.:Vigrid Forsiden:.

9/11 - Jødisk falsk flagg operasjon

Da Sovjetunionen kollapset i 1990 ble den globale maktbalansen dramatisk forrykket og det jødestyrte zionistiske Imperiet USA sto igjen alene som supermakt. Samtidig begynte stater i den tredje verden å angripe Israel som en rasistisk apartheidstat etter at det hvite apartheidregimet i Sør-Afrika var styrtet.

Et slikt angrep på det moralske grunnlaget for og kjernen i det jødiske kravet om verdensherredømme var farlig for zionistene og i praksis det eneste som kunne rokke ved deres globale maktønske.

Dette var forutsett av jøder som Paul Wolfowitz som forutså "en katastrofelignende hendelse av samme type som Pearl Harbour i desember 1941" slik at zionistene kunne komme på offensiven igjen mens de sto alene som supermakt.

11. september 2001, kun en måned etter at Durban-konferansen stemplet Israel som en umoralsk rasistisk apartheidstat, fikk vi svaret.

På bildet har vi tre av maktjødene i Washington: Pearle, Wolfowitz og Feith. Wolfowitz ble senere utnevnt til "årets jøde" av Jerusalem Post for sin medvirkning til å bringe USA til å angripe Afghanistan og Irak.

Ved siden av den globale geopolitiske situasjonen det zionistiske Imperiet befant seg i rundt 1000-årsskiftet var en klar tendens til innvendig oppløsning. I sørvest var mestizoer i ferd med å komme i flertall ogden jødiske makteliten i Washington DC hadde lenge ført krig mot hvite og svarte separatister. Bildet viser den russiske forskeren Panarin sin versjon av Nord-Amerika om noen få år. Vi tror på en annen versjon, nemlig at NAFTA utvikles videre overnasjonalt.

På begynnelsen av 1980-tallet ble det dannet flere grupper av hvite frihetskjempere med "The Silent Brotherhood" som den mest kjente. Lederen Robert Mathews, bildet, ble drept i 1984 av FBI.

I 1993 testet de føderale amerikanske myndighetene ut hvor langt de kunne gå i å drepe egne borgere med Waco som prøvestein. Det gikk helt glatt og ingen alvorlig opposisjon lot høre fra seg. Konklusjon: Jew$A er modent for total zionistik kontroll uansett hvilke midler som blir tatt i bruk.

To år etter Waco sprenges en bygning som rommer FBI-kontorer i Oklahoma City. FBI-folkene var av ukjente årsaker borte fra bygget da bomben eksploderte. Det samme var tilfellet med jødene som jobbet i World Trade Center 9. september 2001.

En hvit ung mann med påstått tilknytning til hvite frihetskjempere og hvite borgerrettsbevegelser, Timothy McVeigh, ble dømt til døden og henrettet for sprengingen. Han tilsto aldri at han var gjerningmannen. Andre og åpenbare mulige gjerningmenn ble ikke etterforsket.

En annen hendelse på i første halvdel av 1990-tallet testet den amerikanske befolkningens aksept av å bruke militære styrker mot sivile borgere var Ruby Ridge hvor en ung mann ble myrdet av en asiatisk soldat.

Den amerikanske befolkning har grunnlovsfestet rett til å danne væpnet militia og særlig hvite gjorde det i løpet av 1980-tallet som svar på at det ble tydelig at den jødiske makteliten ville utrydde dem. Det ble dannet hundrevis av grupper med tilsammen mange tusen medlemmer. Etter Waco, Oklahoma, Ruby Ridge og etterfølgende terror fra myndigheter og hets fra jødemedia mistet militiae de fleste medlemmene. Dermed var en mulig trussel mot zionistene ved makten eliminert.

I 1999 fikk vi Columbine-massakren hvor en jødisk ung mann, Dylan Klebold, demonstrerte jødisk ondskap og hat mot hvite kristne. Som følge av jødemedias, spesielt Hollywoodfilmene, sin innflytelse vil vi få flere slike syke hendelser. Jødene benyttet anledningen til å kreve strengere våpenkontroll med private våpen. Husk at et avvæpnet folk alltid og uten unntagelse vil bli gjort til slaver av makteliten.

Utenriks hadde Bush sr. testet klimaet med et ødeleggende angrep på den irakske hærpå begynnelsen av 1990-tallet. Dette ga ingen internasjonal reaksjon og dermed var det klart for større bytte.

I 1999 er Jew$A klare til å teste Europa og benytter serbernes lovlige kampanje i Kosovo. Albanske invadører vil løsrive Kosovo og rense den serbiske provinsen for serbere og Serbia griper inn for å slå ned den muslimske aggresjonen.

Den jødiske halvdvergen Mad Albright ser muligheten de har ventet lenge på og starter en krig mot Serbia med bombing av Belgrad og sivile mål rundt om i Serbia. Utrolig nok reagerer ingen europeisk nasjon mot den zionistiske aggresjonskrigen i Europas hjerte.

Tvertimot så aksepterer de europeiske nasjonene at NATO (North Atlantic Terrorist Organisation) formelt deltar i krigen mot de kristne hvite serberne. NATO hjelper tusenvis av muslimske Jihadister inn i Kosovo og forsyner muslimene med våpen i deres Jihad mot de kristne serberne. Zionistjødene viser ved Serbiakrigen sin allmakt og er klar for neste fase.

Høsten 2001 skjer altså det alle venter på: Hendelsen som vil gi unnskyldning for at det zionistiske Imperiet kan gå til aksjon på globalt plan.

Jew$A går til angrep på Afghanistan og knuser Taliban-regimet som hadde stoppet opiumsproduksjonen slik at dopmafiaen tapte enorme pengesummer. Det zionistiske Imperiet bygge ut flybaser i Afghanistan og statene nord for landet som et ledd i innringingen av Kina og Russland.

I 2003 er det Irak som står for tur. Slaktingen i Irak tjener flere formål: Realiseringen av Eretz Israel rykker nærmere, arabere drepes, Irak stykkes opp i mindre enheter, Iraks olje legges i rørledning til israelsk havn under jødisk kontroll og irakisk næringsliv overtas av jødisk kapital.

Eretz Israel eller Stor-Israel er et gammelt fundamentalt mål i jødisk politikk.

Bildet er av Pentagon som også skal være truffet av et fly 9. september 2001. Uansett hva sannheten om 9/11 er så ble hendelsen brukt for det den var verdt i det zionistiske Imperiets aggressive globale maktstrategi. Og siden har det bare fortsatt i samme retning både globalt og innenriks i alle vestlige land: Den fascistiske zionistiske stat tar form. Og du og jeg blir slaver eller utryddes.