.:Vigrid Forsiden:.

Da japanerne var undermennesker

Teksten på bildet: "Amerikansk dame skriver takkebrev til sin kjæreste for den fine japseskallen han sendte henne".

Mens tyskerne, de slemme rasistene, hadde vennlige relasjoner med japanerne - noe de hadde allerede før de dannet aksealliansen i 1940 - så betraktet amerikanerne japanerne som undermennesker som bare burde utryddes.

Teksten på bildet: "Vokst opp i Japan - Drept i Stillehavet - Preparert i USA. Japsen sier: "Veldig lei meg".
"So Solly" er rasismeslang for "So Sorry".

Grov hets mot folkegruppe er visst lov bare dette blir utført av krigshissende jødiske propagandabyråer og lobbyer imot Amerikas stadig skiftende "fiender."

Teksten på bildet: "Vokst opp i Japan - Drept i Stillehavet - Preparert i USA. Japsen sier: "Veldig lei meg".
"So Solly" er rasismeslang for "So Sorry".

Dette er et eksempel som er så grovt at det aldri ville vært tillatt i Nazi-Tyskland mot jøder under krigen. Så lavt ville aldri en nasjonalsosialist noen gang synke. For å tydeliggjøre denne avskyelige hatpropagandaen som ble ført av de jødiske hatorganisasjonene for å piske opp lynsje-stemning i den amerikanske befolkningen mot mennesker av japansk hærkomst har Gasskammeret valgt å bytte ut "japaner" med "jøde":

Jaktlisens på jøder

Dette kort sertifiserer at ................ har rett til å jakte ned og fange enhver jødisk krokneset rotte (eller annet avskyelig skadedyr) funnet i USA eller i noen av dets kolonier.

Ingen tak på antall fellingstillatelser / sesong hele året.

(Lik skuddpremie for ethvert jødeskinn uavhengig av trofeets status)

.............................False-flag PEARL HARBOR-kommissær.

Jaktlisens på jøder

Gjeldende for alle årstider

Utstedt til: .............
Ingen fredningstid på gulmagede jøder
Gratis ammunisjon blir utdelt av Uncle Sam.

Jaktlisens på jøder

Utstedt den 7 . desember 1941.
Dette sertifikat bekrefter at: ........ ER BERETTIGET TIL Å JAKTE NED JØDISKE SKUNKER, og at...
Dette dyrets har karaktertrekket av en skunk i væremåte og lukt, men har en appetitt for kvinner og barn istedenfor småfugler. Se etter den gule jødestjernen på jakkeslaget.

Når en skyter disse stinkende skunkene, sikt da på deres mage, siden det har mye innvoller men ikke noe hjerte eller hjerne.

Utgitt av jakt-oppsynsmann UNCLE SAM.

Glem aldri Pearl Harbor/HoloCa$h/9.11 osv. "Keep' em dying!"

Denne glir også godt inn i samlingen. Tenk den med et jødehode i stedet for et japsehode. - Ramaskrik.

Som sagt mener Gasskammeret at dette er, rent ut sagt, den mest avskyelige jødiske hatpropaganda mot en folkegruppe noen gang. Disse fakta om jødisk hets av andre folkegrupper for å starte kriger blir systematisk fortiet av Hat & Løgn-senteret på Bygdøy (HL-Senteret) som krever inn 25 millioner kroner i året i Talmudskatt på bekostning av trengende grupper i Norge slik som eldre minstepensjonister, arbeidsløs ungdom, narkomane og bønder som vil drive økologisk småbruk men blir skattet ut.

Relatert: De multikulturelle nazistene og Sommer-OL i Berlin i 1936