler så vi bruker et bilde av jødekommunismens ofre i Estland 1919 i stedet.

Etnisitet: Jøde.

..... € .....

25. Ivar Tenisovich Smilga

Funksjon: Fra Latvia. Satt i to forskjellige komitéer for økonomisk planlegging for Sovjet-Russland.

Etnisitet: Latvier.

..... € .....

27. Eduard Petrovich Berzin

Funksjon: særdeles brutal fyr som var med i Lenins personlige væpnede garde og i Chekaen, og det var Berzin som opprettet og styrte flere av de aller mest grusomme fangeleirene.

Etnisitet: Sannsynlig jøde grunnet høy posisjon innen det jødedrevne Gulag-arkipelet.

..... € .....

29. David Riazanov (David Borisovich Goldendakh)

Funksjon: Grunnla Marx-Engels-instituttet og Kommunist-akademiet og var svært aktiv med alt som hadde med kommunistisk propaganda og indoktrinering å gjøre, fram til sin død i 1938.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

31. Ilya Grigoryevich Ehrenburg

Funksjon: Ekstremt hatefull og destruktiv anti-goyim propagandist som var med å hjernevaske millioner av sovjetiske soldater til å massakrere, voldta og torturere store antall tyskere under og etter andre verdenskrig. Wikipedia-artikkelen er virkelig rosenrød i forhold til virkeligheten.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

33. Jan Gamarnik (Jakiv Borysovych Pudykovych)

Funksjon: leder for bolsjevikene i Kiev, borgermester i Kiev, militærleder og mange andre funksjoner.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

35. Genrikh Grigoryevich Yagoda (Yenokh Gershevich Iyeguda)

Funksjon: Direktør for NKVD og innenriksminister under Stalin. Også sjef for GPU.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

37. Mikhail Efimovich Koltsov (Mikhail Efimovich Friedland)

Funksjon: Deltok i det jødiske statskuppet og tok del i den russiske borgerkrigen og ble med tiden kanskje den største sovjetiske journalisten.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

39. Vitaly Lazarevich Ginzburg

Funksjon: En av fedrene til den sovjetiske hydrogenbomben.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

41. Yulii Borisovich Khariton

Funksjon: Enda en jøde som lagde atombomber. Han var visst den aller flinkeste.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

43. Leonid Fedorovitch Raikhman

Funksjon: Jeg siterer fritt oversatt fra den israelske Ynetnews.com: Mange jøder solgte sjelen sin til djevelen i forbindelse med revolusjonen. For å nevne enda en: Leonid Raykhman. Han var sjefstorturist i NKVD og en spesielt grusom sadist.

Etnisitet: Jøde


2. Lev Davidovich Bronstein (Leon Trotsky)

Funksjon: Nestleder i den "russiske" revolusjonen i 1917 og spilte en ledende rolle, sammen med Lenin, i det massive folkemordet i Russland 1917-1922 der flere millioner russere ble utryddet. Trotsky holdt flere offisielle verv, bl.a. var han folkekommissær for utenriksspørsmål, folkekommissær for militæret og marinen, og det var han som grunnla Den røde armé og ble dens første leder.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

2. Lev Borisovich Kamenev

Funksjon: Revolusjonær bolsjevik, medlem av bolsjevikenes sentralkomité og i en kort tid Sovjet-Russlands statssjef i 1917. I det siste året av Lenins liv 1923-1924 fungerte han som statsminister. Senere drept av Stalin.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

6. Moisei Solomonovich Uritsky

Funksjon: Leder for Chekaen i St. Petersburg i 1918. Chekaen, som eksisterte overalt i Sovjet-Russland, var kjent for sin brutalitet. Han var også "People's Commissar of the North Commune."

Etnisitet: Jøde

..... € .....

8. Yuri Mikhailovich Steklov

Funksjon: Medlem i bolsjevikpartiet helt fra 1903 og medlem i Sentralkomitéen etter revolusjonen. Journalist og historiker, og skrev mange bøker/kommentarer om de revolusjonære lederne.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

10. Grigory Yevseevich Zinoviev

Funksjon: Langvarig leder for Den kommunistiske Internasjonalen. Medlem i Sentralkomitéen og ansvarlig for administrasjonen av St. Petersburg. I 1918 kom han med følgende uttalelse: "To overcome our enemies we must have our own socialist militarism. We must carry along with us 90 million out of the 100 million of Soviet Russia's population. As for the rest, we have nothing to say to them. They must be annihilated."

Etnisitet: Jøde

..... € .....

12. Mikhail Kaganovich

Dette var Lazars bror. Kaganovich-brødrene hadde ledende roller i alt som gikk på jordbruk, transport, industri og militærindustri. De jobbet med regimets infrastruktur og tok beslutninger som berørte millioner på millioner av mennesker. Mikhail ble skutt i 1941, godt mulig på ordre fra Stalin. Jeg finner ikke noe bilde av denne personen så jeg valgte noen ofre for Kaganovich-jødene i stedet.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

14. Karl Berngardovich Radek

Funksjon: Ekstremt aktiv kommunist og leder for Den kommunistiske Internasjonalen. Jobbet for kommunistisk revolusjon både i Tyskland, Sveits, Polen og Russland. Visekommissær for utenriksspørsmål.

