.:Hovedsiden:.

Den verdensomspennende jødiske pesten
Skrevet av Hermann Esser, oversatt av Tommy


Bakgrunn: Hermann Esser var en av de mest kunnskapsrike jødekjennerne i Europa og utga denne boken to måneder etter at jøden Grünszpan myrdet den tyske ambassaderåd Vom Rath i Paris. Drapet var opptakt til jøde-kommunistiske gruppers sabotasjeaksjoner mot jødene i Tyskland på nasjonalsosialistenes største minnedag; 9. november. En typisk svart flagg operasjon som vi etter hvert er blitt godt kjent med. Grünszpan på bildet til venstre og Vom Rath til høyre.

Kilde: Hermann Esser, Die jüdische Weltpest (Munich: Zentralverlag der NSDAP, 1939) side 9-12. Oversettelsen er av bokens 1. kapittel og gir en pekepinn om innholdet av boken.

Kapittel 1. Grunnleggende om jødespørsmålet

Det forræderiske mordet på den unge tyske diplomaten Ernst vom Rath i den tyske ambassaden i Paris den 7. november 1938 begått av en 17 år gammel jøde som het Herschel Grünszpan er helt korrekt sett på av hele det tyske folk som et foraktelig snikangrep på Adolf Hitlers nye Stor-Tyskland. 80 millioner mennesker var rørt dypt ned i sine sjeler og et rettferdiggjort sinne brøt ut.

Jødene, som hadde levd veldig bra blant det tyske folk i århundrer, var ifølge jødenes egne statistikker verdt totalt 8 milliarder mark. Da den tyske regjeringen ville ha dem til å betale en bot på 1 milliard mark skrek den jødisk-demokratiske pressen som om jødene i det nasjonalsosialistiske Tyskland sultet og gikk til hundene.

Hver tysker leser med raseri det som utenlandske journalister, som er betalt av jødene, skriver om Tysklands indre anliggender.

Attpåtil er en overasket over at til og med idag finner man noen som synes det var fælt at jødene måtte betale og noen snakker om "de stakkars jødene" på den lokale puben eller hos familien. Disse holdningene beviser at, på tross av konstant nasjonalsosialistisk utdannelse om den globale jødiske plagen, er det mye som gjenstår å gjøre, spesielt blant de "intellektuelle".

Kunnskapen om jøden må bli bragt til hver loftsetasje og hvert hjørne av Stor-Tyskland. Kunnskapen om at jøden var en verdensomspennende pest ifra begynnelsen, holdt seg slik gjennom årtusener og vil holde seg slik for alltid.

Hver enkelt jøde og jødedommen som en helhet, har ikke noe hjem. Jødedommen undergraver et hvert folk og hver stat den trenger inn i. Den ernærer seg som en parasitt og en kulturdrepende orm i det folket den bruker som vert. Den vokser og vokser som ugress i staten, samfunnet og familien og infiserer blodet til menneskeheten overalt.

Kort sagt, det er den pestliknende naturen til jødedommen. Mot denne pesten vil hvert folk, hver nasjon måtte, burde og ville forsvare seg selv om det ikke ønsker å være et offer for denne blodige pesten.

Hvor enn jødedommen har dukket opp har den aldri bygget noe. Den har alltid og overalt ødelagt eller revet ned, sugd andre tørre for å fylle seg selv. Fra romernes dager til våre dager har jødedommen i hvert århundre vært en ødelegger. I alle folk var og forble den en fremmed organisme som ødela både åndelige og materielle verdier og hindret enhver bevegelse mot høyere nivåer som en pest mot samfunnets ånd og kropp. Den sniker seg inn i samfunnet gjennom bedrag og forræderi, lureri og sluhet, mord og overfall, fullt vitende om hvordan den skal etablere seg selv.

Gjennom historien har poetene og filosofene, lederne av industri og vitenskap, de ledende innen kunst og kultur, statsmenn og økonomer hvis blod ikke var infisert av jøden, advart mot jøden i ethvert århundre. De kunngjorde åpent og klart hva jøden var: Pesten.

