.:Vigrid Forsiden:.

Zionistenes Krig mot Iran - Artikler:


Iran i Siktepunktet
- Iran's Innsirkling

Iran - Flerfolkstat
- Blir Iran oppdelt?


Zioimperiet klare til
- å knuse Iran

Ahmadinejad
- Sannhet og Frihet

Iran = Fred
- Jew$A = Krig


Zionistenes Krig mot Iran - Kommentarer:


Massemedia skaper Krig

Iran drevet til kanten av stupet

Iran er den frie verdens fremste frontstat ved siden av Syria, Venezuela, Russland og Kina i kampen mot det jødestyrte zionistiske Imperiet sine militære erobringsplaner av hele verden for opprettelse av sitt Gulag-system slik de gjorde i Russland i 1918.

Iran er i løpet av mange år drevet til kanten av stupet ved bevisst hatkampanje fra finansoligarkene og deres medieapparat. Linken over går til en Aftenpostenartikkel som gir et godt bilde på hvordan propagandaen drives. Jeg valgte en artikkel fra Aftenposten siden den søppelblekka er den verste zionistpropagandaen i Norge av de større mediene. Bildet over viser hvordan jødeeid og jødestyrt massemedia er en forutsetning for å få stemmekveget til å akseptere den ene krigen etter den andre.

Personlig tror jeg den eneste muligheten Iran har, etter at zionistene i mange år har ført en mangefrontet krig mot dem, er å slå til først med alt de har mot spesielt Israel og zionistenes baser rundt den Persiske Gulf og i Irak og Afghanistan. Lar de Jew$A slå til først er det lite trolig de har nok igjen til å svare med. Dette scenariet så nok Jew$A som mest sannsynlig også siden de øyeblikkelig trakk hele den 5. flåten ut av den Persiske Gulf da Iran startet militærøvelsen sin. Hadde den blitt igjen i Gulfen tror jeg krigen hadde vært der allerede for en slik sjanse til å slå ut en hel flåtestyrke ville ikke Iran få igjen. Det ville vært av samme nivå som slaget i Teutoburger Wald da Herman Cheruskeren utraderte Romerrikets elitelegion.


Nytt Spill i Midt-Østen

Israel i knipe

Situasjonen i Midt-Østen er forandret radikalt tiden etter at Syrias regjeringstropper befridde den strtegiske småbyen Al-Qusayr. Som de eneste i Norge så vi i Vigrid, og rapporterte øyeblikkelig, at denne seieren ville gi alvorlige følger på bakken i Syria og for aktørene utenfor Syria og deres planer. Deretter kom president Ahmadinejad sin sorti som president i Iran hvor en ny president, Rouhani, snudde iransk politikk fra en konfrontasjon basert på rettigheter til forhandlinger og innrømmelser basert på muligheter.

Rouhani tok det anglozionistiske Imperiet og Israel på sengen og med diplomatisk støtte av BRICS-landene er krighisserne Obama og Netanyahu nøytralisert for en stund. Hvor lenge denne stunden vil vare avhenger mye av situasjonsutviklingen på slagmarken i Syria og Iran's forhandlingsevne med stormaktene.

I en slik situasjon hvor media overøser oss med detaljer som ledd i den totale assymetriske propagandakrigen som føres er de lange linjene viktige å beholde i blikket: Det anglozionistiske Imperiet må ekspandere. Noen annen mulighet har det ikke. Skjer ikke ekspansjonen ved hjelp av proxykriger som i Libya og Syria, så blir det direkte angrep som i Mali, Irak og Afghanistan. Angripe må de for ekspandere må de. Det eneste motstykket vi kan se er at BRICS-landene fremskynder sin egen gjensidige handel med egne valutaer og får flere med seg bort fra dollar som verdens handelsvaluta nr 1.

Et slikt skifte i handelsvaluta vil tvinge USA til å krige for opptjente penger og ikke seddeltrykking som de nå kan ekspandere og krige for.

Som en motvekt mot anglozionistenes og Israeljødenes moralske forfall og økende isolasjon og frustrasjon kjører NATOlandene med Norge i spissen en økende offensiv mot skoleungdom med indoktrinering av HoloCa$hløgner og forvrengte fremstillinger av den 2. verdenskrig slik at de hjernevaskes til jødelakeier og nyttige idioter for Israel og dens beskyttelsesstater. Media bidrar etter beste evne med å spre det antityske hatet til sine publikum.


Ahmadinejad er Vestens redningsmann - Hvis vi vilHoloCa$h er en jødisk hersketeknikk

Her hører vi Ahmadinejad sine egne ord oversatt til engelsk av Frederick Töben (tror jeg). Siden talen er kort har jeg oversatt det som har med HoloCa$h å gjøre til fritt norsk:

"For å dominere verden skapte Vesten og kolonimaktene et dyrkingsobjekt som kalles det zionistiske regimet. Den grunnleggende idéen bak dette dyrkingsobjektet var en fortelling som kalles HoloCa$h. Den iranske nasjon vil med sitt mot og sin visdom knuse dette dyrkingsobjektet for å sette Vestens folk fri".

Glimrende sagt av Ahmadinejad. Den zionistiske makteliten holder de vestlige land og folk i et dødelig grep hvor enhver fri tanke og ytring som de ikke liker forfølges og vedkommende som ytret det utsettes for demonisering, kriminalisering, fengsel og også drap. Dette er det mange som ser, men av alle dem som er i ledende stilling og kan ha innflytelse er det kun Ahmadinejad som sier det åpent og ærlig. Det med ærlighet er en dyd som i de vestlige land ble begravet i mai 1945. I stedet er vår nordiske sivilisasjon utryddet og erstattet med talmudsk antisivilisasjon som utrydder oss som folk. En av hovepillarene denne talmudske forbannelsen hviler på er løgnen om de 6 millioner som heter HoloCa$h.