Etnisitet: Jøde.

..... € .....

16. Semyon Dimanstein

Funksjon: Han ble betraktet av Sovjet-regimet som representant for Sovjetjødene. Han studerte i en "Chabad Yeshiva" hvor han ble ordinert til Rabbi atten år gammel.

Etnisitet: Jøde.

..... € .....

18. Alexander Grigorievich Schlichter

Funksjon: sentral revolusjonsfigur i Ukraina. I 1919 fikk han ansvaret for den ukrainske matproduksjonen. Ansvaret for matproduksjonen i Sibir hadde han også. Han uttalte en gang at "10% av den den landlige befolkningen i Ukraina er overflødig."

Etnisitet: Mulig jøde. Wikipedia sier tysk/ukrainsk.

..... € .....

20. Isaac Nachman Steinberg

Funksjon: 1917-18 var han folkekommissær for justisspørsmål under bolsjevikregjeringen. Han var en leder for den jødiske territorialist-bevegelsen. Senere kom han i konflikt med bolsjevikene.

Etnisitet: Jøde.

..... € .....

22. Jan Janowicz Anvelt

Funksjon: medlem i Den revolusjonære militære komitéen i St. Petersburg, men kom fra Estland og det var også der han hovedsakelig opererte for å lage kommunistisk styre der. Robert Wilton sier han er jøde. Han var ihvertfall ikke russer.

Etnisitet: Jøde.

..... € .....

24. Yakov Doletski (Fenigstein)

Funksjon: medlem i sentralkomitéen. Robert Wilton sier han er jøde og hadde ansvaret for flyktningespørsmål i Sovjet-Russland (den tidlige fasen). Wikipedia sier han jobbet spesielt med Hviterussland og Litauen. Fenigstein er et jødisk navn. Bilde mangler så vi bruker et bilde av jødekommunismens ofre i Litauen i stedet.

Etnisitet: Jøde.

..... € .....

26. Stepan Gevorgi Shahumyan

Funksjon: ble kalt "Kaukasus' Lenin" for sine militante revolusjonære aktiviteter der.

Etnisitet: Armensk.

..... € .....

28. Naftaly Aronovich Frenkel

Funksjon: Dette er jøden som organiserte det beryktede Gulag-systemet. Vi kan si han var enda et hakk høyere opp i hierarkiet enn Berzin.

Etnisitet: Jøde fra Tyrkia.

..... € .....

30. Maxim Litvinov (Meir Henoch Mojszewicz Wallach-Finkelstein)

Funksjon: internasjonal, og så og si uoffisiell, ambassadør for Sovjetregimet. I 1930 ble han utnevnt av Stalin til kommissær for utenriksspørsmål. Han gjorde en bra jobb, for i 1933 fikk han Roosevelt til å anerkjenne Sovjetunionen som en lovlig nasjon. Vel, kanskje det ikke skulle så mye til.

Etnisitet: Jøde.

..... € .....

32. Polina Semyonovna Zhemchuzhina

Funksjon: Kone til utenriksminister Molotov og en VIP i det sovjetiske politiske hierarkiet. Hun var med i Jewish Anti-Fascist Committee som ble startet av Stalin i 1942 for å suggerere den sovjetiske befolkningen til fiendtlighet og krig mot Tyskland.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

34. Yemelyan Mikhailovich Yaroslavsky (Minei Izrailevich Gubelman)

Funksjon: kommunistisk historiker og journalist; redaktør for tidsskriftet Bezbozhnik ("Den gudløse," eller "Ateisten") og leder for organisasjonen Forbundet av militante ateister som arbeidet for å utrydde kristendommen og kirken i Russland/Sovjet.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

36. Boris Mihailovich Iofan

Funksjon: Ikke den aller skumleste jøden. Arkitekt som bygde svære ting. En slags Albert Speer under Stalin.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

38. Vladimir Abramovich Rapoport

Funksjon: Filmskaper som ble belønnet av Stalin for sine kommunistiske propagandafilmer. Fra 1949 direktør for Gorky-filmstudioet.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

40. Yakov Borisovich Zel'dovich

Funksjon: Enda en jøde som lagde atombomber.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

42. Rosalia Samoilovna Zemlyachka (pikenavn Zalkind)

Funksjon: Var med å organisere den første "russiske" revolusjonen i 1905 og senere var hun med på å organisere på Krimhalvøya 1920-1921.

Etnisitet: Jøde

..... € .....

44. Matvei Davidovich Berman

Funksjon: Var en av de jødiske toppsjefene som organiserte Gulag-arkipelet, det store nettverket av arbeids- og dødsleirer i Sovjetunionen som ledd i den systematiske utryddelsen av titalls millioner russere og andre nasjonaliteter som den jødiske makteliten så på som en trussel mot seg selv.

Etnisitet: Jøde


..... € ..... € ..... € ..... € ..... € ..... € ..... € ..... € ..... € ..... € .....

Fra 1919: jødisk kommissærkontor i by i Russland.

Stalin til venstre, og Lazar Kaganovich til høyre. Begge iført jødedrakter.