Fra Tacitius til Schopenauer, fra Giordano Bruno til Mommsen og Treitscke, de intellektuelle heltene i hver tidsalder har kalt jøden for ”demonen av forråtnelse”, ”bakterien til nedbrytelse”, som ”folkenes og menneskehetens ulykke”. I det nye testamentet kalte Jesus jødene med rette for ”Djevelens sønner”.

Jødedommen er legemliggjøringen av materialisme, personifisering av perversitet, av grådighet, av uærlighet, av egoisme, av hjerteløshet og maktbegjær.

Gjennom århundrene, har Jødedommen infiltrert hver eneste nasjon og hvert folk og begått forbrytelse etter forbrytelse. I dag er den på topp, i morgen på bunnen, uten ære eller en anelse av hva ære betyr. Den har bare en ting: et grådig begjær for eiendom og makt, for berømmelse, for å undertrykke og slavebinde folkene rundt den.

De siviliserte folkene, både i dag og i fortiden, skaper og bygger og beviser sin verdi som skapere og utviklere av kultur. Jødedommen var og forblir bare den korrupte ødeleggeren av kultur. Alt sunt og stort rotfester seg bare i den nasjonale tilhørigheten. Etableringen av en stat og grunnleggende betingelsene for en kultur kan bare være nasjonale.

Jødedommen kan aldri bli stor, den skaper aldri kultur, for det er ikke et folk, men bare en korrupt blanding av mindreverdige ørkenstammer uten nasjonalt liv eller tilhørighet, uten stolt og berømt fortid. Jødedommen har alltid levd fra dag til dag; ikke fra arbeid, men fra å samle jordiske skatter som dets første mål. Selv Abraham, Isaac og Jacob mottok denne åpenbaring da de forlot Egypt :

"Herren din Gud vil nå føre deg inn i det landet som han med ed lovte dine forfedre, Abraham, Isak og Jacob, at han ville gi deg. Der er det store, fine byer som du ikke har bygd, bygninger fulle av alle slags gode ting som du ikke har samlet, utgravde brønner som du ikke har gravd, vingårder og oliventrær som du ikke har plantet. Og du vil ete og bli fornøyd." (5. Mosebok 6;10-12).

Akkurat som jødene erobret deres "lovede" land, har de holdt på gjennom årene til denne dag. De kommer som "utlendinger", som "tiggere", listende og krypende, med falsk ydmykenhet og uærlig respekt. Når de på sin måte har svindlet seg til noe, blir de til tyver og blodsugere, enten helt offentlig eller godt skjult. De forvandler seg om til stjelende og morderiske bolsjevistiske horder og angriper da deres vertsfolk. Dette skjer overalt.

Jødedommen har vist seg å være tyven av de materielle goder som vertsfolket har bygget opp, som en kultur-ødeleggende og en parasitt hvor som helst og på alle mulige måter siden tidenes morgen til denne dag. Det to-delte ansiktet til Juda smiler bredt ned gjennom tidene.

Jøden forhekser og utnytter den godtroende, den ignorante og den tillitsfulle. Han beholder alle fordelene med materialisme og kapitalisme for seg selv. Rikdom og skatter og alle materielle gleder og nytelser med livet er hans alene. Allikevel har jøden klaget over undertrykkelse og forfølgelse, om hatet og fordommene mot ham gjennom 3000 år. Men jødedommen har samlet og svindlet all verdens penger. Jødene er så ”undertrykket og slavebundet” at rundt 17 millioner av dem har samlet sammen omtrent 200 milliarder mark.

Man kan overhodet ikke snakke eller skrive om "stakkars" jøder.

Historien om hver tidsalder og nasjon beviser, side for side og kapittel for kapittel, at jødedommen alltid og overalt har vært et hjemløst rasistisk søppel; en verdens-omspennende pest. Den har forblitt en global pest til denne dag og vil forbli en global pest for all evighet. Det er jødedommens ”utvalgthet” fra folkene på jorden, en "utvalgthet" av pestbasiller fra verden og menneskeheten.

Jødedommen må oppløses!