For å frigjøre oss i Vesten, ja i hele verden, må denne HoloCa$h-løgnen knuses for evig og alltid. Historisk sett har den vært knust lenge, men siden zionistene har makten i de vestlige land og eier både politikere, media og alt annet av betydning i landene våre holder den seg flytende ved å kriminalisere alle som ikke tror på jødeløgnene samtidig som kosher massemedia og skoler med mere tygger drøv på de jødiske latrineryktene og løgnene i et evig oppgulp.

Hva kan så du gjøre for å erstatte jødeløgnen med Sannhet? Veldig enkelt.

Her er en tre-trinns oppskrift for deg:

1. HoloCa$h er navnet på jødeløgnen. Kall det aldri noe annet. Holocaust er navnet på jødesidens brannbombing av tyske sivile i de tyske byene med hensikt å drepe sivile kvinner og barn. Angloamerikanerne kalte det ironisk nok for "Moral Bombing" siden målet var å knekke den tyske moral ved massemord på kvinner og barn.

2. Fortell folk at det ikke finnes noen form for bevis på HoloCa$h. Hverken planer, installasjoner eller ofre. Løgn alt sammen. Dette kan du sammenligne med tyskernes dokumentasjon av Katyn-massedrapet sovjeterne utførte på den polske intelligensia. Tyskerne dokumenterte og beviste mens jødene og deres nyttige idioter bare lyver.

3. Sannheten tåler gransking mens løgnen trenger maktelitens støtte i form av kriminalisering av tvil.

Disse tre poengen er alt du behøver å spre, men det skal du til gjengjeld spre til alle og overalt hvor du har sjansen til det. Blir det snakk om praktiske detaljer så bare blås av dem og gjenta disse tre poengene.


Zionistenes drapsmaskin sikter mot Ahamdinejad og Iran

Politisk kunst av David Dees

Dees tar det på kornet igjen og nærmere bestemt siktekornet. Ahmadinejad må dø for han har stilt spørsmål ved HoloCa$h og var i 2006 vert for HoloCa$h-konferansen i Teheran. Det alene er grunn nok for den internasjonale jødedommen til å drepe mannen og bombe landet hans tilbake til steinalderen.


Zionistene omringer Iran

Zionistene er klar til krig - igjen

Alle har lenge visst at Iran står for tur til å bli knust av zionistimperiet USA, men ikke når. Tiden ser nå ut til å være kommet.


Iran - Ingen flere kriger for jødene og IsraelJødene eier USA, England og Tyskland og nå skal de slakte Iran

David Duke tar for seg jødenes løgner om Irak og deres krigshissing mot Iran.

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Angrepet på Iran betyr den 3. verdenskrigBroder Nathanael om zionistenes 3. verdenskrig

Jeg er enig med Broder Nathanael om det meste, men på et punkt ville jeg sagt det anderledes: Et angrep på Iran betyr ikke starten på den 3. verdenskrig for den har vart lenge. Etter min måte å se det på er den kommende nedslaktingen av Iran kun en militær etappe i en verdenskrig som er vanskelig å dele i bestemte faser. Zionist-Imperiet fører den som en total og global assymetrisk krig hvor alt de gjør er å velge forskjellige stridsmidler utifra hva som lønner seg best på de forskjellige frontene.

Vil du som vi arbeide for de 14 Ord er du velkommen til oss i Vigrid:

De 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Nordiske barn!


Imperiets veivalg i den globale maktkrigen

Invadere Iran? eller bruke Iran mot Russland og Kina?

Det zionistiske Imperiet har et tilsynelatende dilemma: Skal det følge zionistenes dominostrategi og erobre og ødelegge en nasjon om gangen inn mot hjertet av Asia eller vinne allierte i kampen mot de to hovedfiendene Russland og Kina. Uansett utfallet av det spørsmålet vil det bli ført som en total krig.


Fire artikler av Broder Nathanael fra 2008-2010 om jødenes krigshissing mot Iran

Putin går mot jødenes krig mot Iran

Putin har gjort det han kan for å bremse jødenes krigslyst, men forgjeves. Putins problem nå er at jødene vil krig for enhver pris og med USA, England, Tyskland og Frankrike i ryggen under full jødisk kontroll vil krigen komme. Hva gjør Putin da? Noen match for NATO er ikke Russland så det er Putins dilemma.

Jødenes plan for verdensherredømme

For å oppnå verdensherredømme har jødene tatt kontroll over finans- og bankvesen, media, politiske institusjoner, utdanningsvesenet og det militær/industrielle komplekset i de store vestlige land. Kapner nevner også Zions Vises Protokoller og Henry Makows tolking av dem.

Jødene hater andres frihet

De fleste har hørt om den jødiske herskergruppen AIPAC, men færre om en tilsvarende jødisk NORPAC-gruppe som presser og lokker amerikanske politikere til å føre krig mot Iran.

Iran har lenge vært i jødenes sikte

I mange år har jødene ønsket å slakte den iranske eliten slik de gjorde for 2.700 år siden og fremdeles feirer under navnet Purim.


Iran - Khuzestan

Iran's Khuzestan-spørsmål
Khuzestan kart i stort format

Iran er en fleretnisk statmed flere stor minoritetsgrupper. Khuzestanerne er en av dem.