.:Vigrid Forsiden:.

Jødene velsigner drapsbomber

Perverse jødiske rabbinere har blitt fotografert mens de velsigner og skriver hellige budskap på granatene som blir avfyrt av den israelske hær inn i Libanon hvor de dreper og lemlester sivile, kvinner og barn. Bli ikke forbauset over det for den hellige boken deres, Torah - det gamle testamentet, forteller dem at deres eget stammetotem, Yahwe, støtter folkemordene deres. Ja, ikke bare støtter massedrapene og utrenskningene, men direkte påbyr dem.

5. Mosebok kapittel 20 vers 13: (Om jødenes plikt i krig): "Herren din G..(Yahwe) vil gi den i dine hender og alle mennene der skal du hogge ned med sverd."

Og det fortsetter i vers 16: "Men i de byene som tilhører disse folkene og som Herren din G..(Yahwe) vil gi deg til eiendom, skal du ikke skåne en eneste skapning."

Husk en ting: Dette er hva jødene indoktrineres med fra de blir seksuelt pervertert på den 8. dag.

Og ordrene om nedslakting av overvunnete fiender fortsetter. Husk nedslaktingen av flere millioner hvite, kristne i Russland etter at den internasjonale jødedommen gjorde statskupp der i 1917. Feilaktig kalt den "russiske" revolusjon.

Her har vi fra et annet kapittel av deres hellige Torah. 4. Mosebok kapittel 31 versene 17 og 18:

17: "Nå skal dere slå i hjel alle smågutter og alle kvinner som har hatt samleie med menn."

18: "Men alle unge piker som ikke har hatt samleie med menn, skal dere spare."

Vel, det var jo fromme ord. Forstår du nå hva som ligger bak jødenes forakt for alt levende som står i veien for dem og oppfyllelsen av pakten deres med deres eget stammetotem Yahwe?

Det gamle testamentet fortsetter på samme måten og er årsaken til at folk, som er hjernevasket med den hatefulle voldsideologien jødedommen og kristendommen er, støtter jødene i deres folkemord hva enten ofrene er russere, tyskere eller palestinere. Ordet Amalek som nevnes blir også brukt om ikke-jøder generelt som setter seg opp mot jødene. Slik også den ariske adelsmannen Haman sitt navn brukes generelt i samme betydning. Haman var han som nevnes i Esthers bok som prøvde å redde arierne i Persia fra å bli utryddet av jødene. Desverre forgjeves.

1. Samuels bok kapittel 15 vers 3: "Dra nå ut og slå amalekittene. Bannlys alt som hører dem til, og vis ingen barmhjertighet. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!"

Det er en liten bok på et kapittel i det gamle testamentet som heter Obadja's bok. Esau's hus er selvsagt de folkene som har motsatt seg det jødiske Herrefolkets enevelde.

Obadja's bok kapittel 1 vers 18: "Jakobs ætt skal bli en ild og Josefs ætt en flamme. Men Esaus ætt skal bli til halm, som settes i brann og fortæres. Av Esaus ætt blir ingen tilbake. Slik har Yahwe sagt det."

Og den Herren som har talt er selvsagt jødenes eget oppfunnete fantasifoster Yahwe som taler til dem og gir dem ordre til å drepe alt og alle som setter seg opp mot deres krav om status som verdens herskere og eneste Herrefolk. Hvorfor? Jo for de har inngått en pervers pakt med dette fantasifosteret de kaller Yahwe om at så sant de kjønnslemlester guttebarna på den 8. dag så skal hele verden og alle dens folk og all dens rikdommer bli deres. I dag er jødene farlig nær og tar et langt sprang videre i Midt-Østen med Irak, Afghanistan og Libanon for tiden. Hamans Persia (Iran) står også for tur.

Ifølge Yesha Rabbinske Råd (Yesha Rabbinical Counil) har fienden under krig ingen uskyldige.

Yesha Rabbinske Råd gjorde kjent i forbindelse med det jødiske bombeangrepet på Qana hvor flere titalls små barn ble myrdet at "I henhold til Jødisk lov eksisterer ikke begrepet uskyldig blandt jødenes fiender i en krig."

Kunngjøringen sier også at den kristne moralen svekker hærens moral og fører til større tap blandt soldatene.

Og resultatet av den Yahwe-drevne jødiske blodslysten? Bildeserien under gir deg noen av resultatene. Det er kun en bitte liten topp av et digert isfjell.

Flere titalls barn ble drept under bombingen av Qana i sør-Libanon.

Bildet over viser utgravete lik av den polske intelligensiaen som ble myrdet av det kommunistiske hemmelige politi ledet og dominert av jødiske bolsjeviker som Berija. Ca. 15-20.000 polakker ble brutalt myrdet selvom Polen var en alliert av kommunistene.

Bildet over viser den georgisk-jødiske politisjefen i det hemmelige statspolitiet NKVD i Sovjetunionen, Lavrenti Beria, som var ansvarlig for utførelsen av Katyn-massakrene.

Bildet over er fra det største enkeltstående virkelige Holocaustet under den andre verdenskrig: De vestallierte folkemordernes bombing av Dresden 13. og 14. februar i 1945 da krigen forlengst var avgjort. Dresden var uten militær betydning og ikke forsvart militært fordi det var en lasarett- og flyktningeby.

Winston Churchill fremstår som en jødelakei under styring av jøder som Baruch, Amerikas ukronete keiser og den adlete sir Frederick Lindemann som er gitt "æren" for forslaget om å flytte bombemålet fra militære og industrielle mål i Tyskland til teppebombing av de bydelene hvor arbeiderbefolkningen bodde i de tyske byene. Og slik ble det. I våre øyne er dette typisk jødisk. Etter krigen fulgt opp av den jødiske Morgenthau-planen og den jødiske Kaufmann-planen med den tyskerhatende jødeætlingen Eisenhower som oppsynsmann. Det kostet noen millioner sivile tyskere livet.

Da Den Røde Armé invaderte tysk område i 1944 gikk soldatene amok i en orgie av voldtekt og drap på tyske sivile fra eldste olding til yngste spedbarn. Her ser vi to barn fra Nemmersdorf. Deres forbrytelse? De var tyske. Barn av den moderne Amalek og Haman.

Og hvem sto for den hatefulle hetsingen om å drepe tyskerne? Selvsagt en jøde: Ilja Ehrenburg. Her er et lite utdrag: "...tyskerne er ikke mennesker...ingenting gir oss så stor glede som å se tyske lik...Soldater av Den Røde Armé! Drep tyskerne! Drep alle tyskerne! Drep! Drep! Drep!"

La jøden Ehrenburg (bildet over) stå som symbol på jødisk hat mot ikke-jøder for alle tider. Og la de tyske barna i Nemmersdorf stå som symboler for ofre for alt jødisk hat mot Goyim gjennom alle tider.