.:Vigrid Forsiden:.

Israels Venner foreningen
Israels Venner = Folkemordernes Venner

Et av de stadig tilbakevendende spørsmålene vi i Vigrid får fra folk som finner det vanskelig å tro at jødene styrer Norge slik vi påstår at de gjør er hvordan de kan gjøre det når det er så få jøder i Norge. Det er et meget godt spørsmål som det er vanskelig å gi et enkelt og godt svar på fordi mye av innflytelsen er indirekte og kamuflert.

Et fordekt maktspill hvor man kamuflerer seg og sine hensikter og bruker andre som frontfigurer slik de internasjonale jødene er mestere i. Se egen artikkel om Purimfesten deres. Der opptrer jødene i forkledning for å vise betydningen av å føre motstanderen bak lyset slik at de selv kan utføre sine egne folkemord.

Slik er det også i dag. Etter at jødiske interessegrupper i 1933 hadde erklært Tyskland hellig krig fikk de med seg verdens mektigste nasjoner i å knuse det tyske folket og lemleste den tyske nasjon. Etter at tyskerne la ned sine våpen i mai 1945 og ikke lenger kunne beskytte sine kvinner og barn satte de jødeallierte seierherrene i gang et grotesk folkemord på det tyske folk.

Norge var fra første stund aktive deltagere ved å sende okkupasjonsstyrker til Tyskland. Den såkalte tysklandsbrigaden. På stortinget dannet jødelakeiene en egen forening som ble kalt "Israels Venner". Deres jobb var selvsagt å fremme jødiske interesser på bekostning av jødenes motstandere. Selvsagt. For hva skal man ellers med en egen støtteforening?

Lakeiforeningen fikk raskt et flertall av "våre" stortingsrepresentanter som medlemmer. På begynnelsen av 1970-tallet hadde den jødiske interesseorganisasjonen rent flertall på Stortinget med 86 av 150 representanter.

I fjor gjorde Carl I. Hagen et stort nummer av at han var medlem av Israel's Venner og dro umiddelbart til topps på gallupen i Norge. Massemedia var øyeblikkelig enige i at nå var Frp og Hagen stuerene og klare for regjeringsmakt i Norge. Ingen overraskelse for oss som har lært grunnleggende historie og vet hvem som har makten i vår del av verden.

Nå skjønner du kanskje bedre hvorfor tittelen på Odd Karsten Tveit sin bok om norges forhold til banditt- og folkemorderstaten Israel er "Alt for Israel". Den er vel verdt å lese og anbefales på det varmeste.

Skulle du fremdeles lure på hvem som virkelig styrer Norge og hvorfor "våre" stortingsrepresentanter fører en politikk som betyr vårt folks utryddelse så vel bekomme deg. Skulle du derimot være enige med oss i Vigrid om at det norske folk også er verdig et liv i fremtiden så tar vi imot deg med åpne armer.