.:Vigrid Forsiden:.

1797: Jødenes dominerende rolle i Sex-slave-handelen med barn

Et stadig tilbakevendende spørsmål jeg får er hvorfor den norske grunnlovsforsamlingen forbød jøder adgang til Norge. Til det finnes det mange og lange svar, men enkelt sagt så hadde de god kunnskap om den måten jødene opererte på i de europeiske land og hadde gjort det så lenge man kjente historien bakover og ville verne det norske folket fra denne ødeleggende jødiske virksomheten. Så vidt meg bekjent var dette grunnlovsvedtaket en bekreftelse på tidligere tiders nektelse av jøders adgang til Norge og var basert på kristenfolkets store helt: Olav den Hellige selv. Så er det altså noe godt å si om den kristne morderkongen likevel;). Her har vi de to første paragrafene i Grunnloven av 1814:

Constitution
for
Kongeriget Norge.

Om Statsformen og Religionen.
§ 1. Kongeriket Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk.
§ 2. Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Her er et eksempel fra tiden like før 1814 som viser hvordan jødene opererte og hvordan det var almen kunnskap i Europa om det:

Her er historieboken utsnittet over er hentet fra

Her er min frie oversettelse fra den røde pilen til norsk: "I Istanbul er det et marked for både gutter og jenter og jødene er dominerende i handelen som bringer dem til markedet for å bli solgt. Det er store mengder jenter fraktet hit fra Ungarn(1), Hellas(2), Kreta(3), Tsjerkassia(4), Abkhasia(5) og Georgia(6) til glede for tyrkerne som kjøper dem for haremene sine". Bokstaven A på kartet markerer Istanbul.

Kartet er fra 1797 og viser med tall stedene nevnt i teksten

Intet er forandret unntatt at den internasjonale jødedommens makt i den vestlige verden er total etter mai 1945 slik at denne almenkunnskapen er hjernevasket vekk. Den er i mange europeiske land erstattet med aggressive jødiske kampgrupper som overvåker hjernevaskingen av oss som HoloCa$h Task Force. Det er den fremste oppgaven til enhver frihetskjemper, demokrat, sannhetssøker å bekjempe denne ondskapen og dette hatet mot våre friheter og demokrati i landene våre. Og selvsagt å bekjempe alle de som støtter og kjemper for å slavebinde oss i det nye zionistiske Gulagsystemet deres. De fremste blant disse kreftene i Norge er etter mitt syn Aftenposten, Høyre og Frimureriet. Det betyr ikke at de andre henger langt etter, men skal jeg rangere så er det slik jeg gjør det.

Er du uenig med min vurdering? Glimrende, intet er bedre enn det for da inviterer jeg deg til debatt på GIABO eller en hyggelig prat på Facebook:) Invitasjonen gjelder også Aftenpostens ledere hvis de tør å ta denne debatten i det offentlige rom.